Australia - reiseinformasjon

På grunn av utbredelsen av koronaviruset (covid-19) har australske myndigheter innført innreisenekt for utenlandske borgere. Det vil imidlertid være mulig med transitt via australske flyplasser. Les mer om restriksjoner og koronaviruset under avsnittet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore, Sør-Korea og TaiwanMerk at USA også er unntatt fra reiserådet selv om landet fra 12. juli ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til Covid-19 pandemien.

Husk pass. For innreise til Australia kreves gyldig norsk pass. Vær også oppmerksom på at ved transitt i Asia krever de fleste land at passet må være gyldig i minst seks måneder på reisetidspunktet. For andre reisebevis som aksepteres for innreise til Australia, se Australian Border Force sin hjemmeside.

Husk visum. Norske borgere må ha elektronisk visum for kortere opphold i Australia. De fleste turistvisum er gyldig for opphold inntil tre måneder av gangen innenfor en tolv måneders periode. For mer informasjon, se nettsidene til Australian Department of Home Affairs.

Arbeidsferievisum. Norge har bilateral avtale om arbeidsferievisum med Australia. Slike visum gir nordmenn under 31 år adgang til å oppholde seg og arbeide i Australia i inntil tolv måneder fra ankomst til Australia. For mer informasjon, se Working Holiday visa.

Karanteneregler. Australia har meget strenge karanteneregler. All bagasje blir sjekket ved innreise. Alle matvarer og varer av ubehandlet trevirke, skinn, naturmateriale o.l. må erklæres ved innreise og godkjennes av karanteneinspektører. Ved manglende erklæring blir man bøtelagt på stedet. Kjæledyr som hund og katt kan kun importeres med forutgående samtykke og gyldige papirer. For mer informasjon, se australske myndigheters nettside.

Mistet pass. Hvis du mister pass eller annet reisebevis, må du melde tapet til australsk politi og kontakte nærmeste norske konsulat. Se oversikt over norske konsulater i Australia. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte enten ved konsulat eller ambassaden i Canberra, og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan australske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Dette blir som oftest gjort ved søknad om visum. Vær for øvrig oppmerksom på at når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra forelder som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. Kopi av foreldrenes pass, barnets fødselsattest og en sertifisert oversettelse av denne til engelsk bør legges ved bekreftelsen. Merk at fødselsattesten må inneholde begge foreldre sine navn. Kontakt australsk Department of Home Affairs for ytterligere veiledning for bekreftet fullmakt.

Australia er generelt et trygt land å ferdes i. Reisende bør ha reiseforsikring under hele oppholdet, som dekker utgifter som kan oppstå ved sykdom, ulykker og dødsfall.

Terror. Australske myndigheter anser muligheten for en terrortrussel mot Australia som "sannsynlig" og anbefaler ekstra årvåkenhet.

Bading. Australia kan ha sterke undervannsstrømmer, kalt ‘rips’, som kan være vanskelig å se fra land. Det anbefales å utøve forsiktighet ved bading i Australia; bare bad på strender som har livredder og imellom de røde og gule flaggene.

Trafikk. I Australia er det venstrekjøring. Husk derfor alltid å se deg til høyre når du skal krysse vegen eller når du kjører inn i kryss eller rundkjøringer. En god regel er å se til begge sider.

Dyr/insekter. Det finnes en rekke giftige arter edderkopper og slanger i hele Australia, også i urbane strøk. Det finnes også hai og giftige maneter langs kysten. Følg lokale råd om forholdsregler og oppsøk lege dersom du blir bitt av ukjente dyr/insekter.

Koronavirus (covid-19). Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge australske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner. På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene i Australia innført innreisenekt for utenlandske borgere. Informasjon om de australske innreiserestriksjonene og unntak kan man lese om på nettsidene til Department of Home Affairs.

Transitt i Australia er fortsatt mulig, men man må søke om transitt-visum dersom oppholdet i Australia er på mellom åtte og 72 timer. Les mer om transitt i Australia på nettsidene til Department of Home Affairs.

Koronatest. Det er obligatorisk med negativ koronatest for innreise til Australia, dersom man har fått unntak fra innreiserestriksjonene. Man kan lese mer om dette på nettsiden What I need to do before I travel.

Innreisekarantene. Reisende til Australia må i reisekarantene i 14 døgn på utpekt karantenehotell/anlegg. Kostnader for karanteneopphold kan påbeløpes. Reisende må også fylle inn en australsk reisedeklarasjon minst 72 timer før ankomst. Se Australian Travel Declaration. Ved positiv koronatest under karanteneopphold må reisende være behjelpelig med kontaktsporing. For mer informasjon om karanteneopphold, se Coronavirus (COVID-19) advice for international travellers og kontakt den relevante state or territory government health department.

Lokale restriksjoner. Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan spredningen av koronaviruset utvikler seg i Australia, samt overholde australske myndigheters veiledning, anvisninger og restriksjoner under pandemien. Man kan lese mer om koronasituasjonen i Australia på hjemmesiden til Department of Health.

Norske reisende kan også trenge innreisetillatelse til den australske delstaten man reiser inn til. Nedenfor følger lenker til enhver tid gjeldende veiledninger og restriksjoner relatert til covid-19 i de ulike delstatene i Australia:

Sykdommer. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.  Det anbefales å følge reisevaksineråd fra Folkehelseinstituttet. 

UV-stråling. Australia har jevnt over et varmt klima med meget sterk sol. På grunn av et tynnere ozonlag enn i Nord-Europa er UV-strålingen ekstra høy. Vær derfor nøye med solbeskyttelsen.

 

Drikkevann. Springvann kan drikkes i de store byene. Det anbefales ellers at en spør for hvert enkelt sted. Flaskevann er lett tilgjengelig.

Bilateral helseavtale. For informasjon om den bilaterale helseavtalen les ambassadens

gjennomgang av ordningen for helse- og reiseforsikring i Australia eller avtaledokumentet mellom Norge og Australia.

Reisende bør utvise alminnelig aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler for å redusere risikoen for å bli rammet av kriminalitet.

Narkotika. Australia har generelt strenge lover mot besittelse og bruk av narkotika, herunder cannabis.

Store avstander. Det anbefales å ta ekstra godt vare på pass, kredittkort, kontanter og billetter. Ta alltid dette med deg når du forlater bilen og pass alltid ekstra godt på håndveske/lommebok uansett hvor du ferdes. Benytt deg av hotellenes tilbud om oppbevaring i safe. På grunn av svært store avstander vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det australske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

For oversikt over tilgjengelig kriseassistanse, benytt australske myndigheters Disaster Assist verktøy. For informasjon om hvordan du kan forberede deg på naturkatastrofer kan du benytte Røde Kors sin RediPlan.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Skogbranner. Skogbranner er en regelmessig hendelse i Australia. Til tider kan utbredelsen av brannene utgjøre en naturkatastrofe og en trussel for liv og helse. Brannene kan også føre til betydelig luftforurensning som kan være helseskadelig. Områder med skogbranner bør unngås og råd fra australske myndigheter i den enkelte delstat bør følges. Se lenker til samtidsoversikt over de enkelte delstaters hendelser/branner nedenfor:

Stormer. Australia kan rammes av tropiske stormer, oversvømmelser og tsunamier. De nordlige områdene av Australia er spesielt utsatt for dette. Sjekk Joint Australian Tsunami Warning Centre (JATWC) for varsel i tillegg til kunngjøringer på radio og tv.

  • Nødnummer for fasttelefon og mobiltelefoner: 000
  • Nødnummer for GSM og satellitt-telefoner: 112
  • Nødnummer for tekstbaserte mobiltelefoner (TDD): 106
  • Se full oversikt over kontaktdetaljer til australske nødetater på Emergency services.
  • Du kan også laste ned appen Emergency+ fra Google Play Store og Apple App Store. En fordel med å bruke appen til å kontakte 000 er at GPS-funksjonen vil kommunisere hvor du er til 000-operatøren.
  • Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: (+61) 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no.
  • UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no
  • Ambassadens hjemmeside
  • Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene
  • Kart med ambassadens beliggenhet
Australia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Australia.