Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Her finner du ukerapporter fra Norges arbeid som medlem i FNs sikkerhetsråd, 2021 - 2022.

Norge er siden årsskiftet 2020-2021 valgt medlem av FNs sikkerhetsråd for en toårsperiode. Andre valgte medlemmer er Estland, India, Irland, Kenya, Mexico, Niger, St. Vincent og Grenadinene, Tunisia og Vietnam. Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA er faste medlemmer. Presidentskapene roterer hver måned i alfabetisk rekkefølge. Norge vil ha presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar 2022.

  • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 2

    Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Sahel, FNs kontraterrorarbeid, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Jemen og Kypros.

  • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 1

    Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: vedtak av månedsprogrammet, kjemivåpen i Syria, åpen debatt om fred og sikkerhet i sårbare stater.