NOU 2022: 7

Et forbedret pensjonssystem

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011. Utvalget fikk i oppdrag å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformene vil kunne nås. Videre skulle utvalget se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Utvalget har vært sammensatt av fageksperter og av politisk oppnevnte utvalgsmedlemmer. Pensjonsutvalget legger med dette fram sin rapport.

Oslo 16. juni 2022

Kristin Skogen Lund Leder

Steinar Fuglevaag

Ola Honningdal Grytten

Christl Kvam

Marianne Marthinsen

Hilde Olsen

Axel West Pedersen

Jon Håvard Solum

Terje Søviknes

Ragnar Torvik

May Britt Vihovde

Kjell Vaage

Roar Bergan, sekretariatsleder

Atle Fremming Bjørnstad

Lars Fjell Hansson

Fredrik Haugen

Terje Moxness Kortner

Sophie Kristoffersen

Pernille Krohn

Herman Kruse

Christine Scharff

Til forsiden