Statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024: Slik blir budsjettdagen

6. oktober 2023 legger regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Her er en oversikt over de viktigste tidspunktene.

Kl. 08:00 – Pressemelding med nøkkeltall

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall før statsbudsjettet legges frem

Kl. 09:00 – Fremleggelse av budsjettet

Dokumentene blir tilgjengelig
Finansministeren holder finanstalen i Stortinget

Kl. 12:00 – Pressekonferanse

Auditoriet, R5, Akersgata 59, Oslo