Tilrådning om uttrekk av selskapet GenCorp Inc.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Selskapet tilrådes utelukket fordi det produserer sentrale komponenter til kjernevåpen.

Åpne tilrådningen som pdf