Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 63 (2002-2003)

Om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

I

I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen:
51 Tilskudd til Reindriftens Utviklingsfond reduseres med 14 400 000
fra kr 45 300 000 til kr 30 900 000
75 Direkte tilskudd økes med 11 450 000
fra kr 48 200 000 til kr 59 650 000
82 (Ny) Kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt bevilges med 5 000 000
Til toppen
Til dokumentets forside