NOU 1998: 6

Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

5 Vedleggstabeller til kapittel 6

Tabell 5.1 Stillings- og bemanningsplan ved de statlige høgskolene pr 1.1.1996

Sum
Høgskole Administrative ledere Saksbehandlere Kontorstillinger administrative stillinger Faglige stillinger Andre stillinger Totalt
Samisk 1 3 2,5 6,5 21 4,5 32
Agder 14 56 47 117 382 68 567
Akershus 8 23 16,5 47,5 147,5 33 228
Bergen 10 34,5 25 69,5 338 40,5 448
Bodø 11 35 15,5 61,5 221,5 28,5 311,5
Buskerud 8 14 9,5 31,5 134 32 197,5
Finnmark 8 19 20 47 140 14 201
Gjøvik 8 8 8 24 113 20 157
Harstad 5 8 7 20 59 3 82
Hedmark 13 33,5 13,5 60 223 28 311
Lillehammer 10 14,5 8,5 33 97 9 139
Molde 6 7 10,5 23,5 87 10 120,5
Narvik 6 7 6 19 68 20 107
Nesna 3 8 5,5 16,5 59 8 83,5
Nord-Trøndelag 12 19 22,5 53,5 188 33 274,5
Oslo 43 102 62 207 565 84 856
Sogn og Fjordane 10 21 10 41 148 19 208
Stavanger 18 39,5 39 96,5 378,5 71 546
Stord/Haugesund 10 16 20,5 46,5 164 24 234,5
Sør-Trøndelag 8 32 36 76 324 55,5 455,5
Telemark 14 31 19 64 285,5 61,5 411
Tromsø 16,5 19 11,5 47 183 14 244
Vestfold 10 20,5 16 46,5 158 31 235,5
Volda 8 19 9,5 36,5 143,5 13 193
Østfold 10 17 24,5 51,5 224 35,5 311
Ålesund 6 12 10 28 94 20 142
Sum høgskoler 276,5 618,5 475,5 1370,5 4945,5 780 7096

Kilde: Norges forskningsråd, arbeidsnotatserie nr 1 «Evaluering av høgskolereformen» 1997

Tabell 5.2 Antall administrative stillinger i sentraladministrasjon (S) og avdelingsadministrasjon (A) pr. 1.1.1996

Høgskole Adm ledere Saksbehandlere Kontorstillinger Sum adm stillinger
S A S A S A S A
Samisk 1 3 2,5 6,5 0
Agder 6 8 40 16 30,5 16,5 76,5 40,5
Akershus 4 4 12 11 5 11,5 21 26,5
Bergen 4 6 19 15,5 7 18 30 39,5
Bodø 5 6 18,5 16,5 11 4,5 34,5 27
Buskerud 4 4 4 10 4,5 5 12,5 19
Finnmark 4 4 13 6 14 6 31 16
Gjøvik 5 3 5 3 5 3 15 9
Harstad 3 2 8 5 2 16 4
Hedmark 5 8 14 19,5 3,5 10 22,5 37,5
Lillehammer 7 3 12 2,5 6 2,5 25 8
Molde 4 2 7 7,5 3 18,5 5
Narvik 3 3 2 5 4 2 9 10
Nesna 3 6 2 4,5 1 13,5 3
Nord-Trøndelag 6 6 6 13 8 14,5 20 33,5
Oslo 16 27 43 59 15 47 74 133
Sogn og Fjordane 4 6 11 10 3 7 18 23
Stavanger 11 7 20 19,5 18 21 49 47,5
Stord/Haugesund 4 6 10 6 13 7,5 27 19,5
Sør-Trøndelag 4 4 13 19 3 33 20 56
Telemark 8 6 9 22 6,5 12,5 23,5 40,5
Tromsø 6 10,5 7 12 6 5,5 19 28
Vestfold 5 5 11 9,5 9,5 6,5 25,5 21
Volda 4 4 15 4 8,5 1 27,5 9
Østfold 5 5 6 11 5 19,5 16 35,5
Ålesund 3 3 9 3 7 3 19 9
Sum høgskoler 134 142,5 323,5 295 212,5 263 670 700,5

Kilde: Norges forskningsråd, arbeidsnotatserie nr 1 «Evaluering av høgskolereformen» 1997

Tabell 5.3 Utvikling i stillinger ved de statlige høgskolene 1994-97

1994 1995 1996 1997
Høgskole Underv Adm Andre Underv Adm Andre Underv Adm Andre Underv. Adm Andre
stillinger stillinger stillinger stillinger stillinger Stillinger Stillinger stillinger stillinger stillinger stillinger stillinger
Samisk 22 10 0 23 10
Agder 384 139 110 367 123 105 373 120 112 391 122 113
Akershus 166 64 32 141 54 34
Bergen 359 73 35 363 75 45 333 66 44 319 61 52
Bodø 206 54 29 181 66 10 193 71 25
Buskerud 127 38 29 136 39 27 128 39 28 115 34 24
Finnmark 135 53 24 147 49 21 145 56 21
Gjøvik 73 19 38 115 27 38 108 24 30
Harstad 50 16 3 52 21 3 54 22 3
Hedmark 209 65 22 232 74 25
Lillehammer 99 37 10 105 45 24
Molde 71 30 17 72 26 18 76 24 17
Narvik 71 21 26 72 20 30
Nesna 61 16 6 80 18 7
Nord-Trøndelag 194 63 41 205 63 37 193 71 37
Oslo 570 199 112 585 202 108
Sogn og Fjordane 159 46 19 149 46 26 148 52 25
Stavanger 356 111 56 346 125 55 351 125 55 344 115 54
Stord/Haugesund 158 41 21 148 38 13 164 53 25 145 46 26
Sør-Trøndelag 337 78 95 337 85 104 306 89 80
Telemark 22 5 4 207 27 21 260 79 70 258 81 69
Tromsø 167 49 12 193 49 22 211 46 40 181 48 38
Vestfold 165 51 62 137 48 54 159 49 32 174 47 48
Volda 135 35 21 135 39 18 140 43 18
Østfold 213 57 41 203 62 48 225 59 51
Ålesund 77 24 24 84 25 23 80 26 25
Sum høgskoler 2211 635 436 3652 1078 709 4881 1510 965 4257 1322 885
Forholdstall: Und/Adm 3,48 3,39 3,23 3,22

Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Til dokumentets forside