Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

Til innholdsfortegnelse

Respekt

Mangfold og meningsforskjeller må respekteres og verdsettes gjennom ordene og handlingene vi velger. Vi skal behandle kollegene våre på en respektfull og likeverdig måte, uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, livssyn, funksjonsvariasjoner eller seksuell orientering. Det innebærer blant annet å respektere andres grenser og behov, og å lytte og handle når noen ikke føler seg ivaretatt. Vi skal også ivareta dem som tråkker feil.

Som ansatte og tjenestegjørende i forsvarssektoren skal vi respektere sektorens verdier og målsetninger. I dette inngår det å bidra til en bærekraftig og forsvarlig forvaltning av de menneskelige, materielle og økonomiske ressursene som sektoren disponerer på vegne av samfunnet.

Respekt innebærer å vise lojalitet overfor vedtatte beslutninger, spille på lag med andre og bidra til felles måloppnåelse. Respekt betyr også at du utviser integritet og sier ifra når noe føles galt, eller når du opplever at beslutninger og handlemåter bryter med loven, politiske målsetninger eller sektorens verdier.

Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen, stabssjef Elisabeth Natvig og kommunikasjonssjef Eystein Kvarving deltok i Prideparaden i Oslo 2021.

Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen, stabssjef Elisabeth Natvig og kommunikasjonssjef Eystein Kvarving deltok i Prideparaden i Oslo 2021. Foto: Mads Suhr Pettersen / Forsvaret

Til forsiden