Tilrådning vedrørende DRD Gold Limited

Rådet er kommet til at de etiske retningslinjene, punkt 4.4, annet punktum, 3. alternativ, gir grunnlag for å anbefale utelukkelse av selskapet DRD Gold Limited på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til alvorlig miljøskade.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond - Utland besluttet i møte 4. oktober 2005 å vurdere om investeringene i selskapet DRD Gold Limited vil kunne innebære en risiko for at fondet medvirker til alvorlig miljøskade i henhold til de etiske retningslinjenes punkt 4.4.

Rådet er kommet til at de etiske retningslinjene, punkt 4.4, annet punktum, 3. alternativ, gir grunnlag for å anbefale utelukkelse av selskapet DRD Gold Limited på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til alvorlig miljøskade.

Les hele tilrådningen her (pdf)