Resultater for den enkelte kommune - effektivitetsanalyse

Her kan du se analyseresultatet fra din kommune. Velg kommune og tjenesteområde i menyen under. Merk at også samiske navn er inkludert, noe som kan ha betydning for den alfabetiske sorteringen.

Kommunene kan maksimalt få en effektivitetsscore på 100. Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn det som er mulig innenfor analyseopplegget.

Tallene bak analysen (ods)