Resultater for den enkelte kommune - effektivitetsanalyse

Her kan du se analyseresultatet fra din kommune. Velg kommune og tjenesteområde i menyen under. Se hovedside for lenke til dokumenter om metode og hvordan man kan bruke analysen.

Kommunene kan maksimalt få en effektivitetsscore på 100. Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn det som er mulig innenfor analyseopplegget. Se også på kapittel 9 i TBUs høstrapport for mer om tolkning av resultater.

Tallene bak analysen (ods)