Forsiden

Godkjente kampaktiviteter

Alle kampaktiviteter som tillater knockout er regulert av knockoutloven og den tilhørende knockoutforskriften. For å arrangere organisert konkurranse, oppvisnings- eller treningskamp der knockout er tillatt kreves det godkjenning.

Stortinget fattet 7. juni 2001 vedtak om lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven). Loven ble sanksjonert 15. juni 2001 med virkning fra 1. januar 2002. Kampaktiviteter som tillater knockout medfører skaderisiko. Begrunnelsen for en regulering er først og fremst av medisinsk karakter.

Søknad om godkjenning skal sendes til godkjenningsnemnda (se søknadsskjema). For å få godkjenning må søker oppfylle knockoutforskriftens § 1 (3) og (4) og kampaktiviteten må utøves i overensstemmelse med sikkerhetsbestemmelsene i § 3 til § 14. Kampaktiviteter som har fått godkjenning står oppført på kampaktivitetslisten. Godkjenningsnemndas vedtak kan påklages til klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout. Klagen skal sendes til godkjenningsnemnda.

Kontaktinformasjon til Godkjenningsnemnda

Leder av Godkjenningsnemnda Morten Justad Johnsen
E-post: mjj@iak.no
Mobil: 41900040
Postadresse: Sognsveien 75 C, Ullevål Stadion, 0855 Oslo 

Godkjente kampaktiviteter

Godkjenningsnemndas vedtak (fra og med desember 2016)

Godkjenning inntil videre

Godkjenning med tidsbegrensning / godkjenning av dispensasjoner

Avslag

Klagenemndas vedtak