Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Faggruppen for IA-arbeidet

Faggruppen for IA-arbeidet ble etablert i 2010 for å styrke oppfølgingen av IA-avtalen. Gruppen har ansvar for å rapportere til Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd om status og utviklingstrekk for IA-målene.

Faggruppens sammensetning

Fra og med 2015 består faggruppen av representanter for partene i arbeidslivet, Arbeids- og sosialdepartementet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Finansdepartementet.   

Mandat for faggruppen

  • Faggruppen skal hvert år legge fram det best mulige bakgrunnsmateriale for rapporteringen på IA-målene basert på relevant forskning og statistikk. Dette skal presenteres i en slik form at uenighet partene i mellom om faktiske forhold så vidt mulig kan unngås.
  • Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene i sammenheng med generelle utviklingstrekk i samfunnet.
  • Faggruppen skal drøfte økonomiske og administrative konsekvenser av virkemiddelbruken i IA-avtalen. I den forbindelse skal metodiske spørsmål belyses.
  • Faggruppen skal, når Oppfølgingsgruppen eller Arbeids- og sosialdepartementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle velferdspolitiske spørsmål.
  • Faggruppen kan gi innspill til forsknings- og utredningsoppdrag som kan bidra til kunnskapsutvikling på området.
  • Faggruppens rapport legges frem for Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. 

Rapporter fra faggruppen

2018

Les faggruppens rapport «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk»

2017

Les faggruppens rapport om «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk.»

2016

Les faggruppens rapport om "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk."

2015

Les fagruppens rapport om "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk." 

2014

Les faggruppens rapport om "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk." 

Tidligere rapporter

Tidligere rapporter fra fagruppen finner du på denne siden.

Til toppen