Til Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. september 2005 for å utrede offentlig innkreving, leverer med dette sin innstilling.

Oslo 6. november 2007

Jan Solberg

leder

Oddbjørg Bakli

Solveig Løhaugen

Kjell Saghaug

Katarina de Brisis

Anne Katrine Rambøl

Liv Marit Sylliåsen

Inger-Johanne Weidel

Sekretariatsleder

Janne Borge

Tone Kastnes

Pål Mathisen

Til forsiden