Fellesuttalelse om midlertidig løsning for ankebehandling i WTO

WTOs ankeorgan har ikke fungert siden 11. desember 2019.  Dette skyldes at USA blokkerer prosessen med å utnevne nye medlemmer. Det er krav om at ankeorganet skal ha tre medlemmer for å behandle en sak. Ankeorganet har nå kun ett medlem og seks ubesatte plasser.

Det at ankeorganet ikke fungerer betyr i praksis at resultatet i tvistesaker ikke vil bli bindende med mindre begge parter i en konflikt velger å akseptere avgjørelsen fra første instans, det vil si panelet for tvisteløsning. Det er for tiden ca. 40 pågående panelsaker, stål- og aluminiumsaken mellom Norge og USA er blant disse pågående sakene.

Norge har sammen med 15 WTO-medlemmer fremforhandlet en plurilateral løsning som opprettholder de viktigste sidene ved tvisteløsningssystemet i mens ankeorganet er lammet. Dette innebærer muligheten til å få prøvd en sak i to instanser og bindende og effektiv tvisteløsning. Løsningen er hjemlet i WTOs tvisteløsningsavtale (DSU) artikkel 25, og foreskriver at ankebehandling i tvistesaker mellom deltakende medlemmer overføres til voldgift.

Norge har aktivt engasjert seg i dette arbeidet, i første rekke for å bidra til et fungerende forpliktende multilateralt handelssystem i WTO. Fra norsk side er det ønskelig at også flere WTO-medlemmer slutter seg til løsningen. Det er imidlertid ikke trolig at USA vil slutte seg til, og det er derfor usikkert om stål- og aluminiumsaken mellom Norge og USA vil kunne behandles under denne løsningen.

Ministrene for de WTO-medlemmene som deltar i denne plurilaterale løsningen kom fredag 27. mars med følgende fellesutttalelse om den midlertidige ankeløsningen:

  “Further to the Davos statement of 24 January 2020, we, the Ministers of Australia; Brazil; Canada; China; Chile; Colombia; Costa Rica; European Union; Guatemala; Hong Kong, China; Mexico; New Zealand; Norway; Singapore; Switzerland; and Uruguay, have decided[[1]] to put in place a Multi-party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) on the basis of the attached document. This arrangement ensures, pursuant to Article 25 of the WTO Dispute Settlement Understanding, that any disputes among us will continue benefitting from a functioning dispute settlement system at the WTO, including the availability of an independent and impartial appeal stage.
 We believe that such WTO dispute settlement system is of the utmost importance for a rules-based trading system. The arrangement is open to any WTO Member, and we welcome any WTO Member to join.
 We wish to underscore the interim nature of this arrangement. We remain firmly and actively committed to resolving the impasse of the Appellate Body appointments as a matter of priority and urgency, including through necessary reforms. The arrangement therefore will remain in effect only until the Appellate Body is again fully functional. 
We intend for the arrangement to be officially communicated to the WTO in the coming weeks. “

[1] Subject to the completion of respective domestic procedures, where applicable