Høring - forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i bortvisningsreglene i opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8 og privatskoleloven § 3-10. Konsekvent grensesetting og håndheving av ordensreglementet er viktig for å skape ro og orden i klasserommet og for å skape et læringsmiljø som fremmer trivsel og læring. Departementet ønsker med dette forslaget å legge til rette for å bevare og styrke læreres autoritet i undervisningssituasjonen gjennom å åpne for at rektorenes myndighet til å fatte avgjørelse om bortvisning fra undervisningen for inntil en dag kan delegeres til lærerne.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2009

Søket ditt gav 87 treff.