Tilrådning vedrørende Vedanta Resources Plc.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond - Utland besluttet i møte 2. oktober 2006 å vurdere om investeringene i selskapet Vedanta Resources Plc. vil kunne innebære en risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger i henhold til de etiske retningslinjenes punkt 4.4.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond - Utland besluttet i møte 2. oktober 2006 å vurdere om investeringene i selskapet Vedanta Resources Plc. vil kunne innebære en risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger i henhold til de etiske retningslinjenes punkt 4.4.
 
Per 31. desember 2006 hadde Statens pensjonsfond – Utland, aksjer for ca 81 millioner kr i selskapet, som tilsvarer en eierandel på 0,16 prosent.
 
Vedanta Resources er et britisk, metall- og gruveselskap. Hovedvirksomheten er knyttet til utvinning og produksjon av kobber, aluminium og sink i India. Selskapet har også virksomhet i Australia, Zambia og Armenia. Vedanta Resources er beskyldt for å ha forårsaket miljøskade og medvirket til brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Selskapet er videre anklaget for gjentatte brudd på nasjonale miljølover, ulovlige produksjonsutvidelser, uforsvarlig håndtering av farlig avfall, overgrep mot stammefolk, elendige lønnsvilkår og farlige arbeidsforhold i gruvene og fabrikkene. Selskapet er i tillegg beskyldt for å være involvert i bestikkelser og korrupsjon.
 
Les hele tilrådningen her (pdf)