Avtaleperioden 2010-2013

IA-avtale og protokoll 2010–2013

Artikkel Sist oppdatert: 25.05.2010

Avtaletekst for den nye IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.

Evaluering av IA-avtalen 2010-2013

Rapport Dato: 09.10.2013

Myndighetene og partene i arbeidslivet har i fellesskap bestilt en evaluering av IA-avtalen. Formålet var å finne ut om tiltakene i protokollen og IA-avtalen er gjennomført på en tilfredsstillende måte og om målene i IA-avtalen er oppnådd.

Nasjonal IA-konferanse 2013

Artikkel Sist oppdatert: 22.09.2014

21. november inviterte Arbeidsdepartementet og partene i arbeidslivet til den siste nasjonale IA-konferansen i denne avtaleperioden.

Organisering av IA-arbeidet

Artikkel Sist oppdatert: 06.03.2017

Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

IA-dokumenter 2010-2013

Artikkel Sist oppdatert: 22.09.2014

Avtaler, brev, maler og andre dokumenter knyttet til IA-avtalen.

Relevante IA-dokumenter for avtaleperioden 2010-2013.