Angola - reiseinformasjon

Angola har i utgangspunktet stengte grenser, og det vil være vanskelig å få visum hvis man ikke allerede har oppholds- eller arbeidstillatelse. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Angola gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet, men det forekommer at tilreisende blir utsatt for vold og kriminalitet. Spesielt nattestid bør man ta sine forholdsregler. I den senere tid har det vært en økning i kriminalitet, spesielt i Luanda, der ran med dødelig utfall har forekommet. De fleste av disse ranene har skjedd i forbindelse med større bankuttak. Det oppfordres til å vise ekstra forsiktighet ved uttak av kontanter og ellers være bevisst omgivelsene om man er ute og går. Det er ikke utferdiget noe reiseråd for Angola. Risiko for terrorhendelser i Angola anses som lav.

Det er norsk ambassade i Luanda. Man bør være klar over at Angola er et stort land der infrastrukturen mange steder er begrenset utbygd. Dette innebærer at ambassadens evne til å kunne bistå raskt konsulært kun vil være i sentrale strøk. Det vil dessverre måtte ta noe tid før ambassaden vil kunne følge opp konsulære saker som måtte inntreffe i fjerntliggende deler av landet.

Kgl. norsk ambassade i Luanda
Tlf.: +244 222 447 522/447 922 • +47 23981902/19
Fax: +244 222 446 248
Adresse: Rua Garcia Neto nº 9, Miramar, C.P 3835, Luanda, Angola
E-post: emb.luanda@mfa.no
Hjemmeside: https://www.norway.no/en/angola/ 

Risiko for terrorhendelser i Angola ansees som lav.

Kriminalitet og vold: De fleste som kommer til Angola gjør det i forretningsøyemed, og reisene begrenser seg gjerne til kystbyene Luanda, Lobito og Benguela. Normalt vil man på dagtid kunne bevege seg trygt i disse byene dersom man oppholder seg i godt trafikkerte sentrumsgater og unngår slumområder. Det anbefales at man ikke har på seg dyre smykker, klokker og liknende som kan tiltrekke seg oppmerksomhet. Likevel vil det alltid være slik at man kan være uheldig og oppholde seg på galt sted til gal tid. Man hører av og til om vold og kriminalitet rettet mot utlendinger og man bør ta sine forholdsregler. Det anbefales å ta ut kontanter fra en minibank inne på et hotell heller enn fra en ute på gaten.

Det regnes som trygt å spasere og gå langs Marginalen (sjøpromenaden) i Luanda.

Mange benytter sjåfør og utnytter reisetiden til å jobbe. Det har forekommet at biler som står fast i kø har blitt utsatt for kriminalitet – vinduer slått inn og ranere tatt pc'er og andre verdigjenstander. Også car-jackings forekommer fra tid til annen.

På kveldstid bør man benytte bil for ferdsel i byene. Nattestid bør kjøring unngås om mulig. Kjøring utenfor byene bør søkes unngått etter mørkets frambrudd.

På Ilha do Cabo i Luanda er man spesielt sårbar for overfall og ran dersom man på kvelds- og nattestid ikke har sjåfør, men må spasere fra et utested til en parkert bil et stykke unna.  Likeledes frarådes det å spasere mellom restauranter og utesteder på Ilha do Cabo etter mørkets frambrudd.

I enklaven Cabinda er situasjonen tidvis uoversiktlig og spent, spesielt utenfor Cabinda by. Militante opprørere kjemper for Cabinda-provinsens uavhengighet. Også utlendinger har uforvarende blitt omfattet av voldshandlinger, inkludert kidnappinger mot løsepenger. Service- og varetilgang vil være begrenset i provinsen.

I den diamantproduserende provinsen Lunda Norte kan besøk av utlendinger forårsake spenning. Sikkerhetsstyrker som jobber for å fjerne ulovlige diamantutvinning kan være mistenksomme overfor tilreisende. Diamantproduksjonen gjør området mer utsatt for kriminalitet enn andre provinser. Tilreisende kan bli bedt om å dokumentere hvorfor de oppholder seg i Lunda Norte. Service- og varetilgang vil være begrenset i provinsen.

Trafikkbildet i Angola kan oppleves som intenst. Trafikkulykker forekommer hyppig. I Luanda og forstedene er trafikken ofte tett med lange køer, spesielt på strekningen mellom Luanda sentrum og Talatona i rushtiden. På landeveien er trafikkbildet også komplisert. Trafikken går ofte i rykk og napp, og man bør se opp for hasardiøse forbikjøringer.

Flere utenlandske selskaper pålegger sine utenlandske ansatte å benytte sjåfør. Ambassadens ansatte kjører selv.

Man bør unngå å kjøre kvelds- og nattestid utenfor sentrum av byene, blant annet fordi veiene er dårlig opplyste. I helgene bør man også spesielt være oppmerksom på sjåfører som kjører i beruset tilstand.  Faren for å bli påkjørt som fotgjenger er betydelig.

Lokalbefolkningen benytter seg for det meste av blå-hvite minibusser. Disse kjøres fort og hasardiøst og er ofte involvert i trafikkulykker, og ambassaden anbefaler tilreisende å ikke bruke disse. I byene er det etter hvert blitt bedre tilgang til ordinære drosjer som framstår som seriøse og etter forholdene trygge.

Taxi fra flyplassen i Luanda fungerer greit, men det anbefales å ringe etter taxi ved ankomst. Det står stort sett taxier på utsiden, men disse vil som regel ha en mye høyere pris da de ofte ikke tilhører et av de mer seriøse taxiselskapene. (Allo Taxi eller Transcoop taxi).

Det er sjelden det er politisk uro eller demonstrasjoner i Angola og antall deltakere er ofte lavt. Likevel er det slik at politiet kan slå hardt ned på demonstrasjoner, slik at de kan eskalere og bli voldelige. Man bør derfor unngå områder hvor det demonstreres eller er tillyst demonstrasjoner.

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Angola oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

Ved behov for konsulær bistand kan ambassaden kontaktes:
Telefon +244 222 44 9936 eller +244 222 44 7922
Den norske ambassaden (Embaixada Real Da Noruega)
Rua Garcia Neto 9, CP 3835 Miramar, Luanda, Angola.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Angola. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum og vaksinasjonskort er gyldige.

Angolanske myndigheter har lovet generell visumfrihet for norske borgere, men dette er ennå ikke implementert. Foreløpig kan man søke visum både gjennom den angolanske ambassaden i Stockholm og på nett. Det må beregnes noe lenger tid når man søker gjennom ambassaden, da passet må sendes til Stockholm. Om man søker online, vil man få svar i løpet av e-fire dager, samt at man ikke behøver å sende fra seg passet. Det kan derimot være noe venting ved visumkontoret ved ankomst Luanda. Det koster 1900 SEK å søke visum gjennom Stockholm og 120 USD online. Sistnevnte betales kontant ved ankomst. Det anbefales å ha eksakt sum.

Det finnes ulike typer visum, som for eksempel turist og business. Det er opp til hver enkelt reisende å velge rett type visum, men om man søker online vil man kun ha mulighet til å få turistvisum. Angolanske myndigheter har bekreftet at turistvisum søkt online også kan brukes ved forretningsreiser. Skal man derimot oppholde seg lenger enn 90 dager i landet, må man ta kontakt med angolanske myndigheter.

Passet må være gyldig i minst seks måneder fra oppholdet i Angola tar slutt. Tilreisende må ha gyldig gulfebersertifikat.

Det er ikke mulig å reise inn i Angola på nødpass.

Dersom man oversitter et visum, eller på andre måter bryter med betingelsene for innvilget visum, vil man få dagsbøter.

Utenrikstjenesten har ikke ansvar for informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum. For generelle visumspørsmål kan den angolanske ambassaden i Stockholm kontaktes: Telefon: +46 82 42 890, E-post:info.angolaembassyswden@gmail.com eller consulado.angolaemb@telia.com.


Helse

Koronavirus (covid-19): Selv om tallene relativt sett er lave, er det en pågående koronapandemi i Angola. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan viruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Angola har i utgangspunktet stengte grenser, og det vil være vanskelig å få visum hvis man ikke allerede har oppholds- eller arbeidstillatelse. Det er internasjonale flygninger flere ganger i uken, men for tiden er flygninger til og fra Portugal, Brasil og Sør-Afrika suspendert. Man må ha negativ covid-19-test (PCR) som er tatt innen 72 timer før avreise. Hurtigtest må tas på flyplassen ved ankomst og karantene må gjennomføres. Alle reisende må registrere seg på nettsiden Angola - Travel registration 72 timer før reisen begynner. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Standard og kvalitet på helsetjenester, klinikker og sykehus er varierende og ofte lav. Det offentlige tilbudet er faglig svakt og dårlig utstyrt. For tilreisende anbefales det sterkt å bruke det private tilbudet. Selv på private klinikker og sykehus prater personalet kun portugisisk, med noen få unntak. Det medisinske tilbudet utenom Luanda er svakt og til dels ikke-eksisterende. Evakuering til Sør-Afrika eller Europa ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler er vanlig. En heldekkende og god sykeforsikring er derfor nødvendig.

Gul vaksinebok med gyldig gulfebervaksine er påbudt ved innreise og må leveres med visumsøknaden. Malaria, dengue, kolera og andre tropiske sykdommer er utbredt, det samme gjelder tuberkulose.

I hovedstaden finnes det enkelte sykehus og legesentra som holder en viss standard. Betalingen for tjenestene er høy og må foretas før behandling gis. Dersom man trenger lokal behandling kan man kontakte blant annet følgende klinikker:

  • Climed Serviços de Saúde, Alameda do Príncipe Real 65, Luanda Tlf +244 222 4435142
  • Clinica Girassol, Rua Comandante Gika 225, Luanda. Tlf +244 226 698 415
  • Clínica Sagrada Esperança, Av. Murtala Mohammed, Luanda Tlf +244 222 014 571

Angola er et land hvor malaria er utbredt. det samme gjelder tuberkulose.  Søk råd hos lege i god tid før avreise. Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.


Praktisk informasjon

De aller fleste som reiser til Angola vil erfare at oppholdet går greit uten å by på de store praktiske utfordringene.  Det er ingen tidsforskjell mellom Angola og Norge, med unntak av den perioden det er sommertid i Norge.

Elektrisitet: 220 volt og man bruker samme stikkontakt som i Norge.

Nasjonal telefonkode er +244. Telefonnettet er relativt stabilt, men i perioder overbelastet, ofte med det resultat at samtaler ikke går gjennom eller tekstmeldinger ikke kommer fram.

Myntverdien i Angola er kwanza (AOA). 

Kredittkort er stadig mer vanlig i byene, spesielt på større hoteller og restauranter,  men man bør alltid være forberedt på å måtte betale kontant, selv i Luanda. Man kan ta ut kontanter i minibank, men bør være forsiktig hvis man tar ut penger på gateplan.

Normale åpningstider: Banker har åpent fra 08:00 til 15:00. Butikker har ofte åpent til 18:00 eller 19:00.  Noen holder stengt mellom 12:00 og 14:30. De fleste forretninger er stengt søndag, med unntak av større matbutikker og shoppingsentra

Nasjonale helligdager er 1. januar, 4. januar, 4. februar, 8. mars, 4. april, 1. mai,  25. mai, 1. juni, 17. september, 2. november,  11. november, 24. desember, 25. desember, 31. desember.

Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser. Vær også tilbakeholden med å fotografere selv sivile offentlige bygg. Det er også slik at mange angolanere misliker å bli fotografert og kan blir kraftig irriterte dersom man tar bilder uten å ha bedt om lov på forhånd.

Bær alltid pass, eller kopi av pass med deg. Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel. Man kan risikere bøter om man ikke har gyldig legitimasjon.

Ved utreise er det obligatorisk kontroll av valutautførsel.