Invitasjon til nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten 13. desember

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer til et innspillsmøte om temaet "Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser".

Tid: 13. desember kl. 15:00-18:00. 
Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20, Oslo

Kulturfrivilligheten har en sentral rolle og funksjon i mye av det som skjer lokalt og regionalt. Likevel er kulturfrivilligheten i liten grad løftet frem og tydeliggjort gjennom kunnskapsutvikling og politikkutforming. Formålet med strategien er å løfte lokalt og regionalt kulturliv, og se helhetlig på muligheter og utfordringer for kulturfrivilligheten.

En av de store utfordringene lokalt og regionalt er tilgangen på gode lokaler og kulturarenaer for øving og framføring. Å sikre tilgang på lokaler er avgjørende for at kulturfrivilligheten skal bidra til læring og kompetansemiljø over hele landet, og til å gjøre den profesjonelle kulturen mer tilgjengelig for folk.

Departementet ønsker derfor å avholde et innspillsmøte for å løfte kunnskap om, og behov for en styrket innsats for egnede lokaler for kulturfrivilligheten.

Program

  • 15:00 Velkommen v /statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohman
  • Presentasjon av eksisterende kunnskap – TBA
  • 16:00 Pause med enkel servering
  • 16:30 – 18.00: Innspillsrunde – etter påmelding. Det legges opp til at hver organisasjon/aktør får inntil tre minutters taletid.

Påmelding

Vi har stengt påmeldingen fordi vi ikke har plass til flere innlegg, men dersom du ønsker å delta fysisk uten å holde innlegg, har vi fortsatt noen ledige plasser i salen. Meld deg på til: Stephanie.Fjeld@kud.dep.no 

Møtet blir strømmet her på regjeringen.no du trenger ikke melde deg på for å følge sendingen på nett.