Planlegging i sjøområdene

Veilederen gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- ogbygningsloven (pbl.). Med kystnære sjøområder, også omtalt som sjø/sjøområder,menes områdene fra der salt sjø møter land, definert som alminnelig høyvannsstand,og ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Dette samsvarer med virkeområdet til planogbygningsloven i sjø. Veilederen tar også opp enkelte forhold knyttet til landarealenemed strandsonen.

Les dokumentet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker tilbakemeldinger på hva som kan forbedres i veilederen. Se kontaktinformasjon i høyremeny.