Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

Til innholdsfortegnelse

Forsvarssektorens verdigrunnlag

Forsvarssektorens verdigrunnlag skal bidra til at sektoren ivaretar sitt samfunnsansvar og løser sine oppgaver på en etisk forsvarlig måte.

I forsvarssektoren har vi fem kjerneverdier; vidsyn, åpenhet, respekt, ansvar og mot. Verdiene er utviklet i dialog med ledere og medarbeidere i sektoren, og reflekterer virksomhetenes egenart, spesielle rolle, oppgaver og ansvar. Kjerneverdiene skal prege samspillet mellom menneskene internt i sektoren og vårt samarbeid med andre.

Forsvarssektorens verdigrunnlag er en overbygning over etatenes egne verdigrunnlag. Sektoren består av forsvarsdepartementet og fire underlagte etater; Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og faglig underlagt både FD og JD.

Kjerneverdiene kan ha forskjellig praktisk betydning ut ifra hvilke roller, oppgaver og ansvar den enkelte etat og medarbeider har. Som ansatt i sektoren har du ansvar for å legge verdiene til grunn i din arbeidshverdag.

«KNM Statsraad Lehmkuhl» legger til kai på Sjøkrigsskolen i Bergen, etter to uker på sjøen med førsteårskadettene om bord.

«KNM Statsraad Lehmkuhl» legger til kai på Sjøkrigsskolen i Bergen, etter to uker på sjøen med førsteårskadettene om bord. Foto: Helene Synes / Forsvaret

Til forsiden