NOU 2000: 9

Konkurranseflater i finansnæringen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 18. juni 1999 ble det oppnevnt et utvalg som skulle vurdere konkurranseflater i finansnæringen. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 28. mars 2000

Einar Hope

Jan Bjørland

Einar Forsbak

Turid Hundstad

Annika Lundius

Arne Skauge

Jon A. Solheim

Siri Pettersen Strandenes

Ingvar Strøm

Bjørn Skogstad Aamo

Bent Vale

Ingrid Andresen

Kjersti Elvestad

Til forsiden