Albania - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ankara, Tyrkia.

Albania er generelt et trygt reisemål med lav kriminalitet. Norsk turisme i landet er økende, særlig sør i landet om sommeren. Skogbrann kan oppstå i sommermånedene, særlig i fjellområdene. Se punktet Naturforhold og naturkatastrofer for mer informasjon.

Visum: Du trenger ikke visum til Albania, men passet må være gyldig i tre måneder fra innreise. Nødpass aksepteres. Nasjonalt ID-kort med reiserett er også tilstrekkelig for innreise. 

Opphold gis for 90 dager innen en seksmånedersperiode.

Reise med mindreårige: Dersom foresatte har ulikt etternavn enn barnet, bør fødselsattest eller annen bekreftelse på at man er forelder til barnet medbringes. Dette gjelder også hvis kun en av de foresatte har ulikt etternavn.

Dersom en forelder drar alene med barnet bør man ha med en fullmakt fra gjenværende forelder om at barnet kan foreta reisen med kun en forelder.

Merk at barn eller ungdom under 18 år som reiser alene eller med andre voksne enn egen foresatt bør ha med fullmakt fra foresatte. Navnet på de voksne som skal ha ansvar for barnet må komme frem i fullmakten.

Fødselsattest og fullmakt må apostillebehandles hosStatsforvalteren. Du må selv sende dokumentet til Statsforvalteren for å få påført apostille. 

For andre spørsmål om innreise til Albania kan Albanias ambassade i Berlin, Tyskland kontaktes på e-post embassy.berlin@mfa.gov.al eller via telefon +49 30 2593 1890.

Unngå politiske opptøyer og demonstrasjoner, de kan bli voldelige. Offentlig sikkerhet er imidlertid gjennomgående god, særlig i Tirana.

Du kan kjøre bil i Albania med et gyldig norsk førerkort i inntil ett år. Ved forlenget opphold må du søke om albansk førerkort. Dersom du kjører inn i landet kan myndighetene kreve at du fremviser forsikringsbevis som viser at du har ansvarsforsikring, såkalt grønt kort som bestilles hos ditt forsikringsselskap. Kjøring kan være utfordrende og veiene er dårlige, særlig på landsbygda. Gatelys i byene berøres tidvis av strømbrudd, og det mangler gatelys langs de fleste veier utenfor byene. Albansk kjørestil kan være aggressiv og følger ikke alltid trafikkreglene. Antall døde i trafikken er av de høyeste i Europa. Mindre uenigheter i trafikken kan raskt eskalere. Unngå å reagere på provoserende atferd fra andre førere og merk at enkelte kan være bevæpnet.

Albania erklærte seg minefritt i 2009, men vær oppmerksom på varselskilt om miner og ikke-eksplodert ammunisjon hvis du reiser til nordlige fjellandsbyer ved grensen til Kosovo. Minerydding foregår på kosovisk side av grensen.

Både helse- og tannlegefasiliteter er dårlige, særlig utenfor Tirana. Sørg for at du har reiseforsikring og tilgang til tilstrekkelig kontanter for å betale for helsehjelp. Vann fra springen i Albania kan gi sykdom, og flaskevann anbefales.   

Ring 127 eller 04 2222 235 hvis du trenger akutt helsehjelp/ambulanse. Kontakt forsikringsselskapet ditt straks hvis du blir sendt til medisinsk behandling. 

Kriminalitet og vold forekommer, men er ikke i særlig grad rettet mot utlendinger. Det har forekommet skuddvekslinger og små eksplosjoner, dette er stort sett relatert til interne stridigheter. Eierskap til våpen er utbredt.

Fra desember til februar kan uvær føre til flom, særlig i det nordlige Albania. Snøfall i fjellområdene kan føre til stopp av transport og tjenester. Albania ligger i en seismisk aktiv sone og jordbevninger er vanlige.

Alvorlige jordskjelv forekommer. En rekke jordskjelv fant sted i det vestlige Albania i november 2019, det største målte 6,4 på Richters skala og skjedde i havnebyen Durres, ca. 15 mil fra hovedstaden Tirana. Relevant informasjon kan hentes hos European-Mediterranean Seismological Centre.

På grunn av tørt landskap og høye temperaturer kan det oppstå skogbranner i sommermånedene. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Følg lokale myndigheters råd og anvisninger, og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Det er ikke mange som snakker engelsk, men engelskkunnskapene øker blant de unge.

LHBTI: Det er ingen lov mot homofil praksis. Vi har ikke registrert problematiske forhold knyttet til tilreisende LHBTI-personer, men det er generelt lite aksept for LHBTI-miljøer i samfunnet for øvrig.

Dobbelt statsborgerskap: Albania anerkjenner dobbelt statsborgerskap.

Droner: Nasjonale regler krever registrering av droner.

Den norske ambassaden i Ankara, Tyrkia dekker Albania og kan gi konsulær hjelp til norske borgere, eksempelvis ved søknad om pass,  ved ulykker, sykdom og død.

Vennligst kontakt ambassaden i Ankara/Tyrkia hvis du har behov for konsulær bistand

Nasjonalt nummer til politi: 129
Nasjonalt nummer til brann: 128
Nasjonalt nummer til ambulanse: 127

E-post ambassaden:  emb.ankara@mfa.no
E-post konsulært/bistand til norske borgere: consular.ankara@mfa.no

Telefon: +903124084800

Etter arbeidstid kan de som trenger akutt bistand kontakte UDs operative senter:

UDops telefon +47 23 95 00 00

UDops e-post: UDops@mfa.no

Norsk honorært generalkonsulat i Tirana:

Tel:    +355 4 222 5553

E-post: contact@fiaalbania.al