Bolivia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Argentina

Politiske protester med veisperringer som virkemiddel kan medføre trafikkforstyrrelser. Hold deg oppdatert om situasjonen, undersøk forholdene langs veiene og på flyplassene, og følg lokale myndigheters råd. Reisende oppfordres til å unngå demonstrasjoner og store folkemengder. Vi oppfordrer alle reisende til å ha gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no eller i Reiseklar-appen.

Innreisebestemmelser: Norske borgere kan per i dag reise visumfritt og oppholde seg i Bolivia som turister i 90 dager. Det er obligatorisk med gulfebervaksine dersom den reisende kommer fra land med denne sykdommen.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er bolivianske myndigheter som har ansvar for innreisebestemmelser i Bolivia, og som kan svare på henvendelser om innreise. Se kontaktinformasjon for bolivianske myndigheter under.  

Pass: For innreise i Bolivia kreves norsk pass, det vil si vanlige biometriske pass med minimum seks måneders gyldighet. Nødpass aksepteres kun for reiser fra Bolivia til Norge. 

Tap av pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller reisebevis, må du melde tapet til boliviansk politi og kontakte ambassaden i Buenos Aires. Søknad om nytt pass krever oppmøte på ambassaden, og prosessen kan ta to uker.

Generelt: Sikkerhetssituasjonen kan variere fra sted til sted. Reisende bør derfor orientere seg om sikkerheten der de skal reise, og følge lokale myndigheters råd og anvisninger. Vi oppfordrer alle reisende til å ha gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no eller i Reiseklar-appen.

Trafikk: Bolivia er blant landene i regionen med høyest antall dødsulykker i trafikken. På grunn av høy ulykkesrisiko, anbefales reisende å unngå å reise med lokale busser og etter mørkets frembrudd. Veisperringer som politisk virkemiddel gjør at betydelige forsinkelser eller kansellerte bussavganger kan oppstå. Flytrafikken kan også påvirkes.

Sosial uro. Veisperringer: Politiske protester er vanlig i Bolivia. Disse kan eskalere og komme ut av kontroll. Reisende oppfordres derfor til å unngå demonstrasjoner og store folkemengder.

Veisperringer er et vanlig virkemiddel. Reisende bør unngå å forsøke å krysse veisperringer. Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert om situasjonen lokalt, undersøke forholdene langs veiene og på flyplassene, og følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

Generelt: Reisende oppfordres til å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner i god tid før avreise til Bolivia. Ta kontakt med fastlege eller spesialist i reisemedisin. Folkehelseinstituttet (FHI) har offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning ved reiser til utlandet.

Helsetilbudet i Bolivia er mangelfullt. Det er stor forskjell på privat og offentlig helsetilbud, blant annet når det gjelder tilgang på medisiner. Det er viktig å ha gyldig reiseforsikring.

Sykdommer: Reisende i Bolivia er utsatt for en rekke myggoverførbare sykdommer, for eksempel malaria, denguefeber, zikafeber, chikungunyafeber og gul feber. Det er derfor viktig å beskytte seg mot myggstikk hele døgnet. Se informasjon og råd på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Reisende bør også være oppmerksomme på risikoen for sykdommer som for eksempel rabies, tuberkulose, hepatitt B og HIV.

I La Paz, El Alto og andre høytliggende områder er reisende utsatt for høydesyke.

Kriminalitetsnivået i Bolivia er noe lavere enn i andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. Særlig på busser og andre former for transport er reisende utsatt for tyveri. Dette gjelder spesielt i urbane områder som La Paz, Santa Cruz og Cochabamba. I de fleste tilfellene dreier det seg om veskenapping og lignende, men det har også vært flere eksempler på væpnede ran, kidnappinger og utøvelse av vold mot turister.

Det anbefales å utvise særlig varsomhet i forbindelse med minibankuttak og taxiturer etter mørkets frembrudd. Det er også meldt om turister som har blitt utsatt for falskt sivilpoliti. Turister blir bedt om å vise legitimasjon og at de skal kontrolleres for falske sedler og narkotika, hvorpå de blir fratatt verdisaker.

Blir man utsatt for kriminelle handlinger, skal dette meldes til nærmeste politistasjon.

I Bolivia forekommer det ofte oversvømmelser og jordskred i regnsesongen (november til mars). Myndighetene erklærer i mange tilfeller unntakstilstand i de verst utsatte områdene. Reisende bør holde seg oppdatert på regionale værmeldinger og planlegge turen etter disse.

Vi oppfordrer alle reisende til å ha gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no eller i Reiseklar-appen.

Lokale lover: Reisende er underlagt lokale lover. Lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Forholdene i fengslene er svært dårlige. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ambassaden i Buenos Aires eller det honorære generalkonsulatet i La Paz. Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.

Førerkort: For å kjøre i Bolivia kreves det internasjonalt førerkort. Dette skaffes før innreise, gjennom NAF, KNA eller MA.

Bolivias ambassade i Sverige
Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Suecia
Stjärnvägen 2A, 7 etg., 181 32 Lidingö, Stockholm, Sverige
Tel.: +46 87 31 58 30
Fax: +46 87 67 63 11
E-post: estocolmo@embolivia.se 
Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Reino de Suecia | (embolivia.se) 

Nettsiden til utenriksdepartementet i Bolivia:
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nettsiden til immigrasjonsmyndighetene:
Dirección General de Migración - Estado Plurinacional de Bolivia

Norge er representert i Bolivia ved et honorært generalkonsulat i La Paz. Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia (kontaktdetaljer under).

Nødnummer i Bolivia:

Politi: 110
Brann: 119
Ambulanse: 118
Turistpoliti i La Paz: (+591 – 2) 2225016

Om en nødsituasjon skulle oppstå, bes reisende ta kontakt med norske myndigheter: 

UDs døgnoperative senter
Tlf: +47 23 95 00 00
E-post: 247@mfa.no 

Kgl. norsk honorært generalkonsulat, La Paz (Real Consulado General Honorario de Noruega)

Honorær generalkonsul Christopher Ian Hornsby Córdova
La Florida, Arequipa Avenue No. 8221, Level 3, office 2
La Paz
Bolivia
Telf.: 715 20614 y 72020614.

Cónsul General Honorario: Christopher Ian Hornsby Córdova
E-post: chornsby@entelnet.bo, eyevara@entelnet.bo

Besøk til konsulatet etter avtale
Mandag, onsdag kl. 09:00 til 16:00, fredag kl. 09:00 til 12:00
Tirsdag og torsdag telefon: kl. 08:00 til 19:00

Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia: 

Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires, Argentina
Tlf: +54 (0) 11 37 24 12 00

Mob: +54 911 24879472
E-post: emb.buenosaires@mfa.no 
Ambassadens hjemmeside 

Nettside om Norge i Bolivia

 

Bolivia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein