Bolivia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Argentina

Grensene er åpne per september 2021, og det er mulig å reise inn i Bolivia. Men merk at enkelte landegrenser er stengt av tilgrensende land.  Se punktene Innreise og Helse for øvrig informasjon om koronaviruset.

Grensene er åpne per september 2021 og det er mulig å reise inn i Bolivia. Men merk at enkelte landegrenser er stengt av tilgrensende land.

For å slippe inn i landet må man ta koronatest innen 72 timer før avreise til Bolivia. En må også ta en ny koronatest 7 dager etter innreise og karantenen ved innreise er på ti dager. Dersom man ikke har opphold i Bolivia, må man fremvise helseforsikring som inkluderer dekking av koronasykdom ved innreise. Reisende må også fylle ut et skjema: FormularioSaludCovid.pdf (migracion.gob.bo)

Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Bolivia. 

Det er bolivianske myndigheter som har ansvar for innreisebestemmelser i Bolivia, og derfor de som kan svare på henvendelser om innreise.  

Den bolivianske ambassaden i Sverige:

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Suecia
Stjärnvägen 2A, 7 etg., 181 32 Lidingö, Stockholm, Sverige
Tel.: +46 87 31 58 30
Fax: +46 87 67 63 11
E-post: estocolmo@embolivia.se 
Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Reino de Suecia | (embolivia.se)
 

I Bolivia -  Ministerio de Relaciones Exteriores (Utenriksdepartementet):
Nettside

Dirección General de Migración (Immigrasjonsmyndighetene) - 
Nettside: Direccion general de Migracion - Estado Plurinacional de Bolivia

Koronasituasjonen preger også Bolivia, så reisende bes om å sette seg inn i utviklingen i landet (se mer under Helse) I en mer normaltilstand er den største risikoen knyttet til transportsikkerhet og kriminelle handlinger rettet mot turister. Det anbefales å orientere seg om detaljer rundt sikkerhet, og forhøre seg om hvilke områder som anses som mindre trygge. Risikoen for terrorhendelser i Bolivia ansees som lav.

Det er mange trafikkulykker i landet. Det anbefales å unngå å reise etter mørkets frembrudd. Veisperringer som politisk virkemiddel, gjør at betydelige forsinkelser eller kansellerte bussavganger kan oppstå.

I oktober og november 2019 kom det til omfattende politisk uro rundt det forutgående mislykkede presidentvalget. Situasjonen er nå mer stabil etter et vellykket presidentvalg i 2020.

Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på nyheter og eventuelle meldinger fra politiet og landets myndigheter. Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Bolivia oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Reisende er underlagt lokale lover og et alvorlig lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ansvarlig norsk myndighet (ambassaden i Buenos Aires). Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Situasjonen er i stadig endring. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes.

Informasjon fra bolivianske myndigheter er tilgjengelig (på spansk) på Helsedepartementet i Bolivia sine nettsider.

Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd i Norge og du finner mer  informasjon og veiledning på Folkehelseinstituttets nettsider.

***

Det forekommer malaria i Amazonas-området og denguefeber i lavlandet under 2500 moh. I Bolivia er det også høy forekomst av tuberkulose.

Det er stor forskjell på privat og offentlig helsetilbud, spesielt i forhold til tilgang på medisiner.

Reisende anbefales å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det vises til Folkehelseinstituttets nettsider.

Kriminalitetsnivået i Bolivia er noe lavere enn i andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. Særlig på busser og andre former for transport er reisende utsatt for tyveri. Dette gjelder spesielt i urbane områder som La Paz, Santa Cruz og Cochabamba. I de fleste tilfellene dreier det seg om veskenapping og lignende, men det er også vært flere eksempler på væpnede ran, kidnappinger og utøvelse av vold mot turister, selv om risikoen for dette ansees som lav.

Det anbefales å utvise særlig varsomhet i forbindelse med minibankuttak og taxiturer etter mørkets frembrudd. Det er også meldt om turister som har blitt utsatt for falskt sivilpoliti. Turister blir bedt om å vise legitimasjon og at de skal kontrolleres for falske sedler og narkotika, hvorpå de blir fratatt verdisaker.

Blir man utsatt for kriminelle handlinger, skal dette meldes til nærmeste politistasjon.

I Bolivia forekommer det ofte oversvømmelser og jordskred i regnsesongen (november til mars). Myndighetene erklærer i mange tilfeller unntakstilstand i de verst utsatte områdene. Reisende bør holde seg oppdatert på regionale værmeldinger og planlegge turen etter disse.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Bolivia.

Bolivia ligger fem timer etter Norge (seks timer når det er sommertid i Norge).

Strøm: 220 volt (110 v. kan også forekomme). Strømtilførselen er relativt stabil i de større byene.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Bolivia er + 591. Telefonkiosker er lett tilgjengelige i gatebildet i alle bolivianske byer. Mobiltelefonnettet i Bolivia er relativt godt utbygd, da spesielt i urbane områder.

I store og mellomstore byer er internettkaféene mange og lett tilgjengelige. Prisene er lave. Det nasjonale nettdomenet er .bo

Myntenheten i Bolivia er boliviano (BOB og Bs.). 

Bruken av kredittkort som betalingsmiddel er relativt utbredt i de største byene, men mindre butikker, restauranter og hoteller vil ofte ikke akseptere kredittkort, eller det vil påløpe forsinkelser og ekstrakostnader ved bruk av disse. I rurale områder benytter man mer eller mindre utelukkende kontanter.

De fleste minibanker i de største byene aksepterer Visa og Master Card, men vi anbefaler varsomhet ettersom flere turister har blitt ranet i forbindelse med uttak fra minibank.

Nasjonale helligdager er 1. januar, to bevegelige fridager i forbindelse med karneval i februar, Langfredag, 1. mai, en bevegelig fridag i forbindelse med Kristi legemsdag i mai/juni, 6. august, 1. november, 25. desember. I tillegg kommer ulike regionale helligdager.

For å kjøre i Bolivia kreves det internasjonalt førerkort. Dette skaffes før innreise, gjennom NAF, KNA eller MA.

Bolivia har hele 37 offisielle språk, inkludert spansk og 36 urbefolkningsspråk. Spansk, aymara og quechua er mest utbredt. Engelsk og andre språk beherskes i begrenset grad.

Informasjon fra bolivianske myndigheter.

Norge er representert i Bolivia ved et honorært generalkonsulat i La Paz. Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia (kontaktdetaljer under).

Nødnummer i Bolivia:

Politi: 110
Brann: 119
Ambulanse: 118
Turistpoliti i La Paz: (+591 – 2) 2225016

Om en nødsituasjon skulle oppstå, bes reisende ta kontakt med norske myndigheter: 

UDs døgnoperative senter
Tlf: +47 23 95 00 00
E-post: UDops@mfa.no  

Kgl. norsk generalkonsulat, La Paz (Real Consulado General de Noruega)
Honorær generalkonsul Ian Hornsby
Calle René Moreno 1223, Bloque E-24, Torre TCC Center, 4.etg., kontor 4, San Miguel, La Paz, Bolivia
Tlf: (+591) 22 77 00 09/22 11 59 07
Mob: (+591) 72 02 06 14
Fax: (+591) 22 79 95 24
Postadresse: Real Consulado General de Noruega, P.O.Box 12418 San Miguel, La Paz, Bolivia
E-post: ihornsby@entelnet.bo 
Åpningstid: 09.00 – 12.00 og 14.00 -18.00

Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia: 

Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires, Argentina
Tlf: +54 (0) 11 37 24 12 00

Mob: +54 911 24879472
E-post: emb.buenosaires@mfa.no 
Ambassadens hjemmeside 

Nettside om Norge i Bolivia

 

Bolivia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein