Strategi for kunstig intelligens

Kunstig intelligens er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Regjeringen la fram nasjonal strategi for kunstig intelligens i januar 2020.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Regjeringen la frem nasjonal strategi for kunstig intelligens

- For å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, må vi jobbe smartere og mer effektivt. Kunstig intelligens (KI) blir viktig for å få det til, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

SEER: Simulative Emotional Expression Robot av Takayuki Todo

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem tirsdag 14. januar. Les strategien her.

@LindaCath oppfordrer alle til å ta #AIChallenge

Delta i #AIChallenge

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland oppfordrer alle virksomheter til å ta utfordringen og sørge for at ansatte lærer om kunstig intelligens.

Bokser og mapper fra Nasjonalbibliotekets automatlager

Mottatte innspill til KI-strategien

Her finner du innspill departementet har fått til arbeidet med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Dersom du/din organisasjon sender et innspill til strategien, vil det bli publisert her.

Klas Pettersen og Pinar Heggernes fra Nora i samtale med digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Innspillsmøter

Her finner du en oversikt over innspillmøter som ble gjennomført som en del av arbeidet med KI-strategien. Der det finnes er det også lenket til opptak og/eller presentasjoner fra møtet.

Forsidebilde av KI-strategier fra Storbritannia, Danmark og Østerrike

KI-ressurser

Strategier fra andre land, rapporter fra norske KI-miljøer og andre interessante lenker.

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen