NOU 2000: 25

Etter inntektsoppgjørene 2000

Til innholdsfortegnelse

4 Undersøkelser av lønnsgapet mellom kvinner og menn

Det er ingen endringer siden rapport nr. 1 i år. Det vises til vedlegg 5 i NOU 2000:4 «Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2000».

Til forsiden