Brunei Darussalam - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Malaysia

Bruneiske myndigheter har besluttet å nekte innreise for utenlandske statsborgere. Innreiseforbudet gjelder også ved transitt.  For informasjon om koronavirus/covid-19, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet om helse for innreise knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. Brunei krever at alle besøkende har et gyldig pass, returbilletter og tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv. Med gyldig pass trenger ikke nordmenn visum for opphold i Brunei inntil 90 dager. Norsk nødpass er godkjent i Brunei. Ved bruk av nødpass er det påkrev med visum oppført i nødpasset for opphold i Brunei. Visum er ikke påkrevd for transitt.

Andre reisebevis. For reiser til Brunei med reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kreves gyldig visa.

Trafikk: Trafikken er en av de største sikkerhetstruslene for Brunei. Som fotgjenger må du vise stor aktsomhet. Veistandarden i Brunei er god, men trafikktettheten er høy.

Jungelen: Om du skal gå tur i jungelen anbefales det at du bruker en lokalkjent guide og holder deg til stiene.

Terror: Brunei har så langt vært skånet for terrorhandlinger, og risikoen for terrorangrep anses som lav.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. På  nettsidene til Bruneis helsedepartement kan du finne mer informasjon.

Innreiserestriksjoner: Bruneiske myndigheter har besluttet å nekte innreise for utenlandske statsborgere. Innreiseforbudet gjelder også ved transitt. Er du på reise i Brunei, oppfordres du til å kontakte ditt reisebyrå, flyselskap eller forsikringsselskap så snart som mulig dersom du ønsker å returnere til Norge.

Denguefeber: Det har de siste årene vært en økning i antall tilfeller av denguefeber. Myggartene som overfører dengue-viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer. De stikker vanligvis på dagtid, i motsetning til mygg som overfører malaria. De kan imidlertid også stikke på kvelds- og nattestid. Vanlig denguefeber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form kalt dengue hemoragisk feber, som har høyere dødelighet. Dette skjer vanligvis dersom man tidligere har blitt smittet. Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Malaria: Det er minimal fare for malaria i de større byene. Det anbefales å ta malariatabletter ved reiser til jungelen på Borneo.

Hiv/aids: Hiv/aids er lite utbredt i Brunei. I desember 2011 var det 49 mennesker som levde med hiv i landet.

Matforgiftning:  De sanitære forholdene i Brunei er bra. Det er lite vannbårne og matbårne sykdommer i landet. Drikkevannet er rent og mathygienen er generelt god.

Luftforurensning: Det forekommer røyk og tåke som følge av skogbranner i Indonesia. Ellers har Brunei et tropisk klima med høy temperatur og høy luftfuktighet året rundt.

Brunei anses som et relativt trygt land, men kriminalitet kan forekomme.

Selv om det finnes noe kriminalitet i Brunei, er voldelig kriminalitet sjelden. Innbrudd og tyverier er de vanligste formene for kriminalitet. Verdisaker bør derfor oppbevares trygt.

Narkotika og våpenbesittelse. Være spesielt oppmerksom på landets narkotikalovgivning og lover i forbindelse med våpenbesittelse: Brunei praktiserer automatisk dødsstraff for narkotikaforbrytelser og ulovlig våpenbesittelse. Under gjeldende lov medfører besittelse av heroin, ecstasy, 15 gram morfin, 30 gram kokain eller 500 gram cannabis o.l. dødsstraff. For besittelse av mindre mengder risikerer man 20 års fengselsstraff.

Brunei har så langt vært skånet for naturkatastrofer, men det er viktig å følge beskjeder og anvisninger fra lokale myndigheter. Brunei ligger utenfor tyfonområdet, og det er ingen vulkaner der. Bruneisk territorium er heller ikke spesielt utsatt for jordskjelv.

Lovene i Brunei reflekterer at det er et muslimsk land. Landet er ansett som mer konservativt enn nabolandet Malaysia. Derfor bør man kle seg ordentlig, respektere de lokale tradisjonene, lovene og religionen under et opphold i Brunei. Dette gjelder spesielt under høytidsmåneden ramadan og ved besøk i moskeer. I mai 2014 innførte Brunei strengere religiøse straffelover, som også omfatter turister.

Lovgivningen i Brunei er delvis basert på sharia, men kan i noen tilfeller også omfatte ikke-muslimer, inkludert turister. Derfor risikerer besøkende piskeslag eller lange fengselsopphold ved brudd på lovgivningen.

I Brunei er homofili ulovlig, og homofile bør derfor være varsomme og oppmerksomme på dette når man reiser dit. Offentlig klemming og kyssing mellom en mann og kvinne er heller ikke akseptert. Homoseksuell aktivitet vil kunne straffes med den strengeste straffen i henhold til den nye straffeloven, altså dødsstraff ved steining.

Offentlig konsum av alkohol er ulovlig.

Videre er besittelse av pornografi og enhver offentlig kritikk av sultanen, kongefamilien eller kongedømmet ulovlig.

Ambulanse                     991

Politi                                993

Brannvesen                     995

Search and Rescue         998

Ambassadens telefonnummer: +60 32 171 0000

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, epost: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Nettsiden Norge i Brunei

Ansvarlig ambassade er ambassaden i Malaysia

Brunei. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Brunei.