Forsiden

Cookøyene - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Australia

Cookøyene er åpent for innreise, men det er viktig at man holder seg oppdatert på innreiseregler og andre restriksjoner knyttet til helse. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Informasjon om regler knyttet til innreise finner du pånettsiden Travel advisory: Entry requirements. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19 pandemien.

Husk pass: Pass er eneste gyldige identifikasjonsdokument. Norske statsborgere på turistbesøk kan oppholde seg i Cookøyene i inntil 31 dager uten visum. Forutsetningene er at passet er gyldig i seks måneder etter besøkets slutt, samt at du er i stand til å vise reisedokumenter og underholdstatus. Mer informasjon er tilgjengelig på myndighetenes nettsider.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Utreiseavgift: Ved utreise må man forhåndsbetale en utreiseskatt på NZD 55 for voksne og NZD 15 for barn mellom to og tov år. Betaling kan foretas til Westpac Banks filialer enten i hovedstaden Rarotonga eller på Rarotonga International Airport.

Toll: Det er forbudt å innføre frukt og planter til Cookøyene. Alle matvarer må for øvrig klareres av tollmyndighetene før innførsel.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Cookøyene ansees som lav.

Trafikk: Veistandarden på Cookøyene er dårlig, og det vil ofte være mennesker og dyr i veibanen. Særlig motorsyklister er utsatt for trafikkulykker.

Aktiviteter: Sikkerhetsstandarden er dårligere enn hva norske borgere er vant med, spesielt innen risikosport og ved transport med båt mellom øyene. Rådfør deg lokalt med henhold til sikre områder for svømming og annen vannsport.

Generelt: Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Smittevernråd ved reiser - FHI.

Koronavirus (covid-19): Cookøyene er åpent for innreise, og det er ikke lenger covid-19-spesifikke innreisekrav. Krav om covid-19-testing og vaksinasjon er videre løftet for innenlandsreiser til Aitutaki, Atiu, Mitiaro, Mauke, Mangaia, Pukapuka, Manihiki, Rakahanga og Penrhyn.

Det er viktig å merke seg at det kan være andre krav som gjelder for ulike flyselskap, cruise operatører og land hvor man har transitt. Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Informasjon om covid-19 tiltakene finner du  internettsidene til Ministry of Health.

Sykdommer: Denguefeber kan forekomme. Man bør derfor ta forholdsregler for å unngå mygg-/insektbitt. Behandlingstilbud på sykehus er begrenset og ved alvorlige tilfeller vil evakuering til New Zealand eller Australia være nødvendig.

Malaria finnes ikke. Det finnes ingen giftige dyr eller insekter.

Dykkersyke: Det finnes ingen trykkammer som kan behandle dykkersyke. Nærmeste behandlingssted er i New Zealand.

Drikke: Springvann i Rarotonga skal være trygt å drikke, men det anbefales først å rådføre seg lokalt. Kok vannet eller drikk vann fra flaske utenfor Rarotonga.

Det er lite kriminalitet på Cookøyene. Tyveri av verdigjenstander som kontanter, smykker, kamera, mobiltelefon mv. er de mest vanlige kriminelle handlingene rettet mot turister.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Cookøyene som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter både før, under og etter en krisesituasjon.

Storm: Cookøyene kan rammes av tropiske stormer, orkaner og sykloner med kraftig vind og store nedbørsmengder med påfølgende fare for oversvømmelser og jordskred. Orkansesongen er fra november til april.

Tsunami: Cookøyene kan rammes av tsunami.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Det kan oppfattes fornærmende å gå for lettkledd utenfor strender og turisthoteller. Straffene for å bære eller bruke selv små mengder ulovlige stoffer er strenge.

LHBTI-personer: Homofili er ulovlig for menn på Cookøyene, men lovlig for kvinner. Ekteskap mellom samme kjønn er forbudt.

Lokale nødnumre: 

Politi: 999
Brann: 996
Ambulanse: 998
The Hurricane Centre: +682 22 261.

Det er ingen norsk representasjon på Cookøyene. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge på Cookøyene.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Cookøyene. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS