Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

Til innholdsfortegnelse

Mot

Mot er noe som kreves av deg i møte med farer, risiko, vanskelige valg eller krevende oppgaver, der konsekvensene kan synes usikre, uoversiktlige eller utrygge. Dette gjelder særlig de som må ta viktige beslutninger eller utføre risikable oppgaver på vegne av fellesskapet.

Du trenger mot for å utvise integritet, åpenhet og ærlighet når du opplever at det du eller andre gjør bryter med omgivelsenes tradisjoner, forventninger eller oppfatninger. Det kan også kreve mot å varsle eller si ifra om ulovlige eller kritikkverdige forhold. Både det å gi kritikk og det å stille seg åpen og tilgjengelig for kritikk fra andre, kan kreve mot av den enkelte.

Ditt mot bidrar samtidig til kontinuerlig forbedring i møte med det bestående. Når endringstakten øker, trenger sektoren mennesker som dyrker kreativitet som utfordrer det etablerte og gir rom for å prøve og feile. Mot er å være nysgjerrig og åpen for andres tilbakemeldinger, og å utfordre seg selv og sine egne holdninger.

330 skvadron Banak med Sea King redningshelikopter er på skredøvelse utenfor Lakselv i Porsanger.

330 skvadron Banak med Sea King redningshelikopter er på skredøvelse utenfor Lakselv i Porsanger. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Til forsiden