Regjeringens strategi for kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Regjeringen la fram nasjonal strategi for kunstig intelligens i januar 2020.

SEER: Simulative Emotional Expression Robot av Takayuki Todo

Les den nasjonale strategien for kunstig intelligens

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem tirsdag 14. januar 2020. Les strategien her.

Elements of AI

Elements of AI - endelig på norsk!

28. april 2020 lanserte NTNU nettkurset Elements of AI på norsk. Kurset er gratis, og passer for alle som ønsker en innføring i KI. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland oppfordrer alle virksomheter til å ta utfordringen og sørge for at ansatte lærer om kunstig intelligens #KIløftet.

Forsidebilde av KI-strategier fra Storbritannia, Danmark og Østerrike

KI-ressurser

Strategier fra andre land, rapporter fra norske KI-miljøer og andre interessante lenker.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Regjeringen la frem nasjonal strategi for kunstig intelligens

- For å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, må vi jobbe smartere og mer effektivt. Kunstig intelligens (KI) blir viktig for å få det til, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Bokser og mapper fra Nasjonalbibliotekets automatlager

Mottatte innspill til KI-strategien

Her finner du innspill departementet har fått til arbeidet med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Dersom du/din organisasjon sender et innspill til strategien, vil det bli publisert her.

Klas Pettersen og Pinar Heggernes fra Nora i samtale med digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Innspillsmøter

Her finner du en oversikt over innspillmøter som ble gjennomført som en del av arbeidet med KI-strategien. Der det finnes er det også lenket til opptak og/eller presentasjoner fra møtet.