Ti øykommuner får penger til å utrede

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 800 000 kroner i støtte til ti øykommuner, som ønsker å se på utfordringer for fergeavhengige kommuner. – Kommunereformen handler om bedre velferdstjenester i store og små kommuner, nå og i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Træna kommune, i samarbeid med Fedje, Hasvik, Kvitsøy, Leka, Røst, Smøla, Solund, Utsira og Værøy, ønsker å gjennomføre et utredningsprosjekt for å se nærmere på øykommuners utfordringer i kommunereformen. Departementet vil dekke kostnadene for den planlagte eksterne utredningen.

- Stortinget har vært tydelig på at alle kommuner skal ta del i reformarbeidet. Disse kommunene har noen særlige utfordringer de må ta fatt på. Samtidig har innbyggerne på disse øyene også krav på gode og likeverdige velferdstjenester, så kommunene må vurdere hvordan de best kan skape det, sier Sanner.

I utredningen vil man kartlegge utfordringene for kommuner som er avhengig av ferge for å komme til nærmeste nabokommune. I søknaden står det at man spesielt vil se nærmere på forhold knyttet til avstandsulemper, rekruttering og bosettingsmønster.

Målet er å skaffe et grunnlag for kommunenes videre arbeid med kommunereformen.

- Jeg håper at utredningen kan gi nyttig tilleggsinformasjon til kommuner som opplever at de har en utfordrende geografisk beliggenhet, sier statsråden.

Til toppen