Eswatini - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Mosambik

Det er bekreftet koronavirus i Eswatini, og myndighetene i Eswatini har innført innreiseforbud for en rekke land med bekreftede tilfeller. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 8. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Kajanaland og Länsi-Pohja.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Eswatini (tidligere Swaziland) gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til manglende transportsikkerhet, og det forekommer mange bilulykker.

Norge er representert ved et honorært konsulat i Mbabane. Ansvarlig norsk ambassade for Eswatini er ambassaden i Maputo (Mosambik).

Risiko for terrorhendelser i Eswatini anses som lav.

Det er lite kriminalitet rettet mot turister i Eswatini , men tyverier, ran og overfall forekommer. Reisende bes ta rimelige forholdsregler, spesielt ved ferdsel i de urbane områdene i Mbabane og Manzini. Ferdsel utendørs til fots etter mørkets frembrudd er ikke å anbefale.

Det gis ofte strenge straffer for narkotikalovbrudd.

Det er venstrekjøring i Eswatini. Bilulykker utgjør en stor fare og reisende bes utvise stor forsiktighet i trafikken. Offentlige transportmidler holder lav standard og overholder sjelden trafikkreglene.

Eswatini er et absolutt monarki. Det forekommer sjelden offentlige demonstrasjoner. Ved demonstrasjoner eller fredelige markeringer (f.eks. 1. mai) blir ofte deltakere arrestert. Dette har så langt ikke rammet utenlandske statsborgere, men norske borgere oppfordres til å utvise forsiktighet og holde seg unna store folkeansamlinger.

Homoseksualitet er ulovlig i Eswatini.

Store deler av landet er tilbakevendende rammet av tørke, hvilket påvirker mat- og fattigdomssituasjonen. Regntiden er i perioden okt/nov til mars/april. Landet rammes ofte av lynnedslag i regntiden, og mennesker blir med jevne mellomrom skadet/drept av lynnedslag. Mindre jordskjelv kan forekomme, men fører sjelden til personskader.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Swaziland oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

I krise og nødsituasjon kan publikum kontakte ambassaden i Maputo på e-post emb.maputo@mfa.no eller telefon +258 21 48 01 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter Tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger ikke visum for opphold i Swaziland. Ved innreise gis et stempel i passet som tillater opphold i inntil 30 dager. Tillatelsen kan forlenges hos myndighetene. Ved arbeid-/studieopphold, bør man konsultere med arbeidsgiver/studiested, som bør sørge for riktig tillatelse.

Pass bør være gyldige i minst tre måneder etter innreise. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.

Nødpass aksepteres i Eswatini, men vær oppmerksom på at nødpass ikke kan benyttes ved reiser til eller via Sør-Afrika.


Helse

Koronavirus (covid-19: Det er bekreftet koronavirus i Eswatini. Myndighetene i Eswatini har innført innreiseforbud for en rekke land med bekreftede tilfeller. Eswatini har innført obligatorisk karantene for alle innreisende fra høyrisikoland. Karantenen er satt til å vare i 14 dager. Ambassaden vil oppdatere hjemmesidene fortløpende så snart ytterligere informasjon mottas.

Nordmenn som oppholder seg i Eswatini bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det offentlige helsetilbudet har lav standard. Reisende anbefales å benytte private tilbud/klinikker, og ved alvorlige tilfeller er evakuering til Sør-Afrika å anbefale.

Eswatini er et av landene i verden med høyest forekomst av hiv/aids. Reisende bør være oppmerksomme på dette, og ta de nødvendige forholdsregler. Tuberkulose, også multiresistent tuberkulose, er en stor utfordring.

Malariarisikoen i Eswatini er lav, men reisende anbefales å bruke myggmiddel og å bruke dekkende klær etter solnedgang, spesielt i lavereliggende områder.

Gulfebervaksine kreves dersom man ankommer fra et land med risiko for gulfebersmitte. Hepatitt A-vaksine anbefales også ved reiser i landet.

Se også Folkehelseinstituttets nettsider for helsefaglige reiseråd og råd om vaksiner.

Tilgangen til medisiner, inklusive medisiner mot hiv/aids, kan i perioder være begrenset. Reisende anbefales å ta med nødvendige medisiner, eventuelt kjøpe dette i Sør-Afrika. 


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Eswatini er +268. Tidsforskjellen til Eswatini er + en time om vinteren, samme tid om sommeren.

Elektrisiteten er 220 volt, og kontaktene som regel de samme som i Sør-Afrika (tre store, runde hull). Mobilnettet i Eswatini er relativt godt utbygd, men dekningen kan være mangelfull i utkantstrøk. Kontantkort og startpakker til mobiltelefon er lett tilgjengelig.

Internettdomenet i Eswatini er .sz

Den lokale valutaen lilangeni (emalangeni i flertall) er bundet til sørafrikanske rand, og har samme verdi. Pr. januar 2017 er 1 NOK = 1.60 ZAR. Det er mulig å bruke sørafrikanske sedler i Eswatini.

Minibanker finnes i store byer. Kredittkort (for det meste Visa) aksepteres stort sett på hoteller, restauranter og i større butikker.

Normale åpningstider er mandag-fredag: 08:30-13:00 og 14:00-17:00, lørdag: 08:30-13:00.

Helligdager: 1. januar - nyttårsdag, andre mandag i mars - samveldedagen, 25. april - flaggdagen, 22. juli - kong Sobhuza IIs fødselsdag, siste mandag i august - Umhlanga-dagen, 6. september - nasjonaldagen, 24. oktober - FN-dagen, 25. -26. desember - jul. Variable helligdager: Langfredag, påskeaften, påskedag, Kristi himmelfart, og Incwala-seremonien.

Befolkningen i Eswatini har dyp respekt for tradisjoner og for kongefamilien. Nedsettende omtale eller behandling av kongen er i verste fall straffbart. De fleste innbyggerne er også troende, hovedsakelig protestanter eller tilhørende en kristen trosretning som vektlegger lokale tradisjoner.

Både engelsk og siswati er offisielle språk.

Det er forbudt å ta bilde av regjeringsbygninger, soldater i den væpnede styrken, kongelige residenser, offisielle seremonier og medlemmer av kongefamilien uten tillatelse fra myndighetene.

Bær alltid med deg pass eller bekreftet kopi av passet.