Invitasjon til nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten 13. desember

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer til et innspillsmøte om temaet "Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser".

Nett-tv Nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: 13. desember kl. 15:00-18:00. 
Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20, Oslo

Kulturfrivilligheten har en sentral rolle og funksjon i mye av det som skjer lokalt og regionalt. Likevel er kulturfrivilligheten i liten grad løftet frem og tydeliggjort gjennom kunnskapsutvikling og politikkutforming. Formålet med strategien er å løfte lokalt og regionalt kulturliv, og se helhetlig på muligheter og utfordringer for kulturfrivilligheten.

En av de store utfordringene lokalt og regionalt er tilgangen på gode lokaler og kulturarenaer for øving og framføring. Å sikre tilgang på lokaler er avgjørende for at kulturfrivilligheten skal bidra til læring og kompetansemiljø over hele landet, og til å gjøre den profesjonelle kulturen mer tilgjengelig for folk.

Departementet ønsker derfor å avholde et innspillsmøte for å løfte kunnskap om, og behov for en styrket innsats for egnede lokaler for kulturfrivilligheten.

Program

 • 14:30 Pizza
 • 15:00 Velkommen v /statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann
 • Presentasjon av eksisterende kunnskap: 
  • Stian Slotterøy Johnsen, genersalsekretær i Frivillighet Norge.
   Tema: Rapport om frivillighetens behov for egnede lokaler 
  • Marianne Ween, daglig leder i Kulturalliansen.
   Tema: Kartlegging av lokaler
  • Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i LNU.
   Tema: Tilgang på lokaler for barne- og ungdomsfrivilligheten
  • Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
   Tema: Tros- og livssynssamfunns tilgang på lokaler
  • Mats Grimsgaard, konstituert generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet.
   Tema: Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler
  • Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd.
   Tema: Egnede musikklokaler. Hva må til?
  • Toril Skjetne, generalsekretær i Kulturvernforbundet.
   Tema: Arenaer for det frivillige kulturvernet
  • Kristine Persdatter Miland, forsker ved Telemarksforsking.
   Tema: Rapport om kommunal kultursektor og kulturlokaler
 • 16:15 – 16:30 Pause 
 • 16:30 – 18:00 Innspillsrunde – etter påmelding. Det legges opp til at hver organisasjon/aktør får inntil tre minutters taletid. 

Påmelding

Vi har stengt påmeldingen fordi lokalet nå er fullt.  

Møtet blir strømmet her på regjeringen.no, du trenger ikke melde deg på for å følge sendingen på nett.