Cookøyene - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Australia

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene iverksatt tiltak for tilreisende, bl. a. innreiserestriksjoner. Det er innført innreisenekt for utenlandske borgere som har reist fra (eller med transitt gjennom) spesifikke land innen 14 dager før man ankommer Cookøyene. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Cookøyene gjennomføres uten spesielle problemer. Tyveri av verdigjenstander, dårlig veistandard og transportsikkerhet, dårligere sikkerhetsstandard spesielt innenfor risikosport og ved transport med båt mellom øyer kan forekomme. Man bør ta spesielle forholdsregler under orkansesongen, fra november til april.

Nærmeste norske konsulat befinner seg på Fiji. Norge har også to konsulater på New Zealand, ett i Wellington og ett i Auckland. Ansvarlig norsk ambassade for Cookøyene er den norske ambassaden i Canberra. Risiko for terrorhendelser på Cookøyene ansees som lav. 

Cookøyene har strenge straffer for narkotikaforbrytelser.

Det er lite kriminalitet på Cookøyene. Tyveri av verdigjenstander som kontanter, smykker, kamera, mobiltelefon mv. er de mest vanlige kriminelle handlingene rettet mot turister.

Det anbefales å ta kopi av pass, billetter, bankkort o.l., og at disse oppbevares separat fra de originale dokumentene. Det er ikke anbefalt å oppbevare kredittkort, kontanter og reisesjekker samlet. Spre risikoen slik at du ikke blir uten betalingsevne i tilfelle du rammes av tyveri.

Det er venstrekjøring på Cookøyene. Veistandarden på Cookøyene er dårlig, og det vil ofte være mennesker og dyr i veibanen. Særlig motorsyklister er utsatt for trafikkulykker.

Sikkerhetsstandarden er dårligere enn hva man er vant med, spesielt innen risikosport og ved transport med båt mellom øyene. Rådfør deg lokalt i forhold til sikre områder for svømming og annen vannsport.

Cookøyene kan rammes av tropiske stormer, orkaner og sykloner med kraftig vind og store nedbørsmengder med påfølgende fare for oversvømmelser og jordskred. Orkansesongen er fra november til april. Cookøyene kan også rammes av tsunami.

Rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter både før, under og etter en krisesituasjon. Ta kontakt med den norske ambassaden i Canberra dersom du har behov for assistanse. Generelle forholdsregler ved naturkatastrofer i Oseania finnes her.

I en krisesituasjon der det er grunn til å anta at familie og venner kan være bekymret, oppfordrer ambassaden nordmenn i de rammede områdene til å ta kontakt med familiemedlemmer i Norge. Familiemedlemmer kan også ta kontakt med de lokale myndigheter i de rammede områdene. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre er som følger: ambulanse 998, brann 996, politi 999, The Hurricane Centre +682 22 261.

I krise og nødsituasjoner oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Canberra på tlf: +61 2 6270 5700 eller pr e-post: emb.canberra@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 0000 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

Utenriksdepartementet oppfordrer alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika, å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Reiseregistrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid, inkludert studenter og andre fastboende. 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for opphold på inntil 31 dager på Cookøyene. Man må ved utreise forhåndsbetale utreiseskatt. Det er forbudt å innføre frukt og planter til Cookøyene. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato.

Visum er ikke nødvendig for turistbesøk opp til 31 dager, forutsatt at man kan fremvise gyldig pass, billetter for hjemreise samt dokumentasjon på finansiering og bosted under oppholdet. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. For siste oppdaterte informasjon om reisebestemmelser til Cookøyene se her eller kontakt nærmeste ambassade. Selv om norske borgere er visumfrie til et land, er det kun pass som godkjennes som identifikasjonsdokument. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum etc. er gyldige.

Ved utreise må man forhåndsbetale en utreiseskatt på NZD 55 for voksne og NZD 15 for barn mellom to og tov år. Betaling kan foretas til Westpac Banks filialer enten i hovedstaden Rarotonga eller på Rarotonga International Airport.

Det er forbudt å innføre frukt og planter til Cookøyene. Alle matvarer må for øvrig klareres av tollmyndighetene før innførsel.


Helse

Koronavirus (covid-19): På grunn av utbredelsen av viruset har myndighetene på Cookøyene innført innreisenekt for utenlandske borgere som har reist fra (eller med transitt gjennom) spesifikke land innen 14 dager før man ankommer Cookøyene. Informasjon om tiltakene og hvilke land dette gjelder kan man lese på internettsidene til Ministry of Health. Det er myndighetene på Cookøyene som er ansvarlig for å oppdatere internettsidene.

Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, samt holde seg oppdatert på veiledning og anvisninger fra myndighetene på Cookøyene.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Ved reise til Cookøyene bør du være påpasselig med myggbeskyttelse, utbrudd av denguefeber forekommer. Behandlingstilbud på sykehus er begrenset og ved alvorlige tilfeller vil evakuering til New Zealand eller Australia være nødvendig.

Se Folkehelseinstituttets anbefalinger når det gjelder vaksinasjon ved utenlandsreiser. Det forekommer utbrudd av denguefeber, som er en virussykdom som overføres av mygg. Myggartene som overfører viruset oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer og stikker vanligvis på dagtid. Malaria finnes ikke på Cookøyene. Det finnes ingen giftige dyr eller insekter.

Det finnes ingen trykkammer som kan behandle dykkersyke. Nærmeste behandlingssted er i New Zealand. Sørg derfor for å ha en god reiseforsikring og sjekk nøye hva forsikringen dekker før avreise.

Springvann i Rarotonga skal være trygt å drikke, men det anbefales først å rådføre seg lokalt. Kok vannet eller drikk vann fra flaske utenfor Rarotonga.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for telefonsamtaler til Cookøyene er +682. Cookøyene ligger elleve-tolv timer bak Norge, avhengig av sommer- og vintertid. Visa, Mastercard, Diners og Amex kan benyttes i det fleste hoteller, restauranter og butikker. For bruk av utenlandske mobiltelfoner må lokalt simkort anskaffes.

Strøm benytter 240V og trepunktsstøpsler.
Retningsnummer for samtaler fra Norge til Cookøyene er +682. For å kunne benytte utenlandsk mobiltelefon må man kjøpe lokalt simkort og kontantkort. Det er kun mobildekning for lokalt anskaffet simkort og kontantkort på Rarotonga og Aitutaki.

Visa, Mastercard, Diners og Amex kan benyttes i de fleste hoteller, restauranter og butikker. Det finnes kun et fåtall minibanker og kun på Rarotonga og Aitutaki. Butikker, postkontorer og banker holder normalt åpent mandag til fredag 0800-1600. De fleste butikker er åpne på lørdager fra 09.00 til 12.00. Se oversikt over høytids- og helligdager.

Det er ikke vanlig å gi tips på Cookøyene. Det vil i de fleste sammenhenger sees på som vulgært å prute på oppgitt pris. Det kan oppfattes som fornærmende overfor lokalbefolkningen å gå for lettkledd utenfor strender og turisthoteller. Toppløs soling anses likeledes fornærmende. Camping er ulovlig. Cookøyene er et engelskspråklig land.