Kampflybasevalg - Utredningsrapport

Utredningsrapport med vedlegg 1-4.

Vurdering av lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly - utredningsrapport (pdf, 511 kb.)
Utredningsrapport - Hovedpunkter (pdf, 119 kb.)

Vedlegg 1: Støykotekart for vurderte alternativer for baselokalisering (pdf, 7 mb.)
Vedlegg 2: Personellmessige konsekvenser (pdf, 1 mb.)
Vedlegg 3: DKU Ørland Bodø (pdf, 737 kb.)
Vedlegg 4: Sosiokulturelle konsekvenser samiske samfunn (pdf, 2 mb.)