Bolivia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Argentina

Situasjonen med koronaviruset er i stadig endring. Følg med på informasjon fra bolivianske myndigheter. Det må påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes på kort varsel, blant annet om innreise og karantenebestemmelser. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse. Det er fremdeles en noe usikker politisk situasjon i Bolivia, selv om det er bestemt at det skal holdes presidentvalg 3. mai 2020, med en eventuell andre valgomgang innen 45 dager etter det. I oktober og november 2019 kom det til omfattende uro i landet, med demonstrasjon og en rekke veisperringer i de større byene. Per i dag er sikkerhetssituasjonen bedre, men det anbefales på generelt grunnlag å sette seg inn i den aktuelle situasjonen før avreise.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24. OKTOBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland. I Finland: Alle sykehusdistrikter bortsett fra Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Helsingfors og Nyland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Syd-Österbotten, Södra Savolax og Vasa.  

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder og informasjon om smittevernkriterier finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Som følge av valget i Bolivia den 20. oktober 2019 kom det i tiden etter til omfattende politisk uro i landet. Det var demonstrasjoner, veisperringer og generell uro i flere deler av landet, noe som førte til flere dødsfall og mange skadde i oktober og november. Per i dag har situasjonen roet seg og det er en pågående politisk prosess for å holde presidentvalg 3. mai.

Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på nyheter og eventuelle meldinger fra politiet og landets myndigheter. Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Bolivia oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norge er representert i Bolivia ved et honorært generalkonsulat i La Paz. Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia (kontaktdetaljer under).

Generelt gjennomføres de fleste reiser til Bolivia uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og kriminelle handlinger rettet mot turister. Det anbefales å orientere seg om detaljer rundt sikkerhet, og forhøre seg om hvilke områder som anses som mindre trygge. Risikoen for terrorhendelser i Bolivia ansees som lav.

Kriminalitetsnivået i Bolivia er lavere enn i andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. I den senere tid er det meldt om stadig flere kriminelle handlinger rettet mot turister, som for eksempel veskenapping og kredittkortsvindel. Særlig på busser og andre former for transport er reisende utsatt for tyveri. Dette gjelder spesielt i urbane områder som La Paz, Santa Cruz og Cochabamba. I de fleste tilfellene dreier det seg om veskenapping og lignende, men det er også flere eksempler på væpnede ran, kidnappinger og utøvelse av vold mot turister, selv om risikoen for dette ansees som lav.

Det anbefales å utvise særlig varsomhet i forbindelse med minibankuttak og taxiturer etter mørkets frembrudd. Det er også meldt om turister som har blitt utsatt for falskt sivilpoliti. Turister blir bedt om å vise legitimasjon og at de skal kontrolleres for falske sedler og narkotika, hvorpå de blir fratatt verdisaker. Blir man utsatt for kriminelle handlinger, skal dette meldes til nærmeste politistasjon.

Det er mange trafikkulykker i landet. Det anbefales å unngå å reise etter mørkets frembrudd. Boliviana de Aviación – BoA er det eneste bolivianske flyselskapet som er medlem av Iata - Den internasjonale organisasjonen for flyselskaper. Veisperringer som politisk virkemiddel, gjør at betydelige forsinkelser eller kansellerte bussavganger kan oppstå.

I Bolivia forekommer det ofte oversvømmelser og jordskred i regnsesongen (november til mars). Myndighetene erklærer i mange tilfeller unntakstilstand i de verst utsatte områdene. Reisende bør holde seg oppdatert på regionale værmeldinger og planlegge turen etter disse.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Bolivia.

Nødnummere:

Politi: 110
Brann: 119
Ambulanse: 118
Turistpoliti i La Paz:  (591 – 2) 2225016

Om en nødsituasjon skulle oppstå, bes reisende ta kontakt med norske myndigheter:

UDs døgnoperative senter
Tlf: +47 23 95 00 00
E-post: [email protected]

Kgl. norsk generalkonsulat, La Paz (Real Consulado General de Noruega)
Honorær generalkonsul Ian Hornsby
Calle René Moreno 1223, Bloque E-24, Torre TCC Center, 4.etg., kontor 4, San Miguel, La Paz, Bolivia
Tlf: (+591) 22 77 00 09/22 11 59 07
Mob: (+591) 72 02 06 14
Fax: (+591) 22 79 95 24
Postadresse: 
Real Consulado General de Noruega,
P.O.Box 12418 San Miguel,
La Paz,
Bolivia
E-post: [email protected] 
Åpningstid: 09.00 – 12.00 og 14.00 -18.00

Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia:

Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires, Argentina
Tlf: +54 (0) 11 37 24 12 00
Norsk tlf. (+47) 23 95 44 00
Fax: +54 (0) 11 43 28 90 48
E-post: [email protected] 
Nettside: www.norway.no/es/argentina/ 
Ekspedisjonstid: man. – fre. 10.30 – 13.30
Telefontid: man.-fre. 08.30 – 13.00 og 13.30 til 16.00

Reisende er underlagt lokale lover og et alvorlig lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ansvarlig norsk myndighet (ambassaden i Buenos Aires). Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.

 


Innreise

Norske reisende bør følge med på råd og anvisninger fra lokale myndigheter om konsekvenser for innreise på grunn av koronaviruset. Se informasjonen mer informasjon under punktet Helse.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Bolivia. For mer informasjon se www.regjeringen.no/

Det er de reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum etc. er gyldig. Den danske ambassaden i La Paz gir hovedsakelig informasjon om innreisebestemmelser for utlendinger som ønsker å reise til Norge. Det er bolivianske myndigheter som har ansvar for innreisebestemmelser i Bolivia, og har derfor også kompetanse til å svare på henvendelser angående dette reglementet. For å få informasjon om innreisebestemmelser i Bolivia ber vi om å ta kontakt med landets myndigheter ved den bolivianske ambassaden i Danmark eller Sverige.

Danmarks ambassade i La Paz:

Embajada de Dinamarca
Av. Acre No 2799, esq. Cordero
Edificio Fortaleza – Piso 9
La Paz, Bolivia
Tlf: 00 591 2 243-2070 og 00 591 7 156-2213

Den bolivianske ambassaden i Danmark:

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Dinamarca
Store Kongensgade No. 81, 2. etg., 1264, København, Danmark
Tel.: +45 33 12 49 00
Fax: +45 33 12 49 03
E-post: [email protected]
Nettside: http://embassyofbolivia.dk/

Den bolivianske ambassaden i Sverige:

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Suecia
Stjärnvägen 2A, 7 etg., 181 32 Lidingö, Stockholm, Sverige
Tel.: +46 87 31 58 30
Fax: +46 87 67 63 11
E-post: [email protected] 
Nettside: http://embolivia.se/

I Bolivia -  Ministerio de Relaciones Exteriores (Utenriksdepartementet):
Nettside: http://www.cancilleria.gob.bo/

Dirección General de Migración (Imigrasjonsmyndigheter) - 
Nettside: http://www.mingobierno.gob.bo/migracion.html

Nettside om Norge i Bolivia.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Utenriksdepartementet oppretter ikke reiseråd på grunn av smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Informasjon fra bolivianske myndigheter er tilgjengelig (på spansk) på Helsedepartementet i Bolivia sine nettsider.

Situasjonen er i stadig endring. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes.

***

Det forekommer malaria i Amazonas-området og denguefeber i lavlandet under 2500 m.o.h. I Bolivia er det også høy forekomst av tuberkulose.

(Det er stor forskjell på privat og offentlig helsetilbud, spesielt i forhold til tilgang på medisiner.)

Reisende anbefales å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det vises til Folkehelseinstituttets nettsider.


Praktisk informasjon

Bolivia ligger fem timer etter Norge (seks timer når det er sommertid i Norge).

Strøm: 220 volt (110 v. kan også forekomme). Strømtilførselen er relativt stabil i de større byene.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Bolivia er + 591. Telefonkiosker er lett tilgjengelige i gatebildet i alle bolivianske byer. Mobiltelefonnettet i Bolivia er relativt godt utbygd, da spesielt i urbane områder.

I store og mellomstore byer er internettkaféene mange og lett tilgjengelige. Prisene er lave. Det nasjonale nettdomenet er .bo

Myntenheten i Bolivia er peso boliviano, oftest referert til som bolivianos (BOL). http://www.oanda.com/currency/converter/

Bruken av kredittkort som betalingsmiddel er relativt utbredt i de største byene, men mindre butikker, restauranter og hoteller vil ofte ikke akseptere kredittkort, eller det vil påløpe forsinkelser og ekstrakostnader ved bruk av disse. I rurale områder benytter man mer eller mindre utelukkende kontanter.

De fleste minibanker i de største byene aksepterer Visa og Master Card, men vi anbefaler varsomhet ettersom flere turister har blitt ranet i forbindelse med uttak fra minibank.

Normale åpningstider er - Bank: man.- fre. Kl. 8.30 – 12.00 og 14.30-18.00. Offentlige kontorer: man.-fre. Kl. 08.30-16.00. Butikker: man.-lør. Kl. 08.30/09.30 – 12.00 og 14.00 -5.30/19.00

Nasjonale helligdager er 1.januar,to bevegelige fridager i forbindelse med karneval i februar, Langfredag, 1. mai, en bevegelig fridag i forbindelse med Kristi legemsdag i mai/juni, 6. august, 1. november, 25. desember. I tillegg kommer ulike regionale helligdager.

For å kjøre i Bolivia kreves det internasjonalt førerkort. Dette skaffes før innreise, gjennom NAF, (Norges automobilforbund), KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) eller MA (Motorførerenes avholdsforbund).

Bolivia har hele 37 offisielle språk, inkludert spansk og 36 urbefolkningsspråk. Spansk, aymara og quechua er mest utbredt. Engelsk og andre språk beherskes i begrenset grad.