Brunei Darussalam - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Malaysia

Bruneiske myndigheter har besluttet å nekte innreise for utenlandske statsborgere. Innreiseforbudet gjelder også ved transitt.  For informasjon om koronavirus/covid-19, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Brunei anses som et relativt trygt land, men kriminalitet kan forekomme.

Selv om det finnes noe kriminalitet i Brunei, er voldelig kriminalitet sjelden. Innbrudd og tyverier er de vanligste formene for kriminalitet. Verdisaker bør derfor oppbevares trygt.

I en del land selges forfalskede og piratkopierte varer. Vær obs på at kjøp og salg av slike produkter kan være forbudt ved lokal lovgivning og er forbudt å ta med inn til Norge.

Trafikken er en av de største sikkerhetstruslene i Brunei. Den utgjør ikke minst en fare for fotgjengere, og det er viktig for fotgjengere å utvise stor aktsomhet. Veistandarden i Brunei er god, men trafikktettheten er høy.

Mange reiser til Brunei for å gå på tur i jungelen. Det anbefales å bruke en lokalkjent guide og holde seg til stiene.

Brunei har så langt vært skånet for terrorhandlinger, og risikoen for terrorangrep anses som lav.

Brunei har så langt vært skånet for naturkatastrofer, men det er viktig å følge beskjeder og anvisninger fra lokale myndigheter. Brunei ligger utenfor tyfonområdet og det er ingen vulkaner der. Bruneisk territorium er heller ikke spesielt utsatt for jordskjelv.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Brunei krever at alle besøkende har et gyldig pass, returbilletter og tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv. Med gyldig pass trenger ikke nordmenn visum for opphold i Brunei inntil 90 dager.

Norske nødpass er godkjent i Brunei. Ved bruk av nødpass er det påkrevd med visum for opphold i Brunei, oppført i nødpasset. Visum er ikke påkrevd for transitt.

For reiser til Brunei med reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kreves gyldig visa. For nærmere informasjon om dette, ta kontakt med Bruneis ambassade til de nordiske landene.

Bruneis ambassade til de nordiske landene:
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Jalan Subok
Bandar Seri Begawan BD2710
Brunei Darussalam
Tel: (+673-2) 261171
E-post: embd.nordic@mfa.gov.bn
Åpningstider: Mandag til lørdag: 07.45-16.30 (bruneisk tid). Fredag og søndag er det stengt.


Helse

Koronavirus (covid-19): Det vises til at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan covid-19 utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.  På Ministry of Health Brunei sine hjemmesider kan du finne mer informasjon.

Bruneiske myndigheter har besluttet å nekte innreise for utenlandske statsborgere. Innreiseforbudet gjelder også ved transitt. Er du fortsatt på reise i Brunei, oppfordres du til å kontakte ditt reisebyrå, flyselskap eller forsikringsselskap så snart som mulig dersom du ønsker å returnere til Norge.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisende rådes til å ta ut reiseforsikring ettersom private sykehusopphold fort kan komme opp i betydelige summer. For øvrig henvises det til helsestasjoner i Norge for oversikt over nødvendige og anbefalte vaksiner. Internasjonalt vaksinasjonsbevis er nyttig. Brunei krever at man er vaksinert for gulfeber dersom man kommer fra enkelte, utvalgte land.

Det har det vært en økning i antall tilfeller av Degue-feber de siste årene. Myggartene som overfører dengue-viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer. De stikker vanligvis på dagtid, i motsetning til mygg som overfører malaria. De kan imidlertid også stikke på kvelds- og nattestid. Vanlig Dengue-feber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form kalt dengue hemoragisk feber, som har høyere dødelighet. Dette skjer vanligvis dersom man tidligere har blitt smittet. Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er minimal fare for malaria i de større byene. Det anbefales å ta malariatabletter ved reiser til jungelen på Borneo.

Hiv/aids er lite utbredt i Brunei. I desember 2011 var det 49 mennesker som levde med hiv i Brunei.

De sanitære forholdene i Brunei er bra. Det er lite vannbårne og matbårne sykdommer i landet. Drikkevannet er rent og mathygienen er generelt god.

Det forekommer røyk og tåke som følge av skogbranner i Indonesia. Ellers har Brunei et tropisk klima med høy temperatur og høy luftfuktighet året rundt.


Praktisk informasjon

Lovene i Brunei reflekterer at det er et muslimsk land. Landet er ansett som mer konservativt enn nabolandet Malaysia. Derfor bør man kle seg ordentlig, respektere de lokale tradisjonene, lovene og religionen under et opphold i Brunei. Dette gjelder spesielt under høytidsmåneden Ramadan og ved besøk i moskeer. I mai 2014 innførte Brunei strengere religiøse straffelover, som også omfatter turister.

Lovgivningen i Brunei er delvis basert på sharialov, men kan i noen tilfeller også omfatte ikke-muslimer, inkludert turister. Derfor risikerer besøkende piskeslag eller lange fengselsopphold ved brudd på lovgivningen.

I Brunei er homofili ulovlig, og homofile bør derfor være varsomme og oppmerksomme på dette når man reiser dit. Offentlig klemming og kyssing mellom en mann og kvinne er heller ikke akseptert.

I mai 2014 ble den nye straffeloven "Syariah Penal Code Order 2013" innført i Brunei, og gjelder både muslimer og ikke-muslimer. Bruneis ministerium for religiøse saker har gitt noen generelle råd i forhold til vanlige spørsmål knyttet til den nye straffeloven. Disse kan leses i engelsk utgave her. I april 2019 innføres siste del av den nye loven. Dette medfører alvorlige straffer inkludert amputasjon og dødsstraff ved steining for visse forbrytelser, inkludert noen som ikke er forbudt i Norge.

Homoseksuell aktivitet vil kunne straffes med den strengeste straffen i henhold til den nye straffeloven, altså dødsstraff ved steining.

Man skal være spesielt oppmerksom på landets narkotikalovgivning og våpenbesittelse: Brunei praktiserer automatisk dødsstraff for narkotikaforbrytelser og ulovlig våpenbesittelse. Under gjeldende lov, medfører besittelse av heroin, ecstasy, 15 gram morfin, 30 gram kokain eller 500 gram Cannabis o.l. dødsstraff. For besittelse av mindre mengder risikerer man en 20 års fengselsstraff.

Offentlig konsum av alkohol er ulovlig. Utlendinger og ikke-muslimer kan ta med seg tolv bokser med øl og to flasker med annen alkohol (vin eller sprit) inn i landet. Dette må registreres ved ankomst. Etter at alkoholforbudet trådte i kraft tidlig på 90-tallet ble alle barer og nattklubber stengt.

Det kan også være vanskelig å få tak i sigaretter i Brunei.

Videre er besittelse av pornografi og enhver offentlig kritikk av sultanen, kongefamilien eller kongedømmet ulovlig.

Omgangsformer: Pek med hele hånden fremfor en pekefinger. En bruneier hilser med et lett håndtrykk for deretter å ta hånden til brystet. Noen bruneiere håndhilser ikke på personer av det motsatte kjønn. Man bør ikke gå foran en person som ber eller ta på Koranen.

Bruneis offisielle språk er bahasa melayu (malay). I tillegg brukes engelsk i stor utstrekning.

Strømnettet er på 220V. Telefonsystemet fungerer bra innenriks og internasjonalt til Sørøst-Asia, Midtøsten, Vest-Europa og USA. Brunei har et godt utviklet mobilnettverk.

Kredittkort: Visa, MasterCard, American Express, Diners, øvrige.

Åpningstider offentlige kontorer: Mandag-torsdag og lørdag: 7.45 – 12.15 og 13.30 – 16.30. Banker har som regel åpent fra 9.00–15.00 i ukedagene og fra 09.00–11.00 på lørdager. De fleste kjøpesentre holder åpent fra 10.00–21.30 7 dager i uken.

Transport: Det går busser fra hovedstaden til de største byene. Bilutleie er tilgjengelig fra flyplassen og fra de store hotellene. 

Veinettet i Brunei er godt utviklet.  Personer med utenlandsk førerkort kan kjøre bil i Brunei. Ved opphold over 90 dager må en skaffe seg et bruneisk førerkort.

Det er flere flyselskaper som flyr fra Brunei til store byer i Sørøst-Asia, Midtøsten og Europa.
Nødtelefon til bruneisk politi: 993 (landkode er +673)
Tidsforskjell i forhold til Norge + sju timer (seks timer under den norske sommertiden).

Norges honorære konsul, Hr. Ahmad bin Isa kan kontaktes dersom det er behov for konsulære tjenester. Konsulatets kontaktinformasjon er:

Royal Norwegian Consulate
c/o Ahmad Isa & Partners Advocates & Solicitors
Unit Nos. 406A-410A,
4th Floor, Wisma Jaya
Bandar Seri Begawan BS8811
Brunei Darussalam
Telefon : +673 2239091 2239092 / 2239093 / 2239094
Faks : +673 2239095 / 2239096
E-post : ahmad@ahmadisapartners.com.bn

Åpningstider: Mandag-torsdag: 8.30 a.m – 12.00, fredag : 8.00 a.m – 12.00, lørdag : 8.30 a.m – 12.00
Honorær konsul: Haji Ahmad Isa Pehin Dato Hj Isa