Australia - reiseinformasjon

Australia anses som et trygt reisemål. Norske statsborgere trenger visum for innreise til Australia.

Pass: For innreise til Australia kreves gyldig norsk pass. Vær også oppmerksom på at ved transitt i Asia krever de fleste land at passet må være gyldig i minst seks måneder på reisetidspunktet. For andre reisebevis som aksepteres for innreise til Australia, se Australian Border Force sin hjemmeside.

Husk visum: Norske borgere må ha elektronisk visum for kortere opphold i Australia. De fleste turistvisum er gyldig for opphold inntil tre måneder av gangen innenfor en tolv måneders periode. For mer informasjon, se Australian Department of Home Affairs sin hjemmeside.

Arbeidsferievisum: Norge har bilateral avtale om arbeidsferievisum med Australia. Slike visum gir nordmenn under 31 år adgang til å oppholde seg og arbeide i Australia i inntil tolv måneder fra ankomst til Australia. For mer informasjon, se Australian Department of Home Affairs sin hjemmeside.

Karanteneregler ved import: Australia har meget strenge karanteneregler for import av mat og varer av naturmaterialer. All bagasje blir sjekket ved innreise. Alle matvarer og varer av ubehandlet trevirke, skinn, naturmateriale o.l. må erklæres ved innreise og godkjennes av karanteneinspektører. Ved manglende erklæring blir man bøtelagt på stedet. Kjæledyr som hund og katt kan kun importeres med forutgående samtykke og gyldige papirer. For mer informasjon, se Australian Department of Agriculture, Water and the Environment sin hjemmeside.

Mistet pass: Hvis du mister passet må du kontakte ambassaden i Canberra. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Barn under 18: Hvis du reiser med barn under 18 år, kan australske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Dette blir som oftest gjort ved søknad om visum. Vær for øvrig oppmerksom på at når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra forelder som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. Kopi av foreldrenes pass, barnets fødselsattest og en sertifisert oversettelse av denne til engelsk bør legges ved bekreftelsen. Merk at fødselsattesten må inneholde begge foreldre sine navn. Kontakt Australian Department of Home Affairs for ytterligere veiledning for bekreftet fullmakt.

Terror: Australske myndigheter anser muligheten for en terrortrussel mot Australia som «mulig» og anbefaler å være oppmerksom på dette.

Bading: Australia kan ha sterke undervannsstrømmer, kalt ‘rips’, som kan være vanskelig å se fra land. Det anbefales å utøve forsiktighet ved bading i Australia; bare bad på strender som har livredder og imellom de røde og gule flaggene. Se også informasjon om «rip currents» på SLSA Beachsafe (beachsafe.org.au).

Trafikk: I Australia er det venstrekjøring. Husk derfor alltid å se deg til høyre når du skal krysse vegen eller når du kjører inn i kryss eller rundkjøringer. En god regel er å se til begge sider.

Dyr/insekter: Det finnes en rekke giftige edderkopper og slanger i hele Australia, også i urbane strøk. Det finnes også hai og giftige maneter langs kysten. Følg lokale råd om forholdsregler og oppsøk lege dersom du blir bitt av ukjente dyr/insekt.

Forsikring: Reisende bør ha reiseforsikring under hele oppholdet, som dekker utgifter som kan oppstå ved sykdom, ulykker og dødsfall.

Sykdommer: Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det anbefales å følge reisevaksineråd informert om på Folkehelseinstituttets nettside om Australia.

UV-stråling: Australia har jevnt over et varmt klima med meget sterk sol. På grunn av et tynnere ozonlag enn i Nord-Europa er UV-strålingen ekstra høy. Vær derfor nøye med solbeskyttelsen.

Drikkevann: Springvann kan drikkes i de store byene. Det anbefales ellers at en spør for hvert enkelt sted. Flaskevann er lett tilgjengelig.

Bilateral helseavtale: For informasjon om den bilaterale helseavtalen og trygdeavtalen mellom Norge og Australia, les ambassadens artikkel om helserettigheter ved opphold i utlandet og artikkel om trygdeavtalen mellom Norge og Australia.

Reisende bør utvise alminnelig aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler for å redusere risikoen for å bli rammet av kriminalitet.

Narkotika: Australia har generelt strenge lover mot ulovling innføring, besittelse og bruk av narkotika, herunder cannabis.

Store avstander: Det anbefales å ta ekstra godt vare på pass, kredittkort, kontanter og billetter. Ta alltid dette med deg når du forlater bilen og pass alltid ekstra godt på håndveske/lommebok uansett hvor du ferdes. Benytt deg av hotellenes tilbud om oppbevaring i safe. På grunn av svært store avstander vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det australske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

For oversikt over tilgjengelig kriseassistanse, benytt australske myndigheters Disaster Assist verktøy. For informasjon om hvordan du kan forberede deg på naturkatastrofer kan du benytte Røde Kors sin RediPlan.

Meld fra til ambassaden eller nærmeste konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Skogbranner: Skogbranner er en regelmessig hendelse i Australia. Til tider kan utbredelsen av brannene utgjøre en naturkatastrofe og en trussel for liv og helse. Brannene kan også føre til betydelig luftforurensning som kan være helseskadelig. Områder med skogbranner bør unngås og råd fra australske myndigheter i den enkelte delstat bør følges. Se lenker til samtidsoversikt over de enkelte delstaters hendelser/branner nedenfor:

Stormer: Australia kan rammes av tropiske stormer, oversvømmelser og tsunamier. De nordlige områdene av Australia er spesielt utsatt for dette. Sjekk Joint Australian Tsunami Warning Centre (JATWC) sin hjemmeside for varsel, i tillegg til kunngjøringer på lokal radio og tv.

Alle delstatene har egne lover og regler. Det er derfor viktig å sette seg inn i lokale lover og sedvaner.

Lokale nødnumre:

  • For fasttelefon og mobiltelefoner: 000
  • For GSM og satellitt-telefoner: 112
  • For tekstbaserte mobiltelefoner (TDD): 106

Se full oversikt over kontaktdetaljer til australske nødetater på Australian Government sin hjemmeside.

Du kan også laste ned appen Emergency+ fra Google Play Store og Apple App Store. En fordel med å bruke appen til å kontakte 000 er at GPS-funksjonen vil kommunisere hvor du er til 000-operatøren.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Ambassadens nummer for krise eller nødsituasjon: (+61) 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

Kart med ambassadens beliggenhet

Australia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Australia.