Belarus - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Litauen

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Belarus.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 2. MARS 2022 - FORTSATT GYLDIG

Belarus - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Belarus. 

Innreise: På grunn av sanksjonene mot Belarus er det ingen fly- eller togforbindelser mellom Belarus og EU/EØS-området. Innreise kan imidlertid foretas med privatbil eller buss. Det gjøre oppmerksom på at kun to grensepasseringspunkt er åpne fra Polen (ett for personbiler, ett for tungtransport), to fra Litauen og ett fra Latvia. Betydelig kø må påregnes på begge sider av grensen ved alle disse passeringspunktene. For oppdatert informasjon om åpningstider etc., henvises det til det til de respektive landenes grensemyndigheter. Gyldig pass, visum (se nedenfor) og helseforsikring må forevises på grensen. Gyldig førerkort, vognkort og bilforsikring er påkrevet for utenlandske bilister ved innreise til Belarus. Forsikring kan kjøpes på grensen. 

Visumfrihet: Det er visumfrihet for norske borgere for opphold inntil 30 døgn - med visse begrensninger. Visumfriheten gjelder bare for ordinære pass (politipass), ikke diplomat- eller tjenestepass, og kun ved inn- og utreise med fly til/fra Minsk internasjonale flyplass (Minsk 2 airport) - ikke med bil eller tog. 

For ytterligere informasjon om reiser til Belarus kontakt den belarusiske ambassaden i Stockholm.

Visum: Norske statsborgere kan søke om visum fra belarusiske ambassader og konsulater. Nærmeste ambassade er i Stockholm Les detaljer om betingelsene her.

Reiseforsikring: Reisende må alltid kunne fremvise gyldig reiseforsikring og ha midler tilsvarende p.t. 1850 BYN pr måned for oppholdet. Valutadeklarasjon kan kreves ved innreise.

Belarus er generelt et trygt land å reise i. Ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil de fleste unngå problemer. Det anbefales alltid å ha pass med gyldig belarusisk visum på seg.

Norge har ingen diplomatisk representasjon i Belarus, men dekker landet fra ambassaden i Vilnius. Det gjøres oppmerksom på at det for ambassaden kan være krevende å yte konsulær bistand til norske borgere i Belarus. Eksempelvis vil konsulære tjenester som krever personlig oppmøte (f.eks. søknad om pass/nødpass) i utgangspunktet kun være tilgjengelig ved ambassaden i Vilnius.

Trafikk:  Man bør være varsom i trafikken. Veiene i Belarus er gjennomgående av god standard, men kjørekulturen kan avvike noe fra hva man er vant med fra Norge. Fra 1. november til 31. mars er det påbudt å kjøre med lys.

Terror:  Det har forekommet terroranslag i Belarus. I 2011 detonerte en kraftig sprengladning på en av metrostasjonene i Minsk. Risikoen for terrorangrep mot sivilbefolkningen anses imidlertid som lav. Belarus er alliert med Russland i krigen mot Ukraina, og det har forekommet sabotasjeaksjoner mot jernbaneinfrastruktur og militærbaser. 

Protestaksjoner: Belarusiske myndigheter har liten aksept for regimekritikk og det finnes rigide lover og regler mot blant annet møtevirksomhet på offentlige steder. I etterkant av presidentvalget 9. august 2020 ble det avholdt store demonstrasjoner og enkelte streikeaksjoner i Minsk og andre byer. Som følge av myndighetenes nulltoleranse for protestytringer har det siden 2021 knapt funnet sted offentlige demonstrasjoner. Reisende bør imidlertid utvise spesiell forsiktighet og unngå steder med større folkeansamlinger. 

Mer informasjon om sikkerhet i Belarus på myndighetenes nettsider.

Helsevesenet: Sykehusene i Belarus holder gjennomgående rimelig god standard, men ikke nødvendigvis på vestlig nivå. Helsepersonalet har normalt god utdanning, men engelskkunnskapene vil kunne variere betydelig. I noen tilfeller kan tilgangen på medisiner by på utfordringer.

Sykdommer: Sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot er hepatitt A og B, difteri, stivkrampe, tetanus, tyfoid, tuberkulose og polio. For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Tsjernobyl: De sørøstlige delene av Belarus (Gomel fylke) ble særlig rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Visse deler er fremdeles stengt for alminnelig ferdsel. Utover dette er ikke strålingssituasjonen til spesiell bekymring.

Drikkevann: Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke.

Kriminalitet: Belarus har forholdsvis lite kriminalitet. Ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil de fleste unngå problemer. Man bør, som andre steder, unngå øde områder på kveldstid og være på vakt mot lommetyver.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det belarusiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.  Nettsiden til Ministry of Emergency Situations gir informasjon på russisk og belarusisk.  Praktisk informasjon på engelsk om hvem som skal kontaktes i krisesituasjon på nettsiden Emergencies in Belarus.

Innførsel: Antikviteter, malerier og andre verdigjenstander som tas inn i landet må registreres hos tollmyndighetene. Hvis dette ikke gjøres, kan man få problemer med å ta gjenstandene ut ved avreise. Myndighetene betrakter alt som er fra 1945 eller tidligere som antikviteter. Hund og katt må ved innførsel ha gyldig vaksinasjonsattest og internasjonalt veterinærsertifikat.

LHBT+-lovgivning: Belarus anerkjenner ikke likekjønnede ekteskap. Videre tilsier de store begrensningene myndighetene har lagt på ytrings- og pressefriheten i landet at det kan være forbundet med risiko å ytre seg støttende til LHBT+ gjennom ord, handlinger og symboler. Reisende bør også være klar over at det i bredere lag av befolkningen generelt er en lav toleranse for seksuelle legninger som ikke er forenlige med landets «tradisjonelle verdier».

Nødnumrene i Belarus:

Nødnummer: 112

Brann: 101

Politi: 102

Ambulanse: 103

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden i Vilnius:

K. Kalinausko g. 24, Vilnius.
Telefon: +370 5 261 00 00.
E-post: emb.vilnius@mfa.no 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tel.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

 

Belarus. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Belarus.