NOU 1998: 6

Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ved Finansdepartementets brev av 12. mai 1997 ble Kostnadsberegningsutvalget gitt i tilleggsmandat å gjennomgå økonomien i den statlige høskolesektoren. Utvalget legger med dette fram sin innstilling om dette temaet.

Oslo, 12. mars 1998

Arild Hervik

Hans Henrik Scheel

Inger-Johanne Sletner

Karine Nyborg

Kåre P. Hagen

Helga Festøy

Solveig Lie

Håkon Mundal

Hege Nilssen

Geir Åvitsland

Til forsiden