Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Angola - reiseinformasjon

De fleste reiser til Angola gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet, men det forekommer at tilreisende blir utsatt for vold og kriminalitet. Spesielt nattestid bør man ta sine forholdsregler. Det er ikke utferdiget noe reiseråd for Angola. Risiko for terrorhendelser i Angola ansees som lav.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Angola gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet, men det forekommer at tilreisende blir utsatt for vold og kriminalitet. Spesielt nattestid bør man ta sine forholdsregler. Det er ikke utferdiget noe reiseråd for Angola. Risiko for terrorhendelser i Angola ansees som lav.

Det er norsk ambassade i Luanda. Man bør være klar over at Angola er et stort land der infrastrukturen mange steder er begrenset utbygd. Dette innebærer at ambassadens evne til å kunne bistå raskt konsulært kun vil være i sentrale strøk. Det vil dessverre måtte ta noe tid før ambassaden vil kunne følge opp konsulære saker som måtte inntreffe i fjerntliggende deler av landet.

Kgl. norsk ambassade i Luanda
Tlf.: +244 222 447 522/447 922 • +47 23981902/19
Fax: +244 222 446 248
Adresse: Rua Garcia Neto nº 9, Miramar, C.P 3835, Luanda, Angola
E-post: emb.luanda@mfa.no
Hjemmeside: https://www.norway.no/en/angola/ 

Risiko for terrorhendelser i Angola ansees som lav.

Kriminalitet og vold: De fleste som kommer til Angola gjør det i forretningsøyemed, og reisene begrenser seg til kystbyene Luanda, Lobito og Benguela. Normalt vil man på dagtid kunne bevege seg trygt i disse byene – i alle fall så lenge man oppholder seg i godt trafikkerte sentrumsgater og unna slumområder. Det gjelder likevel at man ikke har på seg dyre smykker, klokker og liknende som kan tiltrekke seg oppmerksomhet. Likevel vil det alltid være slik at man kan være uheldig og oppholde seg på galt sted til gal tid. Man hører av og til om vold og kriminalitet rettet mot utlendinger, man bør ta sine forholdsregler, eksempelvis kan det være sikrere å ta kontanter ut fra en minibank inne på et hotell enn fra en ute på gaten.

Når det gjelder Luanda, vil mange mene at det er relativt trygt å gå spasertur og løpe langs den såkalte Marginalen – også tidlig kveld.

Mange benytter sjåfør og utnytter reisetiden til å jobbe. Det har forekommet at biler som står fast i kø har blitt utsatt for kriminalitet – vinduer slått inn og ranere tatt PCer og andre verdigjenstander. Også car-jackings forekommer fra tid til annen.

På kveldstid bør man benytte bil for ferdsel i byene, nattestid bør kjøring unngås om mulig. Kjøring utenfor byene bør søkes unngått etter mørkets frambrudd.

På Ilha do Cabo i Luanda er man spesielt sårbar for overfall og ran dersom man på kvelds- og nattestid ikke har sjåfør, men må spasere fra et utested til en parkert bil et stykke unna.  Likeledes frarådes det å gå mellom restauranter og utesteder på Ilha do Cabo etter mørkets frambrudd.

I enklaven Cabinda er situasjonen uoversiktlig og spent, spesielt utenfor Cabinda by. Militante opprørere kjemper for Cabinda-provinsens uavhengighet. Også utlendinger har uforvarende blitt omfattet av voldshandlinger, inkludert kidnappinger mot løsepenger. Service- og varetilgang vil være begrenset i provinsen.

I den diamantproduserende provinsen Lunda Norte kan besøk av utlendinger forårsake spenning. Sikkerhetsstyrker som jobber for å fjerne ulovlige diamantutvinning kan være mistenksomme overfor tilreisende. Diamantproduksjonen gjør området mer utsatt for kriminalitet enn andre provinser. Tilreisende kan bli bedt om å dokumentere hvorfor de oppholder seg i Lunda Norte. Service- og varetilgang vil være begrenset i provinsen.

Trafikkbildet i Angola kan oppleves som intenst. Trafikkulykker er hyppige.  I Luanda og forstedene er trafikken massiv, med omfattende køer. Det kan ta timer å kjøre én mil. På landveien er trafikkbildet også komplisert. Trafikken går ofte i rykk og napp, man bør være forberedt på hasardiøse forbikjøringer. Mange internasjonale selskaper har strenge interne regler for kjøring. Det kan være perimeterbegrensing rundt byene, at kun konvoikjøring er tillatt, etc. Mange selskaper pålegger sine utenlandske ansatte å benytte sjåfør.

Man bør unngå å kjøre kvelds– og nattestid, spesielt utenfor sentrum i byene, blant annet fordi veiene er dårlig opplyste. Faren for å kjøre på en fotgjenger er betydelig.

Lokalbefolkningen benytter seg av blå-hvite minibusser for befordring. Disse kjøres ofte fort og hasardiøst og er ofte involvert i trafikkulykker. Kun få utlendinger vil velge å benytte seg av disse. I byene er det etter hvert blitt bedret tilgang til ordinære drosjer som framstår som seriøse og etter forholdene trygge.

Det er sjelden det er politisk uro eller demonstrasjoner i Angola og antall deltakere er ofte lavt. Likevel er det slik at politiet ofte slår hardt ned på disse arrangementene, slik at de kan eskalere og bli voldelige. Man bør unngå områder det demonstreres eller er tillyst demonstrasjoner.

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Angola oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

Nødsituasjon: I krise og nødsituasjon kontaktes ambassaden på telefon +244 222 44 9936 eller +244 222 44 7922
Den norske ambassaden (Embaixada Real Da Noruega) ligger i Rua Garcia Neto 9, CP 3835 Miramar, Luanda, Angola.
Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 0000 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Angola. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum og vaksinasjonskort er gyldige.

Alle norske borgere trenger visum og/eller arbeidstillatelse for innreise til Angola. Det finnes ulike typer visum for ulike grupper av reisende. Generelt gjelder det at visumregelverket er komplisert, dokumentasjonskravene høye og håndhevelsen lite forutsigbar.  Landet skal ha under utrulling et enklere regelverk for visum, der blant annet flere innreiser skal være mulig. Det anbefales å kontakte Den angolanske ambassaden i Stockholm, som dekker Norge. Dette bør gjøres så tidlig som mulig, saksbehandlingstid på to-tre måneder er ikke ukjent.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til landet, oppfordres reisende til å undersøke med landets nærmeste ambassade.

Dersom man oversitter et visum eller på andre måter bryter med betingelsene for innvilget visum, risikerer man høye bøter.

Passet må være gyldig i minst 6 måneder fra oppholdet i Angola tar slutt. Tilreisende må ha gyldig gul feber sertifikat. I fravær av sistnevnte risikerer man å bli vaksinert på flyplassen.


Helse

Standard og kvalitet på helsetjenester, klinikker og sykehus er varierende, ofte lav. Evakuering til Sør-Afrika eller Europa ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler er vanlig. En heldekkende og god sykeforsikring er derfor nødvendig.

Standard og kvalitet på helsetjenester, klinikker og sykehus er varierende. Det offentlige tilbud er faglig svakt og dårlig utbygd. For tilreisende vil private tilbud være eneste reelle alternativ. Merk at selv på private sykehus snakker betjeningen kun unntaksvis engelsk. Det medisinske tilbudet utenom Luanda er svakt og til dels ikke-eksisterende.

I hovedstaden finnes det enkelte sykehus og legesentra som holder en viss standard. Betalingen for tjenestene er høy og må foretas før behandling gis. Dersom man trenger lokal behandling kan man kontakte blant annet følgende klinikker:

  • Climed Serviços de Saúde, Alameda do Príncipe Real 65, Luanda Tlf +244 222 4435142
  • Clinica Girassol, Rua Comandante Gika 225, Luanda. Tlf +244 226 698 415
  • Clínica Sagrada Esperança, Av. Murtala Mohammed, Luanda Tlf +244 222 014 571

Evakuering til Sør-Afrika eller Europa ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler er vanlig.

Gul vaksinebok med gyldig gulfebervaksine er påbudt ved innreise og sjekkes ved ankomst. Malaria, dengue og andre tropiske sykdommer er utbredt, det samme gjelder tuberkulose.  Søk råd hos lege i god tid før avreise. Angola var ikke omfattet av ebolautbruddet i 2014-15.

De fleste kort-tids tilreisende tar malariaprofylakse. For lang-tids beboere varierer praksis. For utlendinger i enkelte internasjonale selskaper er malariaprofylakse påbudt. Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.


Praktisk informasjon

De aller fleste som reiser til Angola på korttidsopphold vil erfare at oppholdet går greit uten å by på de store praktiske utfordringene.  Det er ingen tidsforskjell mellom Angola og Norge, med unntak av den perioden da det er sommertid i Norge – da ligger Angola én time etter. Ha alltid på deg legitimasjon, i det minste en kopi av pass.

Elektrisitet: 220 volt og man bruker samme stikkontakt som i Norge.

Nasjonal telefonkode er +244 Telefonnettet er relativt stabilt, men i perioder overbelastet, ofte med det resultat at samtaler ikke går gjennom eller tekstmeldinger ikke kommer fram.

Myntverdien i Angola er kwanza (AOA). 

Kredittkort er stadig mer vanlig i byene, spesielt på større hoteller og restauranter,  men man bør alltid være forberedt på å måtte betale kontant, selv i Luanda. Man kan ta ut kontanter på minibank, men ofte vil disse ikke ha sedler, spesielt i og rundt helgene.

Normale åpningstider:  Banker har åpent fra 08:00 til 15:00. Butikker har ofte åpent til 18:00 eller 19:00.  Noen holder stengt mellom 12:00 og 14:30. De fleste forretninger er stengt søndag, med unntak av større matbutikker og shoppingsentra

Nasjonale helligdager er 1. januar, 4. januar, 4. februar, 8. mars, 4. april, 1. mai,  25 mai, 1. juni, 17 september, 2. november,  11. november, 24. desember, 25. desember, 31. desember.

Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser. Vær også tilbakeholden med å fotografere selv sivile offentlige bygg. Det er også slik at mange angolanere misliker å bli fotografert, og kan blir kraftig irriterte dersom man tar bilder uten å ha bedt om lov på forhånd.

Bær alltid pass, eller kopi av pass med deg. Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel. Man kan risikere bøter om man ikke har gyldig legitimasjon.

Ved utreise er det obligatorisk kontroll av valutautførsel.

Til toppen