Ønsker flere innspill

Departementet ber om skriftlige innspill innen 1. juli 2024.

Kultur- og likestillingsministeren hadde et innspillsmøte om desinformasjon 12. februar i år. I den anledning har departementet allerede mottatt en rekke innspill fra flere aktører. 

Vi åpner nå for at alle som ønsker å gi innspill til strategiarbeidet kan sende skriftlige innspill via følgende side, vi ber om at innspill sendes innen 1. juli 2024: Innspill til strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon