Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Importvernet for jordbruksvarer

Eit av dei viktigaste verkemidla i landbrukspolitikken for å sikre norsk produksjon, er importvernet på jordbruksvarer. For dei fleste jordbruksvarer som blir produsert i Noreg er det eit importvern. For produkt som sukker, ris, tropisk frukt og grønsaker utanom norsk sesong er det inga toll. Alle u-land har reduserte tollsatsar ved eksport av jordbruksprodukt til Noreg. Dei 52 fattigaste landa i verda har tollfridom.

Importvernet

Noreg importerte jordbruksvarer for 64 milliardar kroner i 2017. 66 prosent av importen kjem fra EU, 24 prosent fra U-landa og 10 prosent fra andre land. 

Det norske importvernet for jordbruksvarer kan forenkla delast i tre grupper med produkt med høgt, moderat og lavt tollvern:    

Høg toll

Moderat toll

Lav/Ingen toll

Kjøt

Sjokolade

Øl/mineralvatn

Mjølk

Sukkervarer

Sukker, kaffe, te

Ost

Pizza

Ris, mais

Korn

Potet

Banan

 

Tomat

Appelsin

 

Agurk

Hunde- og kattemat

 

Eple

Ein del plantar og plantedelar

Importen av varer med høg toll er begrensa. Det er likevel gitt importkvoter med lav eller ingen toll for slike produkt gjennom handelsavtalar (WTO, EØS og EFTAs handelsavtalar). 

I gruppa med moderat toll finn ein mellom anna bearbeida jordbruksprodukt.

I gruppen med lav og ingen toll er det stort sett produkt som ikkje blir produsert i Noreg.  

Landbruksdirektoratet har ansvaret for å forvalte importvernet. Gjennom administrative vedtak reduserer dei tollsatsar og åpner opp for import når det er behov i den norske marknaden.

Til toppen