Brev og prinsipputtalelser om matrikkelen

Om Kartverkets fremtidige formidling av eiendomsinformasjon (Kartverket)

Prinsipputtalelser fra Miljøverndepartementet knyttet til matrikkelloven – om adgangen til å opprette grunneiendom i uregistrert jordsameie mv. 22. juni 2012 (Kartverket)

Omgjøring av festegrunn til grunneiendom 7. mars 2014 (Tinn kommune)

Om grensejustering og vedtatt arealplan 14. mars 2013 (Bodø kommune)

Omgjøring av festegrunn til grunneiendom 19. mars 2013 (Midtre Gauldal kommune og Narvik kommune)

Om plikt til å matrikkelføre eiendom og underretting om reguleringsplanarbeid 12. mars 2013 (Vestre Toten kommune)