Viktig å involvere unge i kommunereformprosessen

- Kommunereformen er også en lokaldemokratireform. Det er derfor viktig at alle innbyggerne blir involvert i prosessen, også barn og unge. Det går ikke an å diskutere framtidas kommuner uten framtidas innbyggere.

Det sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han tirsdag deltok på et frokostmøte om hvordan unge kan få en større plass i arbeidet med kommunereformen.

I tillegg til Sanner, deltok leder Stian Seland i Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), barneombud Anne Lindboe og forsker Lillin Knudtzon. 

Barneombudet pekte på at barn og unge utgjør nesten en firedel av befolkningen, og at man dermed er helt avhengig av å involvere dem.

- Det å legge til rette for at barn og unge blir hørt i en slik prosess er ikke bare en rettighet, men også smart av kommunalministeren. Barn og ungdom er nemlig også interesserte i robuste kommuner, sa Lindboe.

Regjeringen har gitt fylkesmennene oppdrag å samarbeide med KS om legge til rette for gode lokale prosesser. Sanner har vært tydelig på at alle innbyggerne skal involveres i prosessen, men sier de kan være enda tydeligere på hvordan dette kan gjøres.

- Vi kan nok være enda tydeligere på hvordan barn og unge kan sikres medvirkning i prosessen med kommunereform. Reformen vil stå sterkere om vi trekker unge mer med, både som en viktig stemme i prosessen, men også for å sikre god medvirkning, sa Sanner.

LNU-leder Stian Seland mener det er helt avgjørende at barn og ungdom blir tatt med på råd når man skal bestemme hvordan framtidens barnevern, barnehager og skoler skal se ut.

- Skal kommunereformen styrke lokaldemokratiet, må det bli en medvirkningsreform. Og da må barn og unge få sitte ved bordet når framtidens kommunekart skal tegnes, sa Seland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen