Prop. 52 S (2022–2023)

Samtykke til inngåelse av bidragsavtale og garantiavtale med Den europeiske union (EU) om norsk tilknytning til InvestEU

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til inngåelse av avtaler med Den europeiske union om norsk tilknytning til InvestEU. InvestEU er EUs program for å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i nyskapende og bærekraftig næringsliv. Programmet gjelder i utgangspunktet for perioden mellom 2021 og 2027.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget