Etablering av en offentlig innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester

Invitasjon til dialogmøte med leverandører.

Tid: 13. april kl. 9.00 – 12.00
Sted: Middelthunsgate 27 (NHO), Oslo

Som et ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi for bruk av skytenester skal Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere mulig etablering av en innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester i offentlig sektor.

Høsten 2017 etablerte KMD og Difi i samarbeid et forprosjekt for å se på mulig etablering av en slik markedsplass/innkjøpsordning rettet mot både statlig og kommunal sektor. Prosjektet har vurdert flere modeller, og har sett spesielt på den løsningen som er valgt i Storbritannia («G-Cloud») og lignende modeller, slik som dynamisk innkjøpsordning.

Forprosjektet vil også vurdere organisering, finansieringsmodell mm. for en mulig ordning. En viktig del av det arbeidet som er gjort til nå, er kartlegging av brukerbehov i offentlig sektor.

Vi ønsker nå å undersøke hva potensielle leverandører av skytjenester tenker om en slik innkjøpsordning/markedsplass for offentlig sektor. I møtet presenteres arbeidet så langt, med påfølgende diskusjon og spørsmål i etterkant. Det vil også bli mulig å booke korte en-til-en-møter med prosjektet i etterkant av dialogmøtet.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Christine Hafskjold (mob 45065406, christine.hafskjold@kmd.dep.no)

Påmelding sendes på e-post til christine.hafskjold@kmd.dep.no innen 5. april.
Oppgi navn og kontaktinformasjon (e-post) til deltakerne ved påmelding.

Program

0900 - 0930 Lett servering
0930 - 0945 Velkommen v/ statssekretær Paul Chaffey, KMD
0945 - 1015 Presentasjon av prosjektet v/ fagdirektør Christine Hafskjold Det åpnes for spørsmål til presentasjonen
  PAUSE
1030 - 1200 Workshop


Under workshopen ønsker vi å ta opp både merkantile og juridiske problemstillinger knyttet til ulike modeller for en innkjøpsordning/markedsplass. Vi er også interessert i innspill på hvordan vi kan sikre at standardløsninger og standardavtaler er i overensstemmelse med lovkrav og relevante sikkerhetskrav.