Brunei Darussalam - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Malaysia

Bruneiske myndigheter tillater innreise uten krav om koronavaksine. For informasjon om koronavirus/covid-19, se under punktet Helse.

Husk pass: Brunei krever at alle besøkende har et pass som har en ledig side for stempel, er gyldig i minst seks måneder fra innreisedato, returbilletter og tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv. Med gyldig pass trenger ikke nordmenn visum for turistopphold i Brunei inntil 90 dager. Norsk nødpass er godkjent i Brunei, men da må man søke om visum før avreise.. Visum er ikke nødvendig for transitt. For reiser med andre formål, kontakt Bruneis nærmeste ambassade i god tid før avreise for å søke om visum.

Før ankomst til Brunei, må reisende registrere seg gjennom E Arrivald Card, helst frem til 3 dager før ankomst (imm.gov.bn). Krav til elektronisk registrering gjelder ikke for reisende med mellomlanding i Brunei og som ikke skal gjennom immigrasjon.

Andre reisebevis: For reiser til Brunei med reisedokument for flyktninger (blått reisedokument) og utlendingspass (grått reisedokument) kreves gyldig visum. Brunei anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap.

Trafikk: Trafikken er en av de største sikkerhetstruslene for Brunei. Som fotgjenger må du vise stor aktsomhet. Veistandarden i Brunei er god, men trafikktettheten er høy.

Jungelen: Skal på tur i jungelen, bør du bruke en lokalkjent guide og holde deg til stiene.

Terror: Brunei har så langt vært skånet for terrorhandlinger, og risikoen for terrorangrep anses som lav.

Denguefeber: Det har de siste årene vært en økning i antall tilfeller av denguefeber, men fortsatt under kontroll. Myggartene som overfører dengue-viruset, oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer. De stikker vanligvis på dagtid, i motsetning til mygg som overfører malaria. De kan imidlertid også stikke på kvelds- og nattestid. Vanlig denguefeber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form kalt dengue hemoragisk feber, som har høyere dødelighet. Dette skjer vanligvis dersom man tidligere har blitt smittet. Reisende bør unngå myggbitt, særlig ved utendørsaktiviteter. Vaksine mot dengue er ikke tilgjengelig i Brunei, men vaksine mot dengue er godkjent og tilbys i Norge.

Malaria: Det er minimal fare for malaria i de større byene. Det anbefales å ta malariatabletter ved reiser til jungelen på Borneo.

Hiv/aids: Hiv/aids er lite utbredt i Brunei. 

Matforgiftning:  De sanitære forholdene i Brunei er bra. Det er lite vannbårne og matbårne sykdommer i landet. Drikkevannet er rent og mathygienen er generelt god.

Luftforurensning: Det forekommer røyk og tåke som følge av skogbranner i Indonesia. Ellers har Brunei et tropisk klima med høy temperatur, høy luftfuktighet og høy UV-indeks året rundt.

Brunei anses som et relativt trygt land, men kriminalitet kan forekomme.

Selv om det finnes noe kriminalitet i Brunei, er voldelig kriminalitet sjelden. Innbrudd og tyverier er de vanligste formene for kriminalitet. Verdisaker bør derfor oppbevares trygt.

Narkotika og våpenbesittelse: Være spesielt oppmerksom på landets narkotikalovgivning og lover om våpenbesittelse. Brunei praktiserer dødsstraff for narkotikaforbrytelser og ulovlig våpenbesittelse. Under gjeldende lov medfører smugling av heroin, ecstasy, 15 gram morfin, 30 gram kokain eller 500 gram cannabis o.l. automatisk dødsstraff. For besittelse av mindre mengder risikerer man 20 års fengselsstraff og opptil 15 piskeslag.

Brunei har så langt vært skånet for naturkatastrofer, men det er viktig å følge beskjeder og anvisninger fra lokale myndigheter. Brunei ligger utenfor tyfonområdet, og det er ingen vulkaner der. Bruneisk territorium er heller ikke spesielt utsatt for jordskjelv.

Lovene i Brunei reflekterer at det er et muslimsk land. Landet er ansett som mer konservativt enn nabolandet Malaysia. Derfor bør man kle seg ordentlig, respektere de lokale tradisjonene, lovene og religionen under et opphold i Brunei. Dette gjelder spesielt under høytidsmåneden ramadan og ved besøk i moskeer. I mai 2014 innførte Brunei strengere religiøse straffelover, som også omfatter turister.

Lovgivningen i Brunei er delvis basert på sharia, men kan i noen tilfeller også omfatte ikke-muslimer, inkludert turister. Derfor risikerer besøkende piskeslag eller lange fengselsopphold ved brudd på lovgivningen.

LHBTI: I Brunei er det i utgangspunktet ikke ulovlig å være homofil, men homoseksuell aktivitet er ulovlig. Homofile bør derfor være varsomme og oppmerksomme på dette når man reiser dit. Offentlig klemming og kyssing mellom en mann og kvinne er heller ikke akseptert. Homoseksuell aktivitet vil kunne straffes med den strengeste straffen i henhold til den nye straffeloven, altså dødsstraff ved steining.

Alkhohol: Offentlig konsum av alkohol er ulovlig.

Videre er besittelse av pornografi og enhver offentlig kritikk av sultanen, kongefamilien eller kongedømmet ulovlig.

Ambulanse                     991

Politi                                993

Brannvesen                     995

Search and Rescue         998

Ambassadens telefonnummer: +60 32 171 0000

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, epost: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Nettsiden Norge i Brunei

Ansvarlig ambassade er ambassaden i Malaysia

Brunei. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Brunei.