Strategi for kunstig intelligens

Kunstig intelligens er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Men teknologien innebærer også utfordringer, særlig knyttet til etikk og personvern. Regjeringen vil utarbeide en strategi for kunstig intelligens. Strategien skal være ferdig i løpet av 2019.

Skygge av person som ser på en kuppel fylt av lys

Vi ønsker innspill til KI-strategien

Regjeringen ønsker innspill til arbeidet med en strategi for kunstig intelligens (KI). Fram mot sommeren 2019 vil vi gjennomføre flere innspillsmøter. Men vi tar også imot skriftlige innspill utenom disse møtene.

Klas Pettersen og Pinar Heggernes fra Nora i samtale med digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Kunstig intelligens - innspillsmøter

Her vil du finne en oversikt over gjennomførte og planlagte møter. Oversikten vil bli oppdatert løpende. Der det finnes, legger vi også ut opptak og/eller presentasjoner fra møtet.

Bokser og mapper fra Nasjonalbibliotekets automatlager

Mottatte innspill til KI-strategien

Her finner du innspill departementet har fått til arbeidet med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Dersom du/din organisasjon sender et innspill til strategien, vil det bli publisert her.

Illustrasjonsbilde med en jordklode med lysende elektroner og kretser

Internasjonalt arbeid

Norge er engasjert i flere internasjonale fora som jobber med strategier og retningslinjer for kunstig intelligens, blant annet i EU, OECD og Nordisk ministerråd.

Forsidebilde av KI-strategier fra Storbritannia, Danmark og Østerrike

KI-ressurser

Her finner du presentasjoner fra møter digitaliseringsminister Nikolai Astrup har deltatt i, strategier fra andre land, rapporter fra norske KI-miljøer og andre interessante lenker.

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen