Tomtefesteloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser