Eswatini - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Mosambik

Det er bekreftet koronavirus i Eswatini, og myndighetene i Eswatini har innført innreiseforbud for en rekke land med bekreftede tilfeller. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger ikke visum for opphold i Eswatini. Ved innreise gis et stempel i passet som tillater opphold i inntil 30 dager. Tillatelsen kan forlenges hos myndighetene. Ved arbeid-/studieopphold, bør man konsultere med arbeidsgiver/studiested, som bør sørge for riktig tillatelse.

Pass bør være gyldige i minst tre måneder etter innreise. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Nødpass aksepteres i Eswatini, men vær oppmerksom på at nødpass ikke kan benyttes ved reiser til eller via Sør-Afrika.

De fleste reiser til Eswatini (tidligere Swaziland) gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til manglende transportsikkerhet, og det forekommer mange bilulykker.

Norge er representert ved et honorært konsulat i Mbabane. Ansvarlig norsk ambassade for Eswatini er ambassaden i Maputo (Mosambik). Risiko for terrorhendelser i Eswatini anses som lav.

Ambassaden anbefaler at norske borgere registrerer seg på http://www.reiseregistrering.no Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende til Eswatini bør holde seg oppdaterte om hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Det offentlige helsetilbudet har lav standard. Reisende anbefales å benytte private tilbud/klinikker, og ved alvorlige tilfeller er evakuering til Sør-Afrika å anbefale.

Eswatini er et av landene i verden med høyest forekomst av hiv/aids. Reisende bør være oppmerksomme på dette, og ta de nødvendige forholdsregler. Tuberkulose, også multiresistent tuberkulose, er en stor utfordring. Malariarisikoen i Eswatini er lav, men reisende anbefales å bruke myggmiddel og å bruke dekkende klær etter solnedgang, spesielt i lavereliggende områder. Gulfebervaksine kreves dersom man ankommer fra et land med risiko for gulfebersmitte. Hepatitt A-vaksine anbefales også ved reiser i landet. For mer informasjon om anbefalte vaksiner og annen helseinformasjon, se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det er lite kriminalitet rettet mot turister i Eswatini , men tyverier, ran og overfall forekommer. Reisende bes ta rimelige forholdsregler, spesielt ved ferdsel i de urbane områdene i Mbabane og Manzini. Ferdsel utendørs til fots etter mørkets frembrudd er ikke å anbefale.

Det gis ofte strenge straffer for narkotikalovbrudd.

Store deler av landet er tilbakevendende rammet av tørke, hvilket påvirker mat- og fattigdomssituasjonen. Regntiden er i perioden oktober/november til mars/april. Landet rammes ofte av lynnedslag i regntiden, og mennesker blir med jevne mellomrom skadet/drept av lynnedslag. Mindre jordskjelv kan forekomme, men fører sjelden til personskader.

Eswatini er et absolutt monarki. Det forekommer sjelden offentlige demonstrasjoner. Ved demonstrasjoner eller fredelige markeringer (f.eks. 1. mai) blir ofte deltakere arrestert. Dette har så langt ikke rammet utenlandske statsborgere, men norske borgere oppfordres til å utvise forsiktighet og holde seg unna store folkeansamlinger.

Det er venstrekjøring i Eswatini. Bilulykker utgjør en stor fare og reisende bes utvise stor forsiktighet i trafikken. Offentlige transportmidler holder lav standard og overholder sjelden trafikkreglene.

I krise og nødsituasjon kan publikum kontakte ambassaden i Maputo på e-post emb.maputo@mfa.no eller telefon +258 21 48 01 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no 

Eswatini. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Eswatini