Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

Til innholdsfortegnelse

Forord

Illustrasjonsfoto. Glade mennesker.

Et land er ikke virkelig fritt og demokratisk hvis ikke innbyggernes grunnleggende menneskerettigheter om å få være den de er – og å leve frie, selvstendige liv – er sikret.

Vi er fortsatt ikke i mål med kampen for et fritt, inkluderende og trygt samfunn for alle. Heller ikke i Norge. Altfor mange skeive lever uten god livskvalitet og gode levekår.

Mange skeive har et forhold til tros- og livssynssamfunn, og noen opplever utfordringer på grunn av trossamfunnets syn på deres kjønn eller seksualitet. Skeive med etnisk minoritetsbakgrunn kan oppleve diskriminering og marginalisering både på grunn av minoritetsbakgrunnen og fordi de bryter med normer for kjønn og seksualitet. Transpersoner opplever levekårsutfordringer særlig knyttet til psykisk helse og diskriminering. Det er også homofobi og transfobi i idretten. Barneidretten skal være en trygg arena for alle, men er ikke alltid det.

I hele verden ser vi fremgang, men også alvorlige tilbakeslag for rettighetene til kvinner, etniske minoriteter og skeive. Innsatsen for kjønns- og seksualitetsmangfold har et internasjonalt fokus. Norge vil sammen med de andre nordiske landene gå i front for at menneskerettigheter, frihet og mangfold skal komme alle mennesker til gode på lik linje.

Under angrepet natt til lørdag 25. juni under Oslo Pride i 2022 ble to personer drept og 26 personer skadet. Det er viktig at vi står sammen og viser handling mot utslag av ekstremisme av alle slag.

En ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold for perioden 2023 til 2026 skal bidra til å øke livskvaliteten til skeive, sikre deres rettigheter og bidra til større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold. Planen har prioriterte innsatser for skeive på områder hvor utfordringene er store i Norge.

Tiltak, som omtales i handlingsplanen, gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer. Handlingsplanen er dynamisk, det vil si at det er rom for at tiltakene i planen oppdateres og at det tas inn nye tiltak ved behov. Vi vil skrive statusrapporter om tiltakene i planperioden.

På vegne av regjeringen ser vi frem til det videre arbeidet,

Signatur

Anette Trettebergstuen
Kultur- og likestillingsminister

Signatur

Marte Mjøs Persen
arbeids- og inkluderingsminister

Signatur

Kjersti Toppe
barne- og familieminister

Signatur

Bjørn Arild Gram
forsvarsminister

Signatur

Ingvild Kjerkol
helse- og omsorgsminister

Signatur

Emilie Enger Mehl
justis- og beredskapsminister

Signatur

Sigbjørn Gjelsvik
kommunal- og distriktsminister

Signatur

Tonje Brenna
kunnskapsminister

Signatur

Ola Borten Moe
forsknings- og høyere utdanningsminister

Signatur

Anniken Huitfeldt
utenriksminister

Signatur

Anne Beathe Tvinnereim
utviklingsminister

Oslo, 27. januar 2023