Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

Til innholdsfortegnelse

Liste over lover, retningslinjer, publikasjoner mv.

Lover og regler

Stortingsmeldinger og utredninger

Rapporter fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Andre kilder

  • Hanssen, Gro Sandkjær mfl. (2018). Politikk og demokrati: En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo: Gyldendal akademisk.
  • Kaarbø, Agnar (2018). Politisk lederskap. Beretninger fra statsrådskontorene. Oslo: Cappelen Damm.

Retningslinjene og den tilhørende dilemmasamlingen er inspirert av: