Høring - Tilskuddsforskrift - FORREGION

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Ordningen skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond, Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger. Bruken av tilskuddsmidlene skal være i tråd med regionale mål og planer. KMD har, i samråd med fylkeskommunene og Forskningsrådet, utarbeidet et forslag til forskrift for FORREGION. Forslaget til forskrift sendes med dette på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2022