Albania - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Kosovo

Det er påvist en rekke tilfeller av koronavirus (covid-19) i Albania. Landet har åpnet grensene for innreise, men flere tiltak for å stanse spredningen av viruset er fremdeles i kraft. For øvrig informasjon om koronaviruset, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Nordmenn i Albania oppfordres til å utvise forsiktighet og lytte til anvisninger fra lokale myndigheter.

Sikkerheten i det offentlige rom er normalt god, spesielt i Tirana. Albanere er svært gjestfrie ovenfor besøkende. Kriminalitet og vold forekommer i enkelte områder, men rapporter om kriminalitet spesielt rettet mot utlendinger er sjeldne. Det er sporadiske skyteepisoder, men disse synes å være relatert til interne konflikter over kriminelle og/ eller forretningsmessige eller politiske interesser. Risikoen for terrorhendelser i Albania anses som lav.

Utenlandske turister er ikke spesielt utsatt for kriminelle handlinger, men det er som andre steder viktig å passe godt på verdisaker som mobiltelefoner, penger, pass, smykker og fotoutstyr. Vær oppmerksom og pass opp for lommetyver, spesielt ved flyplasser og andre steder med mange mennesker.

Det har vært tilfeller med stjålet bagasje fra hotellrom, spesielt i kystbyene Vlora og Saranda. Ha verdisakene på et trygt sted.

Straffene for narkotikarelaterte forbrytelser er høye. 

Vær forsiktig når du kjører bil i Albania da kjørestilen i Albania oppfattes som uvøren sammenliknet med norske forhold.

Veistandarden varierer fra område til område. Veiene er spesielt dårlige i rurale områder og etter dårlig vær. Dersom du planlegger å kjøre bil i fjellområder anbefales firehjulstrekk. Bilparken har heller ikke tilfredsstillende standard. Farten er høy og farlige forbikjøringer er vanlig. Veiene er ofte fylt av fotgjengere og husdyr. Bilister stanser som regel ikke for fotgjengere, heller ikke ved trafikklys. Ferdsel på uopplyste veier etter mørkets frembrudd bør unngås eller gjøres med stor forsiktighet. Dersom du kommer i en ulykke, selv en liten ulykke, vent til politiet kommer på stedet. Det anbefales ikke å parkere på øde steder på grunn av fare for bilinnbrudd. Dersom du leier bil, sjekk om bilforsikringen dekker Albania også.

Spenningen mellom religiøse grupper og uttrykk for ekstremistiske synspunkter er svært sjeldne, og holdninger til vestlige land er overveldende positive. Vær likevel oppmerksom og unngå demonstrasjoner, politiske møter og eventuelt offentlige ansamlinger.

Albania ligger i et område med høy seismisk aktivitet og er derfor utsatt for jordskjelv. Albania ble rammet av to større jordskjelv høsten 2019, der det kraftigste målte 6,4 på Richters skala. Det antas at flere jordskjelv vil kunne ramme Albania i fremtiden. Ambassaden oppfordrer nordmenn til å gjøre seg kjent med de forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv.

Albania er blitt hardt rammet av flom etter kraftig regnvær de siste årene. Dette forekom både i januar og desember 2010, i februar 2015 og i desember 2017. Tusener av mennesker ble rammet og regjeringen definerte hendelsene som en naturkatastrofe. 

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Albania oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden i Prishtina i Kosovo.

Adresse: Rr.Sejdiu Kryeziu nr. 6, 10 000 Prishtina, Kosovo.
Åpningstider: Mandag til fredag 9.00-16.00.
Tel: 381 38 232 111 00
Internett: http://www.norway.no/en/kosovo/
E-post: emb.prishtina@mfa.no 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på Telefon: +47 23 95 00 00 eller pr E-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum til Albania for opphold i totalt 90 dager. Selv om norske borgere er visumfrie til et land, er det kun pass som er godkjent om identifikasjonsdokument.

Passet må være gyldig i minst tre måneder etter oppholdets slutt.

For informasjon om oppholdstillatelser til studier, arbeid, osv, ta kontakt med den albanske ambassaden i Stockholm som er akkreditert til Norge: http://www.ambasadat.gov.al/sweden/en

 


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er påvist en rekke tilfeller av viruset i Albania. Albanske myndigheter har innført tiltak for å stanse spredningen av viruset. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Landet har åpnet grensene for tilreisende uten krav om karantene.

Se informasjon på nettsiden til albanske helsemyndigheter (kun på albansk).

Dersom du er i Albania og mistenker at du er blitt smittet av viruset, ring 127.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Medisinske fasiliteter (inkludert akuttmottak) er svært dårlig, spesielt utenfor Tirana. Sørg for å ha en fullverdig reise- og helseforsikring. Albania er ikke medlem av verken EU eller EØS. Europeisk helsetrygdkort er derfor ikke gyldig i Albania. 

Det albanske helsevesen anbefales ikke. Det er etablert noen utenlandske sykehus i Tirana de siste årene, som holder høyere standard enn de statlige sykehusene. Hvis du trenger akutt medisinsk hjelp i løpet av reisen, ringe 127 eller 042 222 235 og be om ambulanse. Du bør kontakte forsikringsselskapet ditt umiddelbart dersom du blir henvist til et sykehus for behandling. Det anbefales ikke å gjennomføre kirurgiske inngrep i Albania så fremt dette ikke er helt akuttmedisinsk nødvendig 

Sykehus/klinikker med engelsktalende personale:
American Hospital: http://al.spitaliamerikan.com/en/
Hygeia Hospital: http://www.hygeia.al/
ABC Clinic: http://abchealth.org/home

Det er dårlige vann- og sanitærforhold i Albania, særlig utenfor de største byene. Vann fra springen bør ikke drikkes. Mineralvann er lett å få kjøpt. Hygieneforholdene på de fleste internasjonale restauranter er akseptable.

Søk råd hos lege i god tid før avreise angående vaksiner. Alle husdyr må ha vaksinasjonsattest/helsekort. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som vurderer å reise til Albania bør være vaksinert mot hepatitt A, difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Selv om den aktuelle reisen ikke vil øke risikoen for disse sykdommene er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning. 

Det er mange apoteker, men man må være oppmerksom på at det selges piratprodukter og medisiner som har gått ut på dato. De som er avhengige av visse medisiner (for eksempel diabetikere, allergikere, m.fl.) bør ta med dette fra Norge. 


Praktisk informasjon

Det er ingen tidsforskjell i forhold til Norge. Den elektriske spenningen i Albania er 220 volt, men spenningen er ofte for lav om dagen og for høy om natten på grunn av overbelastning. Dette kan føre til mange og ofte langvarige strømbrudd.

Det er dårlig GSM-dekning utenfor de store byene og få roaming-avtaler med andre lands selskap. Netcom og Telenors abonnenter kan imidlertid bruke sin mobiltelefon i Albania.

Nasjonal telefonkode: +355
Internettdomene: .al

Den nasjonale valutaen er lëkë. Den kan ikke brukes utenfor landet. Enkelte steder, spesielt der det er mange turister, brukes også euro.

Visa er gangbart i de fleste byene, men det er fortsatt ikke mange betalingsterminaler. En kan ikke regne med at restauranter og hoteller utenfor Tirana godtar kredittkort. Noen hoteller og restauranter godtar betaling med kort. Ved varekjøp brukes stort sett kontanter, og det er mange minibanker i byene. 

Offentlige kontorer holder åpent mellom 08.00 – 16.30 (man.- fre.)  Bankene er åpne 09.00 – 16.00 (man.- fre.). De fleste butikker er åpne fra 08.00 – 20.00 man.-lør. Svært mange butikker er også åpne søndager.

Nasjonale helligdager er 1. januar, 22. mars, 1. mai, 28. og 29. november og 25. desember. I tillegg kommer fire bevegelige religiøse helligdager i forbindelse med gresk-ortodoks og romersk-katolsk påske og muslimsk Id al-adha og Id al-fitr.

Landets offisielle språk er albansk. I tillegg er det utbredt kjennskap til italiensk, engelsk og fransk.

Før andre verdenskrig var ca. 70 prosent muslimer og 30 prosent kristne. I dag er samfunnet svært sekularisert og europeiske omgangsformer og mote/klesdrakt gjelder.

Albanere er svært gjestfrie til tross for omfattende fattigdom. Det er ikke uvanlig å bli bedt inn på kaffe og raki (druebrennevin) av tilfeldige bekjente. En avvisning av en slik invitasjon bør gjøres taktfullt for ikke å fornærme vedkommende. Like fornærmende er det når gjesten forsøker å betale for seg eller legge igjen penger. Tips: Ta med små gaver til vertskapet og barna deres (f.eks. en pose karameller).

Det er middelhavsklima i storparten av landet men noe kjøligere kontinentalt klima i fjellområdene nord-østpå. Det ergner en del fra oktober til desember, men ellers kjennetegnes Albania av et svært solfylt klima. Juli-august er varmeste månedene med temperaturer på mellom 30 og 40ºC.