Bolivia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Argentina

Situasjonen med koronaviruset er i stadig endring. Følg med på informasjon fra bolivianske myndigheter. Det må påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes på kort varsel, blant annet om innreise og karantenebestemmelser. I begynnelsen av januar 2021 er grensene åpne, og det er mulig å fly til Bolivia. Dersom en kan fremvise negativ koronatest når en reiser inn i landet, slipper en karantene. Se punktene Innreise og Helse for øvrig informasjon om koronaviruset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Bolivia gjennomførte et vellykket demokratisk valgt i oktober 2020, der Luis Arce ble valgt til president. Den politiske situasjonen er derfor mindre spent enn før valget. I oktober og november 2019 kom det til omfattende politisk uro rundt det mislykkede presidentvalget i oktober 2019.

Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på nyheter og eventuelle meldinger fra politiet og landets myndigheter. Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Bolivia oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norge er representert i Bolivia ved et honorært generalkonsulat i La Paz. Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia (kontaktdetaljer under).

I en normalsituasjon gjennomføres de fleste reiser til Bolivia uten spesielle problemer, men det er klart at koronasituasjonen også preger Bolivia.  Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og kriminelle handlinger rettet mot turister. Det anbefales å orientere seg om detaljer rundt sikkerhet, og forhøre seg om hvilke områder som anses som mindre trygge. Risikoen for terrorhendelser i Bolivia ansees som lav.

Kriminalitetsnivået i Bolivia er lavere enn i andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. Særlig på busser og andre former for transport er reisende utsatt for tyveri. Dette gjelder spesielt i urbane områder som La Paz, Santa Cruz og Cochabamba. I de fleste tilfellene dreier det seg om veskenapping og lignende, men det er også flere eksempler på væpnede ran, kidnappinger og utøvelse av vold mot turister, selv om risikoen for dette ansees som lav.

Det anbefales å utvise særlig varsomhet i forbindelse med minibankuttak og taxiturer etter mørkets frembrudd. Det er også meldt om turister som har blitt utsatt for falskt sivilpoliti. Turister blir bedt om å vise legitimasjon og at de skal kontrolleres for falske sedler og narkotika, hvorpå de blir fratatt verdisaker. Blir man utsatt for kriminelle handlinger, skal dette meldes til nærmeste politistasjon.

Det er mange trafikkulykker i landet. Det anbefales å unngå å reise etter mørkets frembrudd. Veisperringer som politisk virkemiddel, gjør at betydelige forsinkelser eller kansellerte bussavganger kan oppstå.

I Bolivia forekommer det ofte oversvømmelser og jordskred i regnsesongen (november til mars). Myndighetene erklærer i mange tilfeller unntakstilstand i de verst utsatte områdene. Reisende bør holde seg oppdatert på regionale værmeldinger og planlegge turen etter disse.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Bolivia.

Nødnummere:

Politi: 110
Brann: 119
Ambulanse: 118
Turistpoliti i La Paz:  (591 – 2) 2225016

Om en nødsituasjon skulle oppstå, bes reisende ta kontakt med norske myndigheter:

UDs døgnoperative senter
Tlf: +47 23 95 00 00
E-post: UDops@mfa.no

Kgl. norsk generalkonsulat, La Paz (Real Consulado General de Noruega)
Honorær generalkonsul Ian Hornsby
Calle René Moreno 1223, Bloque E-24, Torre TCC Center, 4.etg., kontor 4, San Miguel, La Paz, Bolivia
Tlf: (+591) 22 77 00 09/22 11 59 07
Mob: (+591) 72 02 06 14
Fax: (+591) 22 79 95 24
Postadresse: 
Real Consulado General de Noruega,
P.O.Box 12418 San Miguel,
La Paz,
Bolivia
E-post: ihornsby@entelnet.bo 
Åpningstid: 09.00 – 12.00 og 14.00 -18.00

Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia:

Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires, Argentina
Tlf: +54 (0) 11 37 24 12 00
Norsk tlf. (+47) 23 95 44 00
Fax: +54 (0) 11 43 28 90 48
E-post: emb.buenosaires@mfa.no 
Nettside: www.norway.no/es/argentina/ 

Pga. koronaepidemien er ambassaden stengt for vanlig ekspedisjonstid, men ta kontakt per telefon eller e-post for å sette opp en avtale.
Telefontiden er pga. koronaepidemien begrenset til tirsdager og fredager i tidsrommet 10:30-15.

Reisende er underlagt lokale lover og et alvorlig lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ansvarlig norsk myndighet (ambassaden i Buenos Aires). Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.

 


Innreise

Norske reisende bør følge med på råd og anvisninger fra lokale myndigheter om konsekvenser for innreise på grunn av koronaviruset. Grensene er per 7. januar 2021 åpne, og det er mulig å reise inn i Bolivia. Dersom en viser til negativ koronatest, slipper en karantene.  

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Bolivia. 

Det er de reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum etc. er gyldig. Den danske ambassaden i La Paz gir hovedsakelig informasjon om innreisebestemmelser for utlendinger som ønsker å reise til Norge. Det er bolivianske myndigheter som har ansvar for innreisebestemmelser i Bolivia, og har derfor også kompetanse til å svare på henvendelser angående dette reglementet. For å få informasjon om innreisebestemmelser i Bolivia ber vi om å ta kontakt med landets myndigheter ved den bolivianske ambassaden i Danmark eller Sverige.

Den bolivianske ambassaden i Danmark:

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Dinamarca
Store Kongensgade No. 81, 2. etg., 1264, København, Danmark
Tel.: +45 33 12 49 00
Fax: +45 33 12 49 03
E-post: embocopenhagen@mail.dk
Nettside: http://embassyofbolivia.dk/

Den bolivianske ambassaden i Sverige:

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Suecia
Stjärnvägen 2A, 7 etg., 181 32 Lidingö, Stockholm, Sverige
Tel.: +46 87 31 58 30
Fax: +46 87 67 63 11
E-post: embolivia-estocolmo@telia.com 
Nettside: http://embolivia.se/

I Bolivia -  Ministerio de Relaciones Exteriores (Utenriksdepartementet):
Nettside: http://www.cancilleria.gob.bo/

Dirección General de Migración (Imigrasjonsmyndigheter) - 
Nettside: http://www.mingobierno.gob.bo/migracion.html

Nettside om Norge i Bolivia.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Utenriksdepartementet oppretter ikke reiseråd på grunn av smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Informasjon fra bolivianske myndigheter er tilgjengelig (på spansk) på Helsedepartementet i Bolivia sine nettsider.

Situasjonen er i stadig endring. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes.

***

Det forekommer malaria i Amazonas-området og denguefeber i lavlandet under 2500 m.o.h. I Bolivia er det også høy forekomst av tuberkulose.

(Det er stor forskjell på privat og offentlig helsetilbud, spesielt i forhold til tilgang på medisiner.)

Reisende anbefales å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det vises til Folkehelseinstituttets nettsider.


Praktisk informasjon

Bolivia ligger fem timer etter Norge (seks timer når det er sommertid i Norge).

Strøm: 220 volt (110 v. kan også forekomme). Strømtilførselen er relativt stabil i de større byene.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Bolivia er + 591. Telefonkiosker er lett tilgjengelige i gatebildet i alle bolivianske byer. Mobiltelefonnettet i Bolivia er relativt godt utbygd, da spesielt i urbane områder.

I store og mellomstore byer er internettkaféene mange og lett tilgjengelige. Prisene er lave. Det nasjonale nettdomenet er .bo

Myntenheten i Bolivia er peso boliviano, oftest referert til som bolivianos (BOL). http://www.oanda.com/currency/converter/

Bruken av kredittkort som betalingsmiddel er relativt utbredt i de største byene, men mindre butikker, restauranter og hoteller vil ofte ikke akseptere kredittkort, eller det vil påløpe forsinkelser og ekstrakostnader ved bruk av disse. I rurale områder benytter man mer eller mindre utelukkende kontanter.

De fleste minibanker i de største byene aksepterer Visa og Master Card, men vi anbefaler varsomhet ettersom flere turister har blitt ranet i forbindelse med uttak fra minibank.

Normale åpningstider er - Bank: man.- fre. Kl. 8.30 – 12.00 og 14.30-18.00. Offentlige kontorer: man.-fre. Kl. 08.30-16.00. Butikker: man.-lør. Kl. 08.30/09.30 – 12.00 og 14.00 -5.30/19.00

Nasjonale helligdager er 1.januar,to bevegelige fridager i forbindelse med karneval i februar, Langfredag, 1. mai, en bevegelig fridag i forbindelse med Kristi legemsdag i mai/juni, 6. august, 1. november, 25. desember. I tillegg kommer ulike regionale helligdager.

For å kjøre i Bolivia kreves det internasjonalt førerkort. Dette skaffes før innreise, gjennom NAF, (Norges automobilforbund), KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) eller MA (Motorførerenes avholdsforbund).

Bolivia har hele 37 offisielle språk, inkludert spansk og 36 urbefolkningsspråk. Spansk, aymara og quechua er mest utbredt. Engelsk og andre språk beherskes i begrenset grad.