Prop. 100 S (2010–2011)

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

I

Stortinget samtykker i at:

  1. Utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge, i samsvar med de vilkår og betingelser som følger av inngått kontrakt mellom Justis- og politidepartementet og Nokia Siemens Networks Norge AS av 22.12.2006 med nå inngåtte endringer og tillegg, igangsettes.

  2. Nødnett bygges ut for hele Fastlands-Norge innenfor en samlet kostnadsramme for trinn 2 på 4 700 mill. kroner.

Til forsiden