Australia - reiseinformasjon

På grunn av utbredelsen av koronaviruset (covid-19) har australske myndigheter innført innreisenekt for utenlandske borgere. Det vil imidlertid være mulig med transitt via australske flyplasser. Les mer om restriksjoner og koronaviruset under avsnittet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021

Snarveier:

Sikkerhet

Australske myndigheter anser muligheten for en terrortrussel mot Australia som "sannsynlig" og anbefaler ekstra årvåkenhet. Australia er derimot generelt et trygt land å ferdes i. Reisende bør ha reiseforsikring, som dekker utgifter som kan oppstå ved ulykker og dødsfall under hele oppholdet. Reisende bør for øvrig utvise alminnelig aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler for å redusere risikoen for å bli rammet av kriminalitet. Australia har generelt strenge lover mot besittelse og bruk av narkotika, også cannabis.

Skogbranner har alltid vært en naturlig del av økosystemet i Australia og er en regelmessig hendelse. Til tider kan utbredelsen av brannene utgjøre en naturkatastrofe og true liv og helse, samt føre til betydelig luftforurensning, grunnet røyk, noe som kan være helseskadelig. Områder med skogbranner bør unngås og råd fra australske myndigheter i den enkelte delstat bør følges. Se lenker til samtidsoversikt over de enkelte delstaters hendelser/branner nedenfor:

Australia kan også rammes av tropiske stormer, oversvømmelser, tsunamier og jordskjelv. Tropiske stormer med store nedbørsmengder og oversvømmelser kan forekomme i de nordlige områdene av Australia og spesielt i Queensland.

Kysten av Queensland, særlig områdene rundt Brisbane kan rammes av tsunami. Det samme gjelder kysten utenfor Broome, sør for Darwin, i Western Australia. Sjekk Joint Australian Tsunami Warning Centre (JATWC) for varsel i tillegg til kunngjøringer på radio og tv.

Jordskjelv kan forekomme i store deler av Australia. For råd og informasjon om jordskjelvfarer i Australia benytt Geoscience Australia sine hjemmesider. For å få oppdateringer om jordskjelv, meld deg på deres Eartquake Notification Service.

Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra australske myndigheter i en eventuell krisesituasjon. 

For oversikt over tilgjengelig kriseassistanse, benytt myndighetenes Disaster Assist verktøy. For informasjon om hvordan du kan forberede deg på naturkatastrofer kan du benytte Røde Kors sin RediPlan.

Det anbefales å ta ekstra godt vare på pass, kredittkort, kontanter og billetter. Ta dette alltid med deg når du forlater bilen og pass alltid ekstra godt på håndveske/lommebok uansett hvor du ferdes. Benytt deg av hotellenes tilbud om oppbevaring i safe. På grunn av svært store avstander vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

I Australia er det venstrekjøring. Husk derfor alltid å se deg til høyre når du skal krysse vegen eller når du kjører inn i kryss eller rundkjøringer. En god regel er å se til begge sider. Trafikksikkerhet prioriteres høyt av australske myndigheter. Det er relativt strenge straffer for trafikkforseelser.

Lokale nødnummer er som følger:

  • Nødnummer for fasttelefon og de fleste mobiltelefoner: 000
  • Nødnummer for GSM og satellitt-telefoner: 112
  • Nødnummer for tekstbaserte mobiltelefoner (TDD): 106
  • Internasjonalt nødnummer: 1300 555 135 (innenfor Australia)

Se full oversikt over kontaktdetaljer til australske nødetater på Emergency services.

I krise og nødsituasjoner oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Canberra på tlf: +61 2 6270 5700 eller pr e-post: emb.canberra@mfa.no.

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle som reiser til utlandet om å registrere seg på Utenriksdepartementet reiseregistrering. Reiseregistrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid, inkludert studenter og andre fastboende.

Ta kontakt med familiemedlemmer i Norge om du har grunn til å tro at de kan være bekymret for deg. Familiemedlemmer kan også ta kontakt med de lokale myndighetene i de rammede områdene.  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere må ha elektronisk visum for kortere opphold i Australia. Visum fås hos reisebyrå eller flyselskap. Visum er gyldig for opphold inntil tre måneder av gangen innenfor en tolv måneders periode. For mer informasjon se nettsidene til Australian Border Force.

Norge har bilateral avtale om arbeidsferievisum med Australia. Slike visum gir nordmenn under 31 år ved ankomst til Australia, adgang til å oppholde seg og arbeide i Australia i inntil tolv måneder. For mer informasjon, se Working Holiday visa.

Australia har ingen spesielle regler mht. passets gyldighet, men vær oppmerksom på at ved transitt via Asia krever de fleste land at passet må være gyldig i minst seks måneder på reisetidspunktet.

Australia har meget strenge karanteneregler. All bagasje blir sjekket ved innreise. Alle matvarer og varer av ubehandlet trevirke, skinn, naturmateriale o.l. må erklæres ved innreise og godkjennes av karanteneinspektører. Ved manglende erklæring blir man bøtelagt på stedet. Kjæledyr som hund og katt kan kun importeres med forutgående samtykke og gyldige papirer. For mer informasjon - se australske myndigheters nettside.


Helse

Koronavirus (covid-19): På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene i Australia innført innreisenekt for utenlandske borgere.

Informasjon om de australske innreiserestriksjonene kan man lese om på nettsidene til Department of Home Affairs. Fra 22. januar 2021 er det obligatorisk med negativ koronatest for innreise til Australia dersom man har fått unntak fra innreiserestriksjonene. Man kan lese mer om dette på nettsiden What I need to do before I travel.

Transitt i Australia er fortsatt mulig, men man må søke om transitt-visum, dersom oppholdet i Australia er på mellom åtte og 72 timer. Les mer om transitt i Australia på nettsidene til Department of Home Affairs.

Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan spredningen av koronaviruset utvikler seg i Australia, samt overholde australske myndigheters veiledning, anvisninger og restriksjoner under pandemien. Man kan lese mer om koronasituasjonen i Australia på hjemmesidene til Department of Health.

Nedenfor følger lenker til enhver tid gjeldende veiledninger og restriksjoner relatert til covid-19 i de ulike delstatene i Australia:

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det anbefales at Utenriksdepartementets generelle råd om reiser, herunder reiseforsikring, følges.  For informasjon om den bilateral helseavtalen les ambassadens gjennomgang av ordningen for helse- og
reiseforsikring i Australia eller avtaledokumentet mellom Norge og Australia.

Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.  Det anbefales å følge reisevaksineråd fra Folkehelseinstituttet. Springvann kan drikkes i de store byene. Det anbefales ellers at en spør for hvert enkelt sted. Flaskevann er lett tilgjengelig. 

Det finnes en rekke giftige arter edderkopper og slanger i hele Australia, også i urbane strøk. Det finnes også hai og giftige maneter langs kysten. Følg lokale råd om forholdsregler og oppsøk lege dersom du blir bitt av ukjente dyr/insekter.

Australia har jevnt over et varmt klima med meget sterk sol. På grunn av  et tynnere ozonlag enn i Nord-Europa er UV-strålingen ekstra høy. Vær derfor nøye med solbeskyttelsen.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for telefonsamtaler til Australia er +61. Tidsforskjell er åtte timer ved norsk sommertid og ti timer ved norsk vintertid. Strøm benytter 240 volt og trepunktsstøpsler. Adapter er vanligvis tilgjengelig i butikk.

Mobildekningen er god i byer, men til dels dårlig i utkantstrøk. Tidsforskjell varierer mellom delstatene ettersom de tilhører ulike tidssoner og dato for skifte av sommer-/vintertid varierer.

Alle vanlige kredittkort og bankkort godtas i bankautomater og butikker/hoteller. Automater er lett tilgjengelig i byer. Det er ikke mulig å ta ut penger på utenlandsk kort i butikker. Det er ikke mulig å få fylt drivstoff fra kortpumper etter stengetid. I utkantstrøk stenger bensinstasjoner tidligere enn i Norge.

Offentlige kontorer er åpne mandag til fredag kl. 09:00-16:00. Butikker er normalt åpne fra 09:00 -17:30. Matbutikker har som regel lengre åpningstider og holder også åpent på helligdager. Kjøpesentre er normalt åpne både lørdag og søndag.

Engelsk er offisielt språk. Pass er eneste gyldige legitimasjon for turister. Australiere kler seg normalt forholdsvis formelt på jobb, men veldig uformelt på fritiden, også ved opera og teaterbesøk. Tips er vanlig, men ikke nødvendig. Røyking er generelt ikke tillatt innendørs på hoteller, restauranter, barer og kafeer, samt offentlige bygninger.

Ved korte opphold godtas norsk førerkort av myndigheter og leiebilfirmaer. Dette forutsetter imidlertid at du enten har en engelsk oversettelse av førerkortet eller har et internasjonalt førerkort. Veier i byer og tettsteder er generelt av god kvalitet. I utkantstrøk er grusveier vanlig.

For nærmere informasjon kan den norske ambassaden i Canberra eller konsulat kontaktes. Kontaktinformasjon finner du her.