Høring - Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kompetanseforskriften) og forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (trygderefusjonsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2022