NOU 2000: 25

Etter inntektsoppgjørene 2000

Til innholdsfortegnelse

9 Tabellvedlegg

Tabell 9.1 Skattesatser og beløpsgrenser mv. etter 1996-, 1997-, 1998-,1999 og 2000–regler

  1996-regler1997-regler1998-regler1999-regler2000-regler
a. Trygdeavgift
Lønnsinntekt7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Annen næringsinntekt1)10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst
Pensjonsinntekt3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst
b. Toppskatt til staten
Sats, 1. trinn9,5 pst9,5 pst9,5 pstOpphevetOpphevet
Nedre grense:
1. trinn, klasse 1220 500 kr233 000 kr248 000 krOpphevetOpphevet
1. trinn, klasse 2267 500 kr282 500 kr300 000 krOpphevetOpphevet
Sats, 2. trinn2)13,7 pst13,7 pst13,7 pstOpphevetOpphevet
Nedre grense:
1. trinn, klasse 1248 500 kr262 500 kr272 000 krOpphevetOpphevet
2. trinn, klasse 2278 500 kr294 000 kr305 000 krOpphevetOpphevet
Sats, nytt trinn3)13,5 pst.13,5 pst.
Nedre grense:
Nytt trinn, klasse 1269 100 kr277 800 kr
Nytt trinn, klasse 2318 600 kr329 000 kr
Sats, nytt 2. trinn19,5 pst.
Nedre grense:
Nytt 2. trinn klasse 1762 700 kr
Nytt 2. trinn, klasse 2762 700 kr
Skatter på alminnelig inntekt
c. Kommune, fylkes- og fellesskatt
Finnmark og Nord-Troms24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst
Landet ellers28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst
d. Maksimale marginale skattesatser
Samlet maksimal marginalskatt på lønn og personinntekt fra næringsvirksomhet i jordbruk, skogbruk og fiske49,5 pst49,5 pst49,5 pst49,3 pst55,3 pst
Samlet maksimal marginalskatt på personinntekt fra annen næringsvirksomhet52,4 pst52,4 pst52,4 pst52,2 pst58,2 pst
Standardfradrag mv.
e. Klassefradrag
Klasse 123 300 kr24 100 kr25 000 kr26 300 kr27 700 kr
Klasse 246 600 kr48 200 kr50 000 kr52 600 kr55 400 kr
f.Minstefradrag
Sats20,0 pst20,0 pst20,0 pst21,0 pst22,0 pst.
Øvre grense29 800 kr31 300 kr32 600 kr34 900 kr36 600 kr
Nedre grense3 600 kr3 700 kr3 700 kr3 900 kr4 000 kr
Lønnsfradrag4)30 600 kr
g. Særfradrag for alder17 640 kr17 640 kr12 000 kr17 640 kr17 640 kr
h. Særfradrag for uførhet17 640 kr17 640 kr17 640 kr17 640 kr17 640 kr
i. Avtrappingssats, skattereduksjonsregelen55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst
j. Skattefrie nettoinntekter, pensjonister
Enslige64 700 kr67 000 kr69 700 kr71 800 kr73 800 kr
Ektepar100 900 kr104 400 kr108 500 kr117 500 kr120 600 kr
k. AMS
Maksimalt sparebeløp:
Klasse 15 000 kr5 000 kr5 000 kr5 000 krOpphevet
Klasse 210 000 kr10 000 kr10 000 kr10 000 krOpphevet
Sats15,0 pst15,0 pst15,0 pst15,0 pstOpphevet
l. Foreldrefradrag (for barn under 12 år)
Standardbeløp:
Ett barn
Sats43 pst43 pstOpphevetOpphevetOpphevet
Øvre grense3 900 kr4 000 krOpphevetOpphevetOpphevet
To eller flere barn
Sats53 pst53 pstOpphevetOpphevetOpphevet
Øvre grense4 900 kr5 100 krOpphevetOpphevetOpphevet
Legitimert pass og stell av barn:
Ett barn
Sats43 pst43 pstOpphevetOpphevetOpphevet
Øvre grense19 30020 000 kr20 700 kr25 000 kr25 000 kr
To eller flere barn
Sats53 pst53 pstOpphevetOpphevetOpphevet
Øvre grense23 100 kr23 900 kr24 700 kr30 000 kr30 000 kr
m. Forsørgerfradrag i skatt (pr. barn)
Barn (under 16 år)1 820 kr1 820 kr1 820 kr1 820 kr1 820 kr
Ungdom (mellom 16 og 18 år)2 540 kr2 540 kr2 540 kr2 540 kr1 820 kr5)
n. Generelle satser for barnetrygd6)
1. barn10 842 kr11 112 kr11 112 kr11 112 kr9 948 kr
2. barn11 358 kr11 628 kr11 628 kr11 112 kr9 948 kr
3. barn12 822 kr13 092 kr13 092 kr13 092 kr10 944 kr
4. barn13 740 kr13 740 kr13 740 kr13 092 kr10 944 kr
5. og følgende barn13 866 kr14 136 kr14 136 kr13 092 kr10 944 kr
o. Sum barnetrygd og forsørgerfradrag
1. barn12 662 kr12 932 kr12 932 kr12 932 kr11 768 kr
2. barn25 840 kr26 380 kr26 380 kr25 864 kr23 536 kr
3. barn40 482 kr41 292 kr41 292 kr40 776 kr36 300 kr
4. barn55 772 kr56 852 kr56 852 kr55 688 kr49 064 kr
Tillegg pr. barn utover 4 barn15 686 kr15 956 kr15 956 kr14 912 kr12 764 kr
p. Ekstra barnetrygd til barn mellom 1–3 år7 692 kr7 884 kr7 884 kr7 884 kr7 884 kr
q. Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms (for barn under 16 år)3 792 kr3 792 kr3 792 kr3 792 kr3 792 kr

1) For næringsdrivende over 12 g betales 7,8 pst. trygdeavgift.

2) For skattytere i Finnmark og Troms gjelder kun trinn 1.

3) For skattytere i Finnmark og Nord-Troms utgjør satsen 9,5 pst.

4) Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5) Det gis ikke ekstra forsørgerfradrag i skatt til enslige forsørgere med yngste barn 16–18 år.

6) Fom. 2000 utvides barnetrygden til å gjelde t.o.m. den måneden barnet fyller 18 år.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 9.2 Utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.1993–1.5.2001. Kroner

  GrunnbeløpetÅrlig minstepensjon for ensligÅrlig minstepensjon for ekteparÅrlig pensjon til enslige fødte uføre/unge uføre1)
  Pensjon før 1.1.922)Pensjon tidligst fra 1.1.923)
1.05.93–31.12.9337 30059 868 96 816 92 68888 992
1.01.94–30.04.9437 30059 868 101 0884) 92 68888 992
1.05.94–31.12.9438 08061 116103 200 94 62090 852
1.01.95–30.04.955)38 08061 512103 992 94 62090 852
1.05.95–30.04.9639 23063 372107 136 97 48893 600
1.05.96–30.04.9741 00066 240111 984101 89297 836
1.05.97–30.04.986)42 50069 360117 456105 672101 412
1.05.98–30.04.997)45 37081 360140 040112 752108 252
1.05.99–30.04.0046 95084 204144 912116 676112 032
1.05.00–30.04.0149 09086 754149 320121 992117 132

1) Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstetilleggspensjon fra folketrygden.

2) Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 45 pst.

3) Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

4) Hevingen av særtilleggsats for ektepar fra 1.1.94. Ny sats 2*60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av satsen for enslige.

5) Heving av særtilleggssatsen fra 1.1.95. Høy sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

6) Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.97. Høy sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

7) Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.98. Høy sats utgjør 70,33 pst. av grunnbeløpet.

Kilde: Sosial- og helsedepartementet.

Tabell 9.3 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister1) . Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 1993 og 1998

1993 DesilLønnsinntektNæringsinntektKapitalinntekt2)OverføringerSamlet gj.sn.inntekt før skatt, nivåSkatt m.m.Inntekt etter skatt
12,8-0,5-0,798,343 3547,792,3
21,90,16,092,060 7166,493,6
31,40,27,590,868 8115,794,3
41,70,48,389,778 8538,092,0
51,90,47,590,290 18010,689,4
62,30,57,290,0102 77212,887,2
72,60,57,189,9116 76014,385,7
83,10,67,688,7133 32415,484,6
94,30,78,686,4157 06116,683,4
106,11,319,173,6254 09521,978,1
Alle3,40,69,986,0110 59114,485,6
1998Desil
12,8-0,90,397,859 42311,688,4
22,40,14,393,280 3238,991,2
31,80,35,692,390 8618,191,9
42,10,44,792,9102 80010,389,7
52,30,44,293,0114 96612,287,8
62,90,54,392,4129 13014,385,7
73,40,44,491,8145 63516,183,9
84,00,54,790,8164 68817,282,8
95,60,75,388,5192 27518,481,6
106,91,318,673,2308 33323,077,0
Alle4,10,67,687,7138 84316,084,0

1) Trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene er minst lik minstepensjon og overstiger eventuell yrkesinntekt. Dette var en gruppe på 936 082 personer i 1993 og 958 445 personer i 1998.

2) Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 9.4 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1) for pensjonister2) . Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 1998-priser. 1993 og 1998

1993 DesilRenteinntektUtbytteRealisasjonsgevinst/tapAndre kapitalinntekterKapitalinntekter i alt
NivåAndel
12 754106-3 447274-313-0,3
24 15832-3291504 0123,3
35 74731-2241755 7304,7
47 16042-2652777 2146,0
57 20954-2293927 4256,1
67 83956-2645428 1746,8
78 66386-3407099 1197,5
810 414122-3461 00311 1939,2
913 496231-3991 61014 93712,3
1028 2008 7094 24712 42253 57844,3
Herav desil 10 delt opp i persentilene:
91/9216 167372-4732 56918 6343,1
93/9417 881526-4793 22021 1483,5
95/9620 542797-6534 20924 8954,1
97/9825 4451 685-5036 59133 2185,5
99/10060 96740 16723 34745 528170 00928,1
Alle9 564947-1601 75512 106100,0
1998 Desil
12 278235-27283691540,1
23 314101-1261823 4713,3
34 86479-372185 1244,9
44 444100-312954 8084,6
54 426127-443734 8824,6
64 73925874945 4985,2
75 43722796926 3656,0
86 2903061329497 6777,3
97 7225783061 63110 2379,7
1016 88116 18210 32514 02157 40954,4
Herav desil 10 delt opp i persentilene:
91/928 9889615782 62513 1522,5
93/9410 0951 3307242 98015 1292,9
95/9611 4411 8481 0924 08118 4623,5
97/9814 0843 4302 6336 79026 9375,1
99/10039 80173 34646 60053 633213 38040,4
Alle6 0391 8197811 92210 561100,0

1) Beregnet inntekt av egen bolig og renteutgifter er ikke inkludert.

2) Omfatter trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene overstiger eventuell yrkesinntekt og er minst lik minstepensjon. Dette var en gruppe på 936 082 personer i 1993 og 958 445 personer i 1998.

Kilde: Inntekts- og Formuesundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 9.5 Gjennomsnittlig timefortjeneste (eksklusive overtidstillegg og omregnet til 40/37,5 t/uke) for voksne kvinnelige arbeidere i prosent av tilsvarende timefortjeneste for menn i tidsrommet 1980–98

Kvinneandel i prosent1)Lønns-nivå kr/t                          
1980199819982)Bransje198019831985198719901992199319941995199619971998
1617117,80Industrien i alt84,086,486,487,189,790,390,590,590,490,690,590,9
2833107,70Kjøttindustri87,989,989,690,191,091,592,191,492,092,492,491,7
4443103,24Fiskeindustri93,793,291,793,996,194,793,792,893,193,794,094,6
6155119,41Sjokolade, sukkervareind.91,191,392,592,695,295,495,795,896,396,996,295,3
2930113,62Bakeri og konditori80,784,883,684,883,788,990,589,390,290,389,689,3
6860102,10Tekstil- og bekledning89,791,689,688,891,092,192,592,692,292,292,391,7
8782 96,77Konfeksjonsfabrikker88,091,886,886,285,193,494,494,896,095,496,094,4
718106,79Treindustri91,893,996,894,998,7100,0100,7101,5100,8100,1100,7100,2
1211116,17Treforedling-papirvareind.89,092,492,492,993,093,593,193,192,491,592,292,0
1721146,99Grafisk industri82,382,482,081,085,986,587,287,587,588,388,388,4
2119113,02Kjemisk industri ialt88,391,191,691,992,491,892,993,093,092,992,392,4
4 9126,47Elektrokjemisk industri94,697,198,396,597,399,399,9100,3100,1100,799,8102,5
8 8116,55Mekaniske verksteder89,491,292,191,692,992,392,192,692,092,992,793,0
7567 94,27Vaskerier og renserier89,393,292,193,194,695,094,596,096,696,997,496,9

1) Antall arbeidstimer utført av kvinner som andel av det totale antall arbeidstimer.

2) Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne arbeidere (eksklusive overtidstillegg og omregnet til 40/37,5 t/ uke).

Kilde: NHOs kvartalsstatistikk for arbeidere

Tabell 9.6  Beregnet årslønnsvekst for flere grupper. Utfyllingstabell til tabellene 3.1 og 3.2.

  Arbeidere i NHO-bedrifter1) :
ÅrArbeidere i altIndustri- arbeidereNærings- og nytelseTekstil- og bekledningTre- industriTreforedling- og papirvareind.Grafisk industriKjemisk industriMineralbearb. industriElektro- kjemisk industri
1990–914,84,85,64,74,24,74,55,23,87,0
1991–923,03,03,53,11,42,02,03,23,03,0
1992–932,82,42,42,91,92,41,83,11,22,0
1993–942,62,92,72,13,83,50,82,72,93,9
1994–952,93,43,12,33,75,22,83,83,72,9
1995–964,24,23,64,24,86,03,44,53,86,0
1996–974,33,73,43,64,12,03,94,34,12,7
1997–986,25,65,36,66,45,65,35,65,74,8
1998–994,94,74,23,12,55,34,23,26,16,0
1990–9941,840,539,337,637,943,232,541,739,945,3
Gj. sn per år4,03,93,83,63,64,13,24,03,84,2
Årslønn 1999, kr247 100242 400227 200207 500216 200234 100281 9005)229 800220 600263 500

Tabell 9.7  fortsetter

  Arbeidere i NHO-bedrifter1) :              
      Bygg- og anleggs- virksomhet   Funksjonærer i NHO-bedrifter     Varehandel
ÅrJern- og metall-industriI altByggevirk.Land-transportI altIndustrifunk.Forretnings- og spare-banker4)I altEngros- handelDetalj- handel
1990–914,93,41,86,15,85,45,95,65,86,2
1991–922,92,50,92,14,33,83,03,74,03,6
1992–933,02,71,31,93,73,53,63,22,93,1
1993–942,90,32,52,33,53,53,82,83,03,2
1994–953,41,13,72,43,73,83,73,33,34,2
1995–963,44,34,55,24,34,34,75,35,04,6
1996–974,65,85,83,94,84,74,94,75,14,1
1997–985,66,96,86,46,66,86,86,25,47,1
1998–995,35,75,94,84,84,95,95,04,83,7
1990–9942,337,638,340,950,048,851,147,546,847,5
Gj. sn per år4,03,63,73,94,64,54,74,44,44,4
Årslønn 1999, kr249 100258 900256 500216 600343 800334 800313 600256 100299 300226 500

Tabell 9.8 fortsetter

          Staten   Kommunene
ÅrHotell- ogrest.2)ForsikringForretningsm.tjenesteytingI altSivil ytre etat3)Forretn. drift3)Skole- verketI altHelseForretn. drift3)
1990–916,64,45,44,96,26,93,85,55,6-
1991–923,33,34,24,31,40,43,62,93,5-
1992–931,73,43,92,64,22,42,12,52,83,5
1993–941,95,02,82,22,33,81,72,42,42,2
1994–952,32,32,63,13,62,72,72,82,94,2
1995–964,34,14,04,44,53,84,14,45,15,0
1996–974,05,54,34,34,22,13,53,94,02,4
1997–986,27,35,96,47,66,85,85,95,9-
1998–994,14,55,44,72,03,14,55,0--
1990–9940,047,545,743,342,136,736,641,3--
Gj.sn. per år3,84,44,34,14,03,53,53,9--
Årslønn 1999, kr198 100331 500327 200272 200267 200248 300268 300240 800--

Merknad: Veksttallene er per årsverk for arbeidere i NHO-bedrifter, staten, skoleverket, kommunene og for hotell- og restaurantvirksomhet. For de andre er de for heltidsansatte.

1) Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

2) Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Både heltids- og deltidsansatte er med i veksttallet. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte. Veksttallet fra 1996 til 1997 er justert for bedrifter som tidligere var medlemmer i Forbundet for Overnatting og Servering (FOS), og som ikke var med i statistikken for 1996. Denne gruppen utgjør 30–40 prosent i grunnlagsmaterialet og er med i veksttallet for 1997–98 og 1998–99.

3) Lønnsutviklingen mellom lønnsstatistikkens tellingstidspunkter. For de andre gruppene i tabellen er det lagt til grunn årsgjennomsnittet.

4) Fondsmeklere i finansinstitusjoner kom med i statistikken i 1995. Disse er ikke med i veksttallet for 1994–95, men er med i beregningen for årene etter.

5) Det mangler noen store aviser med høyt lønnsnivå.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 9.9 Gjennomsnittlig årslønn1) per 1.9/1.10 og vekst fra året før for heltidsansatte etter næring fordelt på utdanningsgrupper.

  Heltidsansatte med i undersøkelsenÅrslønn per 1.9/1.10Vekst fra året før
  199919971998199919981999
Industri
I alt126 442240 100257 000269 3007,04,8
Utdanning på ungdomsskolenivå20 237215 100230 300237 6007,13,2
Utdanning på videregående skolenivå80 478228 300245 100256 0007,44,4
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet14 456306 000329 100352 6007,57,1
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet4 408386 400419 100447 9008,56,9
Annen eller uoppgitt utdanning6 863230 700240 600252 0004,34,7
Bygge- og anleggsvirsomhet
I alt40 193236 600254 100266 5007,44,9
Utdanning på ungdomsskolenivå5 370226 000242 200253 5007,24,7
Utdanning på videregående skolenivå27 929228 700245 600258 5007,45,3
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet3 127314 400330 300349 0005,15,7
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet695424 900426 600447 2000,44,8
Annen eller uoppgitt utdanning3 072232 000246 400255 4006,23,7
Varehandel
I alt85 070243 100261 500271 1007,63,7
Utdanning på ungdomsskolenivå11 306219 700233 000240 3006,13,1
Utdanning på videregående skolenivå57 689232 600248 100258 2006,74,1
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet11 335306 500331 000349 0008,05,4
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet1 487384 400417 600443 9008,66,3
Annen eller uoppgitt utdanning3 253251 500260 700260 5003,7-0,1
Finanstjenester2)
I alt29 408291 300314 200329 0007,94,7
Utdanning på ungdomsskolenivå953241 900262 900273 8008,74,1
Utdanning på videregående skolenivå17 664261 600280 000294 0007,05,0
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet8 936336 700361 000374 1007,23,6
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet1 447448 500476 000488 8006,12,7
Annen eller uoppgitt utdanning408334 900377 200385 20012,62,1
Statsansatte3)
I alt129 570244 500264 200271 6008,12,8
Utdanning på ungdomsskolenivå7 564214 600230 500236 9007,42,8
Utdanning på videregående skolenivå57 767224 000241 800247 5007,92,4
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet35 745246 900269 000275 8009,02,5
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet25 529293 800317 700329 6008,13,7
Annen eller uoppgitt utdanning2 965255 600272 600278 6006,72,2
Skoleverket
I alt66 021247 100268 400273 4008,61,9
Utdanning på videregående skolenivå4 053218 100232 900238 6006,82,4
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet54 246243 900266 200271 4009,12,0
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet7 005281 100302 500311 4007,62,9
Annen eller uoppgitt utdanning717225 000246 500253 1009,62,7
Kommuneansatte4)
I alt135 031225 100244 900250 1008,82,1
Utdanning på ungdomsskolenivå10 512191 200209 600212 2009,61,2
Utdanning på videregående skolenivå61 117200 000218 900222 1009,51,5
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet49 086233 500252 500259 4008,12,7
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet5)10 028350 500381 300395 2008,83,6
Annen eller uoppgitt utdanning4 288260 900286 400297 0009,83,7

1) Beregnet årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1.9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabellene 3.1 og 3.2 som viser gjennomsnittlig årslønn for året.

2) Omfatter bank- og forsikringsvirksomhet og annen finansiell tjenesteyting.

3) Omfatter ikke NSB BA og Luftfartsverket.

4) Omfatter ikke Oslo kommune og ansatte i kraftproduksjon og kraftforsyning.

5) Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 9.10 Gjennomsnittlig lønn1) per årsverk2) 1.9/1.10 og vekst fra året før etter næring fordelt på utdanningsgrupper.

  Ansatte med i undersøkelsenLønn per 1.9/1.10Vekst fra året før
  199919971998199919981999
Industri
I alt136 478238 300255 500267 4007,24,7
Utdanning på ungdomsskolenivå22 455213 500229 000236 1007,33,1
Utdanning på videregående skolenivå86 695227 200244 000254 7007,44,4
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet15 462303 200326 400349 2007,77,0
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet4 544384 600417 700445 6008,66,7
Annen eller uoppgitt utdanning7 322227 600239 400250 3005,24,6
Bygge- og anleggsvirksomhet
I alt41 851236 300253 300265 8007,24,9
Utdanning på ungdomsskolenivå5 656225 700241 400252 7007,04,7
Utdanning på videregående skolenivå29 002228 500245 000257 9007,25,3
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet3 296313 100327 600345 5004,65,5
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet706424 800425 800446 4000,24,8
Annen eller uoppgitt utdanning3 191231 800245 600254 5006,03,6
Varehandel
I alt133 641232 000247 900259 1006,94,5
Utdanning på ungdomsskolenivå21 076209 500221 600229 7005,83,7
Utdanning på videregående skolenivå88 589223 200236 800248 8006,15,1
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet14 968293 200317 000336 7008,16,2
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet1 701378 800413 000437 5009,05,9
Annen eller uoppgitt utdanning7 307236 300239 900236 3001,5-1,5
Finanstjenester3)
I alt35 385283 800306 800320 8008,14,6
Utdanning på ungdomsskolenivå1 303236 700257 100266 0008,63,5
Utdanning på videregående skolenivå22 178256 000274 800288 0007,34,8
Inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet9 935330 800355 300367 8007,43,5
Mer enn 4 års utdanning på høyskole eller universitet1 499446 200472 800484 8006,02,5
Annen eller uoppgitt utdanning470324 200365 500375 30012,72,7

1) Beregnet lønn per årsverk ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1.9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabellene 3.1 og 3.2 som viser gjennomsnittlig årslønn for året.

2) Begrepet ”per årsverk” omfatter både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter.

3) Omfatter bank- og forsikringsvirksomhet og annen finansiell tjenesteyting.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 9.11 Årslønnsvekst og lønnsnivå etter utdanningsnivå i kommunene.1996–99. Per årsverk.

  Utdanningsnivå I1)Utdanningsnivå II2)Utdanningsnivå III3)Utdanningsnivå IV4)
1996–974,93,93,53,6
1997–987,86)4,86,06,3
1998–995)3 2/34 1/354 2/3
1996–9917,213,615,215,3
Lønnsnivå 1998, kr364 800246 000217 200201 600

1) Høyere akademisk utdanning

2) Akademisk utdanning lavere grad og 3-årig utdanning

3) Fagbrev og videregående utdanning

4) Ungdomsskole, folkeskole

5) Foreløpige tall

6) Veksttallet kan være påvirket av større omfang av arbeid på ubekvem tid, frivillig utvidet arbeidstid for leger bl.a. som følge av endringer i folketrygdloven, strukturendringer m.m.

Kilde: Kommunenes Sentralforbund

Tabell 9.12 Markedsandeler for importkonkurrerende varer. Volumandeler1) . Faste 1997-priser.

  19891990199119921993199419951996199719981999
Nærings- og nytelsesmidler88,688,588,388,687,587,787,886,885,985,683,7
Treforedling70,470,669,667,064,863,262,954,252,653,550,1
Kjemiske råvarer42,242,344,741,739,442,339,636,136,739,436,8
Raffinerte oljeprodukter48,648,949,048,151,845,942,253,646,748,048,3
Metaller19,713,916,213,815,015,521,47,28,619,523,2
Tekstil- og bekledningsvarer20,319,819,119,419,817,916,717,515,916,113,5
Trevarer84,984,483,481,077,976,175,974,573,072,571,4
Kjemiske og mineralske produkter53,849,946,446,345,643,941,442,041,141,839,9
Grafiske produkter91,491,690,590,391,291,390,989,889,088,387,5
Bergverksprodukter58,752,454,852,952,055,848,759,055,654,356,5
Andre verkstedsprodukter41,740,138,136,536,836,635,030,930,732,232,0
Varene ovenfor i alt61,058,957,857,056,955,654,651,950,550,649,9
Skip og oljeplattformer35,242,641,348,247,059,562,559,963,259,764,5
Varene ovenfor i alt58,557,456,356,456,055,955,052,551,951,651,2

1) Volumet av norskproduserte varer levert innenlands som andel av totale leveranser til vareinnsats og sluttleveringer inkludert lager.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Til forsiden