Eswatini - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Mosambik

De fleste reiser til Eswatini gjennomføres uten spesielle problemer. Kriminaliteten er lav sammenlignet med andre land i regionen. Uroligheter i forbindelse med demonstrasjoner mot myndigheter kan forekomme, og reisende bes om å vise aktsomhet. Les mer under avsnittet «sikkerhet».

Visum: Nordmenn trenger ikke visum for opphold i Eswatini. Ved innreise gis et stempel i passet som tillater opphold i inntil 30 dager. Tillatelsen kan forlenges hos myndighetene. Ved arbeid-/studieopphold, bør man konsultere med arbeidsgiver/studiested, som bør sørge for riktig tillatelse.

Pass: Pass bør være gyldige i minst tre måneder etter innreise. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Nødpass aksepteres i Eswatini, men vær oppmerksom på at nødpass ikke kan benyttes ved reiser til eller via Sør-Afrika.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Sommeren 2021 brøt det ut protester og demonstrasjoner i landet. Folket protesterte mot mangelen på demokrati og krevde frie valg. Demonstrasjonene utviklet seg til opprør, med innbrudd og ødeleggelse av forretninger, regjeringsbygg, infrastruktur og veiblokkeringer

Antall og intensitet av protester og demonstrasjoner i Eswatini etter dette er varierende, men kan blusse opp og bli voldsomme. Reise innenfor Eswatini er mulig, men uventede protester og veisperringer kan oppstå. Du bør unngå protester, demonstrasjoner eller folkeansamlinger. Følg lokale myndigheters anvisninger og følg med på lokale nyheter.

Det er også risiko knyttet til manglende transportsikkerhet, og det forekommer mange bilulykker.

Norge er representert ved et honorært konsulat i Mbabane. Ansvarlig norsk ambassade for Eswatini er ambassaden i Maputo (Mosambik). Risiko for terrorhendelser i Eswatini anses som lav.

Ambassaden anbefaler at norske borgere registrerer seg på http://www.reiseregistrering.no Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

Helsetilbud: Det offentlige helsetilbudet har lav standard. Reisende anbefales å benytte private tilbud/klinikker, og ved alvorlige tilfeller er evakuering til Sør-Afrika å anbefale.

Eswatini er et av landene i verden med høyest forekomst av hiv/aids. Reisende bør være oppmerksomme på dette, og ta de nødvendige forholdsregler. Tuberkulose, også multiresistent tuberkulose, er en stor utfordring. Malariarisikoen i Eswatini er lav, men reisende anbefales å bruke myggmiddel og å bruke dekkende klær etter solnedgang, spesielt i lavereliggende områder.

Vaksine: Gulfebervaksine kreves dersom man ankommer fra et land med risiko for gulfebersmitte. Hepatitt A-vaksine anbefales også ved reiser i landet. For mer informasjon om anbefalte vaksiner og annen helseinformasjon, se Folkehelseinstituttets hjemmesider om Eswatini

Det er lite kriminalitet rettet mot turister i Eswatini , men tyverier, ran og overfall forekommer. Reisende bes ta rimelige forholdsregler, spesielt ved ferdsel i de urbane områdene i Mbabane og Manzini. Ferdsel utendørs til fots etter mørkets frembrudd er ikke å anbefale.

Det gis ofte strenge straffer for narkotikalovbrudd.

Store deler av landet er tilbakevendende rammet av tørke, noe som påvirker mat- og fattigdomssituasjonen. Regntiden er i perioden oktober/november til mars/april. Landet rammes ofte av lynnedslag i regntiden, og mennesker blir med jevne mellomrom skadet/drept av lynnedslag. Mindre jordskjelv kan forekomme, men fører sjelden til personskader

Det gis ofte strenge straffer for narkotikalovbrudd.

LHBT+: Homofili er ulovlig i Eswatini, selv om loven sjeldent håndheves. Det er utbredt diskriminering av LHBT+-personer i samfunnet, og mange LHBT-mennesker er ikke åpne om sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet.

I krise og nødsituasjon kan publikum kontakte ambassaden i Maputo på e-post emb.maputo@mfa.no eller telefon +258 21 48 01 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no 

Eswatini. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Eswatini