KI-ressurser

Strategier fra andre land, rapporter fra norske KI-miljøer og andre interessante lenker.

Forsider av rapporter fra Nasjonalt senter for e-helseforskning, Teknologirådet og Datatilsynet

Norske og nordiske KI-rapporter

Her finner du lenker til norske nettressurser og rapporter om kunstig intelligens.

Forsider av KI-strategiene fra Storbritannia, Danmark og Østerrike

Strategier fra andre land

Her finner du KI-strategier og viktige underlagsdokumenter fra andre land.

Illustrasjonsbilde av jordklode med lysende elektroner og kretser

Internasjonale ressurser

Her har vi samlet lenker til viktige internasjonale ressurser på politikk innen kunstig intelligens.