Planlegging i sjøområdene

Veilederen gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- ogbygningsloven (pbl.). Med kystnære sjøområder, også omtalt som sjø/sjøområder,menes områdene fra der salt sjø møter land, definert som alminnelig høyvannsstand,og ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Dette samsvarer med virkeområdet til planogbygningsloven i sjø. Veilederen tar også opp enkelte forhold knyttet til landarealenemed strandsonen.

Les dokumentet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker tilbakemeldinger på hva som kan forbedres i veilederen. Se kontaktinformasjon i høyremeny.

Planeksempler fra veilederen i høy oppløsning (pdf)

Figur 6_10 Farled
Figur 6_18 Temakart_Fiske
Figur 6_23 Naturområde
Figur 6_24 Friluftsområder
Figur 6_28_Plankart_tarefelt_Bestemmelse
Figur 6_29 Plankart_tarefelt_Hensynssone
Figur 6_30 Deponering
Figur 6_31 Plankart_Skjellsand_bestemmelse
Figur 6_32 Plankart_Skjellsand_arealformål
Figur_6_1_Temakart_arealinteresser
Figur_6_2_Plankart_samlet
Figur_6_3_Plankart_samlet_Småbåthavnmxd
Figur_6_4_Plankart_Forbud_vannscooter
Figur_6_7_Plankart_farled
Figur_6_8_Plankart_ankring
Figur_6_9_Havneområde i sjø
Figur_6_12_småbåthavn_samlet_plan
Figur_6_13_VegKPA
Figur_6_20_Plankart_fiske
Figur_6_22_Temakart_Naturmangfold
Figur_6_25_Temakart_akvafremtidig
Figur_6_26_Akva_fremtidig
Figur_6_33_Forsvaret
Tabell 6_2 Levendelagring_akvakulturområde
Tabell 6_2 Levendelagring_bestemmelsesområde
Tabell 6_2 Levendelagring_kombinertområde
Tabell 6_3 Eksisterende akvakultur_rad1
Tabell 6_3 Eksisterende akvakultur_rad2
Tabell 6_3 Eksisterende akvakultur_rad3
Tabell 6_3 Eksisterende akvakultur_rad4
Tabell 6_3 Naturmangfold båndlegging
Tabell 6_3 Naturmangfold Fiske_natur
Tabell 6_3 Naturmangfold Hensynssone
Tabell_6_1_Småbåtanlegg_regplan
Tabell_6_1_Småbåthavn_regplan