Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Her finner du ukerapporter fra Norges arbeid som medlem i FNs sikkerhetsråd, 2021 - 2022.

Norge er siden årsskiftet 2020-2021 valgt medlem av FNs sikkerhetsråd for en toårsperiode. Andre valgte medlemmer er Estland, India, Irland, Kenya, Mexico, Niger, St. Vincent og Grenadinene, Tunisia og Vietnam. Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA er faste medlemmer. Presidentskapene roterer hver måned i alfabetisk rekkefølge. Norge vil ha presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar 2022.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 31

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: DR Kongo.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 30

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Israel/Palestina, Irak, DR Kongo, fredsbygging og bærekraftig fred, FNs regionale senter for forebyggende diplomati i Sentral-Asia (UNRCCA), Syria og Ukraina. Rådet vedtok forlengelse av mandatene til Kypros/UNFICYP, Libya/UNSMIL og sanksjonsregimet for den Den sentralafrikanske republikk.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 29

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Kypros, barn og væpnet konflikt, Syria (kjemiske våpen) og Libanon.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 28

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Syria, strategisk kommunikasjon for FNs fredsbevarende operasjoner, Jemen, Libya, Kypros, Colombia og Haiti.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 27

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 26

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den israelsk-palestinske konflikten, Libya, arbeidsmetoder, DR Kongo, Syria, ikke-spredning og vedtak for Golanhøydene, Mali og DR Kongo.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 25

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, Syria, Ukraina, Golanhøydene, Den sentralafrikanske republikk, Afghanistan, og vedtak for restmekanismen etter Jugoslavia- og Rwanda-tribunalene og Den internasjonale domstolen.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 24

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Mali; restmekanismen etter Jugoslavia- og Rwanda-tribunalene; Jemen; kvinner, fred og sikkerhet; samarbeidet mellom FN og EU; Haiti.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 23

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, Mali, Irak, Sentral-Afrika, Golanhøydene.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 22

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, DR Kongo, maritim sikkerhet i Guineabukta og ansvarliggjøring («accountability»).

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 21

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: teknologi og sikkerhet, Somalia, Sudan, beskyttelse av journalister, Libya, beskyttelse av sivile, den israelsk-palestinske konflikten, Nord-Korea, Sør-Sudan, Myanmar, Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 20

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Irak, Sahel, matsikkerhet og konflikt, Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 19

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libanon, Bosnia og Hercegovina, Nord-Korea, Ukraina, Afghanistan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 18

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 17

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Israel/Palestina, Syria, De store sjøene i Afrika, Ukraina og Libya.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 16

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Israel/Palestina, Ukraina, Kosovo, Vest-Sahara og Abyei.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 15

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, koronapandemien og vaksinetilgang, Colombia, forebygging av seksualisert vold i konflikt, Jemen.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 14

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, biologiske våpen, Mali.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 13

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, DR Kongo, Ukraina, Somalia og FNs observasjonsstyrke på Golanhøydene.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 12

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den israelsk-palestinske konflikten, samarbeidet mellom FN og Den arabiske liga, Nord-Korea, Syria, Ukraina, Nord-Korea og Afghanistan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 11

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: OSSE,  ikke-spredning,  Sør-Sudan, Jemen, Libya, Afghanistan, Ukraina og Libanon.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 10

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, kvinner, fred og sikkerhet, Ukraina, klima og sikkerhet, Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 9

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken var: Jemen (sanksjonsregimet), Syria (kjemiske våpen), Nord-Korea, Ukraina, Afghanistan og Sør-Sudan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 8

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, Den sentralafrikanske republikk, kompensasjonskomiteen for Irak/Kuwait, den israelsk-palestinske konflikten, Irak, Somalia, Nord-Korea, Syria og ikke-spredning.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 7

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Jemen, Den kollektive sikkerhetspakten, Ukraina og Haiti.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 6

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sanksjoner, Burkina Faso og anti-terror/Isil.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 5

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina og Nord-Korea.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 4

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, urban krigføring og beskyttelse av sivile, Afghanistan, Syria, Sentral-Asia, Kypros, Etiopia, Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 3

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale straffedomstolen og Sudan; Kypros; kvinner, fred og sikkerhet; den israelsk-palestinske konflikten; Colombia; Nord-Korea; og angrepene mot Abu Dhabi.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 2

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Sahel, Nord-Korea, Mali, Jemen, Sudan, Kypros, forebyggende diplomati og fredsmekling.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 1

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 51

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, cybersikkerhet, Etiopia, Israel/Palestina, minoriteter i Baltikum og Svartehavsområdet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 50

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale restmekanismen for straffetribunaler, covid-19, Sikkerhetsrådets underliggende organer, Jemen, Iran, Sør-Sudan, Nord-Korea, FNs kontor for sentrale Afrika, FNs sikkerhetsråd og AUs freds- og sikkerhetsråd.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 49

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den demokratiske republikken Kongo, beskyttelse av utdanning i konflikt, flyktninger og internt fordrevne, Golanhøydene, Syria, Mali, klima og terrorisme, Sudan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 48

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libanon, Nord-Korea, Syria, Israel/Palestina, Irak, terrorisme og ikke-spredning, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo og barn uten foreldreomsorg i konfliktområder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 47

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Håndvåpen og lette våpen, Irak og Libya.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 46

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Sudan/Sør-Sudan, Somalia, beskyttelse av enker i konfliktsituasjoner, forebyggende diplomati og Afghanistan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 45

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Myanmar, Etiopia, Israel/Palestina, ekskludering, ulikhet og konflikt, politikomponenter i FNs fredsoperasjoner, Jemen, Sudan, Hviterussland, Syria, Sahel og Den sentralafrikanske republikk.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 44

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale domstolen (ICJ), Bosnia-Hercegovina og Den sentralafrikanske republikk.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 43

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Sudan/Sør-Sudan (Abyei), Syria, beskyttelse av utdanning i konflikt, Colombia, FN-AU, hatefulle ytringer, Mali og Vest-Sahara.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 42

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den sentralafrikanske republikk; stigende havnivå; Israel/Palestina; De store sjøene; Libanon; Somalia; kvinner, fred og sikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 41

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Sahara, identitet og statsbygging, Sør-Sudan, Haiti, Jemen, Colombia, Kosovo.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 40

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Haiti, Syria, DR Kongo, Golanhøydene, håndvåpen, Etiopia og Hviterussland.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 39

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Nedrustning og prøvestansavtalen (CTBT), Syria, Somalia, Israel/Palestina, Libya, Nord-Korea og Etiopia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 38

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: samarbeidet med Den arabiske liga, klima og sikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 37

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Libya, Sør-Sudan, Syria, handel med håndvåpen, Somalia, Afghanistan, og FNs bevisinnsamlingsmekanisme for forbrytelser begått av Isil i Irak.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 36

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: orientering med The Elders, fredsbevarende operasjoner, Afghanistan, Jemen og Libya.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 35

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Israel/Palestina, Libanon, Somalia, Mali og Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 34

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Haiti, Syria, Irak, Nord-Korea og Etiopia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 33

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Afghanistan, Myanmar, teknologi i fredsoperasjoner og terrorisme og trusler mot internasjonal fred og sikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 32

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Maritim sikkerhet, Libanon, humanitær tilgang i konfliktsituasjoner og Somalia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 31

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Georgia, Afghanistan, Libanon og maritim sikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 30

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sentral-Asia, resolusjon 2565 om covid-19-vaksinering, Sudan, Israel/Palestina, Kypros, Den sentralafrikanske republikk, Myanmar og maskulinitet og terrorisme.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 29

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria/politisk, Kypros/Unficyp og Libanon/Unifil. Sikkerhetsrådet vedtok også en presidentuttalelse om situasjonen i Varosha (Kypros) samt en presseuttalelse etter terrorangrepet i Bagdad, Irak 19. juli.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 28

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria/kjemivåpen, Colombia, Jemen og forlengelse av UNMHA-mandatet, samt høynivåmøter om Libya (UNSMIL) og beskyttelse av sivile i væpnede konflikter, nærmere bestemt beskyttelse av det humanitære rom.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 27

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: DR Kongo (Monusco), FNs kontor for Vest-Afrika og Sahel (Unowas), den store etiopiske renessansedammen (Gerd), situasjonen i Haiti i etterkant av attentatet på presidenten og den humanitære situasjonen i Syria, inkludert resolusjonen om grensekryssende humanitær bistand.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 26

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: barn og væpnet konflikt, cybersikkerhet, Bosnia-Hercegovina, Golanhøydene (Undof), Mali (Minusma), DR Kongo, ikke-spredning og Iran.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 25

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, Syria (humanitært og politisk) og Israel/Palestina.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 24

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken var blant annet Mali (Minusma), Sudan, Somalia, Jemen, Tigray/Etiopia og Den demokratiske republikken Kongo, samt Sikkerhetsrådets arbeidsmetoder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 23

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: FN-kontoret i Sentral-Afrika (Unoca), Mali, Den sentralafrikanske republikk, IRMCT, Darfur/Sudan, Golanhøydene og samarbeid mellom FN og EU.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 22

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Sudan, Syria og Jemen, samt uformelle møter om Ukraina og Sahel.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 21

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Syria, Hviterussland, Mali, Israel/Palestina, Irak og Sør-Sudan, i tillegg til debatter om beskyttelse av sivile og sikkerheten til personell i fredsbevarende operasjoner.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 20

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Israel/Palestina, G5 Sahel, gjenoppbygging i Afrika etter pandemien og Sudan, i tillegg til et uformelt møte om ny teknologi.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 19

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den israelsk-palestinske konflikten (Øst-Jerusalem og Gaza), Irak (Unitad og Unami), Libanon, Colombia, Jemen, Sudan/Sør-Sudan (Unisfa) samt et uformelt møte om etterforskning av krigsforbrytelser.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 18

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Bosnia-Hercegovina, Syria (kjemivåpen) og debatt om multilateralisme, i tillegg til uformelle møter om Ukraina og barn i væpnet konflikt.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 17

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: FNs fredsbevarende operasjon i Abyei (Unisfa), beskyttelse av kritisk sivil infrastruktur, Syria (politisk og humanitært), Libya og Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 16

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Samarbeid med regionale organisasjoner, Vest-Sahara, Somalia, Colombia, Israel/Palestina ikke-spredning og Etiopia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 15

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: De store sjøer, Kosovo, seksualisert vold i væpnet konflikt, Jemen, Etiopia og Libya.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 14

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Mali, Syria (kjemivåpen), åpen debatt om innsats mot miner og uformelt møte om Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 13

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria (humanitært), DR Kongo, ikke-spredning, Nord-Korea, Myanmar og Somalia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 12

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Afghanistan, Haiti, Libya, den israelsk-palestinske konflikten, Sudan, Golanhøydene, Nord-Korea samt uformelt møte om beskyttelse av personell i fredsbevarende operasjoner.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 11

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria (politisk), Jemen, Libanon (Unifil), samt uformelle møter om Krim og religion, tro og konflikt.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 10

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Somalia, Afghanistan, Myanmar, Libya, orientering fra Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), matsikkerhet og konflikt, samt uformelle møter om Ukraina og kvinners deltakelse i fredsprosesser.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 9

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, Syria (kjemiske våpen), Etiopia/Tigray og Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 8

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Haiti, Den sentralafrikanske republikk, Syria, Jemen, den israelsk-palestinske konflikten, høynivåmøte om klima og sikkerhet, samt uformelt møte om selvforsvarsretten.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 7

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Irak, Jemen og høynivådebatt om vaksinetilgang i konfliktområder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 6

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Ukraina, Sudan, den politiske prosessen i Syria-konflikten og orientering om terrortrusselen fra Isil.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 5

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: militærkupp i Myanmar, kjemiske våpen i Syria, situasjonen i Tigray og prosess for utvelgelse av FNs generalsekretær.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 4

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: pandemi, den israelsk-palestinske konflikten, Sentral-Asia, Libya, Kypros, samt repatriering og reintegrering av barn fra konfliktområder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 3

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: samarbeid med Den arabiske liga, Syria, Kypros, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Colombia, samt uformelt Arria-møte om mediefrihet i Hviterussland.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 2

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Sahel, FNs kontraterrorarbeid, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Jemen og Kypros.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 1

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: vedtak av månedsprogrammet, kjemivåpen i Syria, åpen debatt om fred og sikkerhet i sårbare stater.