Angola - reiseinformasjon

Angola er vanligvis trygt å reise til, men det er viktig å være forsiktig i byområdene på grunn av kriminalitet. Helsetilbudet, både offentlig og privat, er av varierende standard sammenlignet med det norske systemet.

Visum: Norske statsborgere som reiser som turister til Angola i opptil 30 dager trenger ikke visum på forhånd. Ved ankomst får du et 30-dagers stempel for opphold. Du må ha med returbillett og gyldig vaksinasjonskort for gulfeber.

Hvis du besøker Angola for andre formål enn turisme, må du undersøke visumkravene før du reiser inn. For mer detaljer om innreisekrav og visum bør du kontakte Den angolanske ambassaden i Stockholm i god tid før reisen.

Angolas ambassade i Stockholm: telefon +46 8242890+46 8242890 / e-post embaixada.suecia@mirex.gov.ao

For å unngå bøter bør du ikke være lenger enn visumet varer eller bryte visumreglene. Du kan ikke forlate landet før eventuelle bøter er betalt.  

Pass: Passet ditt må være gyldig i minst seks måneder etter oppholdets slutt i Angola, og ha minst to blanke sider ved ankomst. Nødpass aksepteres ikke. Angola anerkjenner dobbelt statsborgerskap.

Reiseregistrering: Det oppfordres til å registrere deg på reiseregistrering.no før reisen til Angola.

Det oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. 

Trafikk: Den største risikoen i Angola er knyttet til trafikken. Trafikkbildet kan oppfattes som kaotisk og intenst, veiene er dårlige og det skjer mange ulykker. Vær spesielt forsiktig ved kryssing av veier. Du bør unngå å kjøre på kvelds- og nattestid utenfor sentrum av byene på grunn av dårlig opplyste veier.

Landminer og eksplosive våpen: En stor innsats har blitt gjort for å fjerne miner og eksplosive våpen fra borgerkrigen, men det er fremdeles en risiko knyttet til landminer og andre eksplosive våpen, særlig på veier og broer utenfor de store byene. Benytt kjente ruter og kjørebaner. Vær ekstra forsiktig på ukjente veier med lite trafikk. I perioden fra november til april må en være ekstra og oppmerksom på at miner og eksplosive våpen kan ha blitt forflyttet utenfor kjente minefelt etter perioder med mye regn.  

Demonstrasjoner: Det er sjelden det er politisk uro eller demonstrasjoner i Angola, og antall deltagere er ofte lavt. Politiet kan slå hardt ned på demonstrasjoner, slik at demonstrasjonene kan eskalere og bli voldelige. Unngå områder hvor det demonstreres eller der man har hørt rykter om at demonstrasjoner skal foregå.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Angola ansees som lav med unntak av områdene beskrevet nedenfor:

Cabinda-provinsen: I enklaven Cabinda i nord er situasjonen tidvis uoversiktlig og spent, spesielt utenfor Cabinda by. Militante opprørere kjemper for Cabinda-provinsens uavhengighet. Også utlendinger har uforvarende blitt rammet av voldshandlinger, inkludert kidnappinger mot løsepenger.  

Lunda Norte-provinsen: I den diamantproduserende provinsen Lunda Norte kan besøk av utlendinger forårsake spenning. Sikkerhetsstyrker som jobber for å fjerne ulovlige diamantutvinning kan være mistenksomme overfor tilreisende. Tilreisende kan bli bedt om å dokumentere hvorfor de oppholder seg i provinsen.

Helsetjenester: Standard og kvalitet på helsetjenester, klinikker og sykehus er varierende. Det offentlige tilbudet er faglig svakt og dårlig utstyrt. Medisinsk hjelp utenfor Luanda er svakt og til dels ikke-eksisterende.

For tilreisende anbefales det sterkt å bruke private klinikker. Betaling for tjenestene er høy og må ofte foretas før behandling gis. Evakuering til Sør-Afrika eller Europa er vanlig ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler. Derfor er det nødvendig med en heldekkende og god sykeforsikring.

Dersom du trenger medisinsk hjelp, er følgende klinikker ofte brukt av utlendinger:

  • Luanda Medical Center, tlf + 244 923 167 730
  • Clinica Girassol, Rua Comandante Gika 225, Luanda, tlf +244 226 698 415
  • Clínica Sagrada Esperança, Av. Murtala Mohammed, Luanda, tlf +244 222 014 571

Sykdommer: Malaria, gulfeber, dengue, kolera, tuberkulose og andre tropiske sykdommer er utbredt. Søk råd hos lege i god tid før utreise.

Du kan finne mer informasjon og veiledning for nordmenn på reise i Angola på Folkehelseinstituttets nettsider.

Drikkevann: Ikke drikk vann fra springen.

Kriminaliteten i landet er høy, og alle bør ta forholdsregler mot blant annet tyveri og ran.

Vær ekstra forsiktig ved uttak av kontanter. Det er bedre å bruke minibanker inne på hotell eller shoppingsenter enn ute på åpen gate. Man bør være varsom hvis man beveger seg til fots og unngå synlige verdisaker, for eksempel armbåndsur eller smykker.

På dagtid vil man normalt kunne bevege seg trygt i de store byene (Luanda, Lobito, Benguela) dersom du oppholder deg i godt trafikkerte sentrumsgater og unngår belastede områder. Vær forsiktig på nattestid.

I Luanda regnes det som trygt å gå langs Marginalen (sjøpromenaden) før mørkets frambrudd. På Ilha do Cabo (i Luanda) skal man være spesielt oppmerksom på kvelds- og nattestid, og ikke gå til fots, på grunn av fare for ran og overfall.

Det er generelt liten risiko for naturkatastrofer i Angola. I regnsesongen, fra november til april, kan det forekomme stormer og kraftige regnskyll. Flom i og rundt de store byene kan føre til ødeleggelse i veibaner, bygninger og broer.

Ansvar: Det er angolanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet dersom det oppstår en krisesituasjon. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra angolanske myndigheter.

Meld fra til ambassaden hvis du befinner deg i en situasjon hvor du har behov for hjelp. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke trenger å bekymre seg unødig.

Kopi av pass: Ha alltid med deg kopi av pass og siden i passet med innreisestempel/visum. Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel, hvis ikke risikerer man bøter.

Fotografering: Det er forbudt å fotografere militære anlegg og omgivelser. Vær også forsiktig med å fotografere sivile offentlige bygg. Vær oppmerksom på at mange angolanere misliker å bli tatt bilde av og kan bli irriterte dersom dette gjøres uten å be om lov.

Toll og grensekontroll/kontanter: Det er strenge regler for hvilke varer du kan ta med inn og ut av Angola. Det er spesielt strenge regler for kontanter. Du kan ikke ta med mer enn 5000 amerikanske dollar i kontanter, eller tilsvarende verdi i annen valuta, ut fra Angola. Du kan kun ta med opptil 50 000 kwanza, i tillegg til eventuelle andre kontanter i annen valuta. På flyplassen kan det være vakter som sjekker at du ikke reiser ut av Angola med mer kontanter enn det som er lov.

Utenlandske betalingskort: Det er få steder og minibanker som aksepterer utenlandske betalingskort. Bruk av kontanter er vanlig.

Engelsk: Engelskkunnskaper er ikke utbredt.

Den norske ambassaden befinner seg i Luanda.  Vær klar over at Angola er et stort land der infrastrukturen mange steder er dårlig. Ambassaden kan kun bistå raskt i sentrale strøk.

Kgl. norsk ambassade i Luanda

Tlf.: +244 222 447 522/447 922 • +47 23981902/19
Fax: +244 222 446 248
Adresse: Rua Garcia Neto nº 9, Miramar, C.P 3835, Luanda, Angola
E-post: emb.luanda@mfa.no
Ambassadens hjemmeside

Nødetater i Angola

Nødetatene i Angola har følgende kontaktinformasjon:

Medisinsk nødhjelp: 112
Brann:  118
Politi: 110

Angola
Angola Foto: Torbjørn Vagstein, DSS