Forsiden

Belarus - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Litauen

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Belarus.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 2. MARS 2022 - FORTSATT GYLDIG

Belarus - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Belarus. 

Innreise:  Det er for øyeblikket ingen pandemirelaterte restriksjoner for innreise til og utreise fra Belarus. Mer informasjon under Helse.

Visumfrihet: Det er visumfrihet for norske borgere for opphold inntil 30 døgn - med visse begrensninger. Visumfriheten gjelder kun de med ordinære pass (politipass), ikke for reisende med diplomat- eller tjenestepass. Visumfriheten gjelder kun ved inn- og utreise med fly til/fra Minsk internasjonale flyplass (Minsk 2 airport) - ikke med bil eller tog. 

For ytterligere informasjon om reiser til Belarus kontakt den belarusiske ambassaden i Stockholm.

Visum: Norske statsborgere kan søke om visum fra belarusiske ambassader og konsulater. Nærmeste ambassade er i Stockholm Les detaljer om betingelsene her.

Reiseforsikring: Reisende må alltid kunne fremvise gyldig reiseforsikring og ha midler tilsvarende 49 BYN pr dag for oppholdet. Valutadeklarasjon kan kreves ved innreise.

Belarus er generelt et trygt land å reise i. Belarus er et gjennomorganisert og kontrollert samfunn med lite vanlig kriminalitet. Ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil de fleste unngå problemer. Man bør, som andre steder, unngå øde områder på kveldstid og være på vakt mot lommetyver. Det anbefales alltid å ha pass med gyldig belarusisk visum på seg.

Det gjøres oppmerksom på at det for ambassaden i enkelte tilfeller kan være krevende å yte konsulær bistand til norske borgere i Belarus. Dette beror på at Norge ikke har noen fast diplomatisk tilstedeværelse i landet. Eksempelvis vil konsulære tjenester som krever personlig oppmøte (f.eks. søknad om pass/nødpass) i utgangspunktet kun være tilgjengelig ved ambassaden i Vilnius.

Trafikk:  Man bør være varsom i trafikken. Veiene i Belarus er gjennomgående meget gode, men kjørekulturen kan avvike noe fra hva man er vant med i f.eks. Norge. Gyldig førerkort og bilforsikring er påkrevet for utenlandske bilister som vil kjøre inn i Belarus. Originale dokumenter som bekrefter bilens eierskap fremvises på grensen. Fra 1. november til 31. mars er det påkrevet å kjøre med lys.

Terror:  Det har forekommet terroranslag i Belarus. I 2011 detonerte en kraftig sprengladning på en av metrostasjonene i Minsk. Faren for ytterligere anslag anses imidlertid som lav.

Protestaksjoner: De belarusiske myndighetene har liten aksept for regimekritikk og det finnes rigide lover og regler mot blant annet møtevirksomhet på offentlige steder. I etterkant av presidentvalget 9. august 2020 ble det avholdt store demonstrasjoner og enkelte streikeaksjoner i Minsk og andre byer. Reisende anbefales å utvise spesiell forsiktighet og unngå steder med store folkeansamlinger. 

Mer informasjon om sikkerhet i Belarus på myndighetenes nettsider.

Innreiserestriksjoner: Alle innreiserestriksjoner i forbindelse med covid-19 er fjernet, men det anbefales alltid å oppdatere seg på siste oppdaterte informasjon fra belarusiske grense- og helsemyndigheter.

Belarusiske  helsemyndigheter kan kontaktes på hotline-telefon: +375 (29) 156-85-65

Helsevesenet: Sykehusene i Belarus holder gjennomgående rimelig god standard, men ikke nødvendigvis på vestlig nivå. Helsepersonalet har normalt god utdanning, men engelskkunnskapene vil kunne variere betydelig. I noen tilfeller kan tilgangen på medisiner by på utfordringer.

Sykdommer: Sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot er hepatitt A og B, difteri, stivkrampe, tetanus, tyfoid, tuberkulose og polio. For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Tsjernobyl: De sørøstlige delene av Belarus (Gomel fylke) ble særlig rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Visse deler er fremdeles stengt for alminnelig ferdsel. Utover dette er ikke strålingssituasjonen til spesiell bekymring.

Drikkevann: Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke.

Kriminalitet: Belarus er et gjennomorganisert og -kontrollert samfunn med lite vanlig kriminalitet. Ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil de fleste unngå problemer. Man bør, som andre steder, unngå øde områder på kveldstid og være på vakt mot lommetyver.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det belarusiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.  Nettsiden til Ministry of Emergency Situations gir informasjon på russisk og belarusisk.  Praktisk informasjon på engelsk om hvem som skal kontaktes i krisesituasjon på nettsiden Emergencies in Belarus.

Innførsel: Antikviteter, malerier og andre verdigjenstander som tas inn i landet må registreres hos tollmyndighetene. Hvis dette ikke gjøres, kan man få problemer med å ta gjenstandene ut ved avreise. Myndighetene betrakter som antikviteter alt som er fra 1945 eller tidligere. Hund og katt må ved innførsel ha gyldig vaksinasjonsattest og internasjonalt veterinærsertifikat.

LHBT+-lovgivning: Belarus har en konservativ partnerskapslovgivning som ikke anerkjenner likekjønnede ekteskap. Videre tilsier de store begrensningene myndighetene har lagt på ytrings- og pressefriheten i landet at det kan være forbundet med risiko å ytre seg støttende til LHBT+ gjennom ord, handlinger og symboler. Reisende bør også være klar over at det i bredere lag av befolkningen generelt er en lav toleranse for seksuelle legninger som ikke er forenlige med landets «tradisjonelle verdier».

Nødnumrene i Belarus:

Nødnummer: 112

Brann: 101

Politi: 102

Ambulanse: 103

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden i Vilnius:

K. Kalinausko g. 24, Vilnius.
Telefon: +370 5 261 00 00.
E-post: emb.vilnius@mfa.no 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tel.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

 

Belarus. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Belarus.