Eswatini - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Mosambik

Den nye koronavarianten B.1.1.529 har ført til nye innreiserestriksjoner i flere europeiske land, samt at flere flyselskap midlertidig innstiller flyvninger fra regionen. Følg nyhetene og kontakt ditt reisebyrå eller flyselskap for å avklare om dette får betydning for din hjemreise til Norge. Det vises ellers til kapitlene Innreise, Helse og Sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. NOVEMBER 2021 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Eswatini

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Eswatini.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger ikke visum for opphold i Eswatini. Ved innreise gis et stempel i passet som tillater opphold i inntil 30 dager. Tillatelsen kan forlenges hos myndighetene. Ved arbeid-/studieopphold, bør man konsultere med arbeidsgiver/studiested, som bør sørge for riktig tillatelse.

Pass bør være gyldige i minst tre måneder etter innreise. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Nødpass aksepteres i Eswatini, men vær oppmerksom på at nødpass ikke kan benyttes ved reiser til eller via Sør-Afrika.

Se avsnittet for «Helse» for innreise- og utreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

De fleste reiser til Eswatini (tidligere Swaziland) gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til manglende transportsikkerhet, og det forekommer mange bilulykker.

Sommeren 2021 brøt det ut protester og demonstrasjoner i landet. Folket protesterte mot mangelen på demokrati og krevde frie valg. Demonstrasjonene utviklet seg til opprør, med innbrudd og ødeleggelse av forretninger, regjeringsbygg, infrastruktur og veiblokkeringer

Antall og intensitet av protester og demonstrasjoner i Eswatini er redusert den siste tiden, men kan blusse opp. Reise innenfor Eswatini er mulig, men veisperringer eller uventede protester og veisperringer kan oppstå. Du bør fortsette å unngå protester, demonstrasjoner eller marsjer. Vær oppmerksom på tegn på forstyrrelser.

Norge er representert ved et honorært konsulat i Mbabane. Ansvarlig norsk ambassade for Eswatini er ambassaden i Maputo (Mosambik). Risiko for terrorhendelser i Eswatini anses som lav.

Ambassaden anbefaler at norske borgere registrerer seg på http://www.reiseregistrering.no Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende til Eswatini bør holde seg oppdaterte om hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. 

Innreise: Du må presentere PCR test tatt innen 72 timer før ankomst

  • Når du ankommer Eswatini, blir du screenet for symptomer på covid-19 og spurt om opprinnelsesland og eventuelle transittstopp
  • Hvis du ikke fremviser viser et negativt covid-19-resultat ved innreise, eller hvis du viser symptomer på covid-19, må du ta en covid-19-test ved ankomst for egen regning
  • Du kan bli pålagt å gjennomgå en karanteneperiode som ikke overstiger 14 dager, eller isolasjon etter råd fra helsemyndighetene.

Utreise: Den reisende må selv undersøke krav ifbm. ankomst i destinasjonslandet og kontakte sitt flyselskap for oppdatert informasjon.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det offentlige helsetilbudet har lav standard. Reisende anbefales å benytte private tilbud/klinikker, og ved alvorlige tilfeller er evakuering til Sør-Afrika å anbefale.

Eswatini er et av landene i verden med høyest forekomst av hiv/aids. Reisende bør være oppmerksomme på dette, og ta de nødvendige forholdsregler. Tuberkulose, også multiresistent tuberkulose, er en stor utfordring. Malariarisikoen i Eswatini er lav, men reisende anbefales å bruke myggmiddel og å bruke dekkende klær etter solnedgang, spesielt i lavereliggende områder. Gulfebervaksine kreves dersom man ankommer fra et land med risiko for gulfebersmitte. Hepatitt A-vaksine anbefales også ved reiser i landet. For mer informasjon om anbefalte vaksiner og annen helseinformasjon, se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det er lite kriminalitet rettet mot turister i Eswatini , men tyverier, ran og overfall forekommer. Reisende bes ta rimelige forholdsregler, spesielt ved ferdsel i de urbane områdene i Mbabane og Manzini. Ferdsel utendørs til fots etter mørkets frembrudd er ikke å anbefale.

Det gis ofte strenge straffer for narkotikalovbrudd.

Store deler av landet er tilbakevendende rammet av tørke, hvilket påvirker mat- og fattigdomssituasjonen. Regntiden er i perioden oktober/november til mars/april. Landet rammes ofte av lynnedslag i regntiden, og mennesker blir med jevne mellomrom skadet/drept av lynnedslag. Mindre jordskjelv kan forekomme, men fører sjelden til personskader.

Det gis ofte strenge straffer for narkotikalovbrudd.

Homofili er ulovlig i Eswatini. Det er utbredt diskriminering av LHBT-mennesker i samfunnet, og mange LHBT-mennesker er ikke åpne om sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet

I krise og nødsituasjon kan publikum kontakte ambassaden i Maputo på e-post emb.maputo@mfa.no eller telefon +258 21 48 01 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no 

Eswatini. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Eswatini