Kommunereformen - Fylkesmennenes oppsummeringer og tilrådinger

Agderfylkene:

Buskerud:

Finnmark:

Hedmark:

Hordaland:

Møre og Romsdal:

Nordland:

Nord-Trøndelag: 

Oppland:

Oslo og Akershus:

Rogaland:

Sogn og Fjordane:

Sør-Trøndelag:

Telemark:

Troms:

Vestfold:

Østfold: