Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Her finner du ukerapporter fra Norges arbeid som medlem i FNs sikkerhetsråd, 2021 - 2022.

Norge er siden årsskiftet 2020-2021 valgt medlem av FNs sikkerhetsråd for en toårsperiode. Andre valgte medlemmer er Estland, India, Irland, Kenya, Mexico, Niger, St. Vincent og Grenadinene, Tunisia og Vietnam. Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA er faste medlemmer. Presidentskapene roterer hver måned i alfabetisk rekkefølge. Norge vil ha presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar 2022.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 14

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Mali, Syria (kjemivåpen), åpen debatt om innsats mot miner og uformelt møte om Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 13

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria (humanitært), DR Kongo, ikke-spredning, Nord-Korea, Myanmar og Somalia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 12

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Afghanistan, Haiti, Libya, den israelsk-palestinske konflikten, Sudan, Golanhøydene, Nord-Korea samt uformelt møte om beskyttelse av personell i fredsbevarende operasjoner.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 11

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria (politisk), Jemen, Libanon (Unifil), samt uformelle møter om Krim og religion, tro og konflikt.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 10

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Somalia, Afghanistan, Myanmar, Libya, orientering fra Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), matsikkerhet og konflikt, samt uformelle møter om Ukraina og kvinners deltakelse i fredsprosesser.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 9

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, Syria (kjemiske våpen), Etiopia/Tigray og Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 8

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Haiti, Den sentralafrikanske republikk, Syria, Jemen, den israelsk-palestinske konflikten, høynivåmøte om klima og sikkerhet, samt uformelt møte om selvforsvarsretten.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 7

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Irak, Jemen og høynivådebatt om vaksinetilgang i konfliktområder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 6

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Ukraina, Sudan, den politiske prosessen i Syria-konflikten og orientering om terrortrusselen fra Isil.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 5

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: militærkupp i Myanmar, kjemiske våpen i Syria, situasjonen i Tigray og prosess for utvelgelse av FNs generalsekretær.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 4

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: pandemi, den israelsk-palestinske konflikten, Sentral-Asia, Libya, Kypros, samt repatriering og reintegrering av barn fra konfliktområder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 3

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: samarbeid med Den arabiske liga, Syria, Kypros, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Colombia, samt uformelt Arria-møte om mediefrihet i Hviterussland.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 2

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Sahel, FNs kontraterrorarbeid, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Jemen og Kypros.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 1

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: vedtak av månedsprogrammet, kjemivåpen i Syria, åpen debatt om fred og sikkerhet i sårbare stater.