Høring - ny forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene

Høringsfrist: 17. august 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Innkomne høringsuttalelser er gjengitt i pdf- eller rtf-format.

Advokatfirmaet Hjort (15.08.05)
Advokatfirmaet Haavind Vislie (05.07.05)
Agder Energi (18.08.05) – ingen merknader
Akershus fylkeskommune (15.08.05)
Arbeids- og sosialdepartementet (08.07.05) – ingen merknader
Avinor (16.08.05)
Bedriftsforbundet (17.08.05) – ingen merknader
Bergen kommune (20.07.05)
Bergen og omland havnevesen (16.08.05)
Barne- og familiedepartementet (08.07.05) – ingen merknader
Connex (15.08.05)
Den norske advokatforening (16.08.05)
E-handelssekretariatet – Statens forvaltningstjeneste (17.08.05)
Energibedriftenes landsforening (17.08.05)
Finansnæringens Hovedorganisasjon (01.07.05) – ingen merknader
Fiskeri- og kystdepartementet (17.08.05)
Forsvarsdepartementet (11.08.05)
Grenland havn IKS (17.08.05)
GRIP (25.08.05)
Helse- og omsorgsdepartementet (19.08.05) – ingen merknader
Hå kommune (22.06.05) – ingen merknader
Jernbaneverket (08.07.05)
Justisdepartementet (17.08.05)
Justisdepartementet – Lovavdelingen (01.08.05)
Kommunal- og regionaldepartementet (11.08.05) – ingen merknader
Kommunenes sentralforbund (17.08.05)
Konkurransetilsynet (17.08.05)
Landsorganisasjonen i Norge (22.08.05)
Miljøverndepartementet (15.08.05)
Norsk Havneforbund (08.08.05)
NORVAR (17.08.05)
Nærings- og handelsdepartementet (17.08.05)
Næringslivets Hovedorganisasjon (15.08.05)
Olje- og energidepartementet (18.08.05)
Oljeindustriens landsforening (17.08.05)
Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten (17.08.05)
Oslo kommune – Oslo Havn KF (15.08.05)
Oslo Sporveier (04.07.05)
Posten Norge AS (16.08.05)
RIF – Rådgivende ingeniørers forening (17.08.05)
Riksrevisjonen (15.08.05)
Samferdselsdepartementet (19.08.05)
Sarpsborg kommune (10.08.05) – ingen merknader
Servicebedriftenes landsforening (14.08.05)
Standard Norge (17.08.05)
Statens forvaltningstjeneste (11.08.05) – ingen merknader
Statens råd for funksjonshemmede (22.07.05)
Statkraft (16.08.05)
Transportbedriftenes Landsforening (17.08.05)
Tønsberg kommune (17.08.05)
Utenriksdepartementet (16.08.05) – ingen merknader
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (04.07.05) – ingen merknader